Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Biologia

oferta studiów 2017

STUDIA I STOPNIA
przedmioty rekrutacyjne:
biologia albo chemia
uzyskany tytuł: licencjat

STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 150 początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów)

STUDIA II STOPNIA
rekrutacja:
 • dyplom licencjata studiów I stopnia kierunku biologia;
 • dyplom inżyniera studiów I stopnia kierunku biotechnologia;
 • dyplom innego kierunku studiów I stopnia, dla którego efekty kształcenia są zbieżne z efektami oczekiwanymi od kandydatów; jeżeli zbieżność jest niepełna, student zobowiązany będzie do uzupełnienia braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie wskazanych w trakcie rozmowy kwali kacyjnej przedmiotów, w wymiarze nieprzekraczającym 30 ECTS (granica dopuszczalnej rozbieżności),
 • średnia ocen ze studiów I stopnia.
  uzyskany tytuł: magister

STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 105 początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)

CHARAKTERYSTYKA
Program studiów zawiera zarówno przedmioty ogólne (np.  zyka, matematyka, chemia nieorga- niczna i organiczna), jak i kierunkowe (np. botanika, cytologia i histologia zwierząt,  zjologia roślin, immunologia, mikrobiologia, propedeutyka biotechnologii, anatomia człowieka i zwierząt). Tym, co wyróżnia kierunek biologia prowadzony w SGGW, jest przede wszystkim możliwość zdo- bycia wiedzy specjalistycznej z zakresu szeroko rozumianego rolnictwa i gospodarki żywnościowej. W programie studiów znajdują się m.in. przed- mioty takie jak gleboznawstwo czy pod- stawy produkcji roślinnej, zwierzęcej i leśnej. Dzięki ćwiczeniom i praktykom odbywanym w nowoczesnych laboratoriach studenci zdobywają umiejętność stosowania zaawansowanych technik i narzędzi badawczych. Absolwenci są przygoto- wani do prowadzenia badań związanych z hodowlą roślin lub zwierząt, produkcją żywności i zastoso- waniem mikroorganizmów w zwalczaniu patogenów.

Na studiach II stopnia studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie następujących zagadnień:
 • biologia ekperymentalna,
 • mikrobiologia.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Po tym kierunku można pracować w:
 • placówkach naukowo-badawczych,
 • szkolnictwie,
 • jednostkach zajmujących się ochroną i rekultywacją środowiska,
 • ośrodkach hodowli roślin i zwierząt,
 • administracji państwowej i samorządowej,
 • redakcjach czasopism naukowych i popularno-naukowych, redakcjach radiowych i telewizyjnych.

Strona wydziału: wrib.sggw.pl
Więcej o tym kierunku: www.maturzysta.sggw.pl
Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec