Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Architektura krajobrazu

oferta studiów 2017

STUDIA I STOPNIA
przedmioty rekrutacyjne:
 • sprawdzian z rysunku odręcznego oraz
 • biologia albo matematyka, albo geografia

  uzyskany tytuł: inżynier architekt krajobrazu

STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 90
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów)

STUDIA II STOPNIA
rekrutacja:
 • dyplom inżyniera architekta krajobrazu lub inżyniera studiów I stopnia na kierunku architektura krajobrazu;
 • w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc – zadanie projektowe.
uzyskany tytuł: magister inżynier architekt krajobrazu

STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 60
początek zajęć: semestr letni
czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry)

NIESTACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 45
początek zajęć: semestr letni
czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry)

CHARAKTERYSTYKA
Architektura krajobrazu to kierunek przyrodniczo- -techniczno-artystyczny. W programie studiów znajdują się przedmioty z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych i sztuk pięknych.
W programie studiów m.in.:

STUDIA I STOPNIA: matematyka, geometria wykreślna, biologia roślin, ekologia, historia sztuki, rysunek i rzeźba, drzewoznawstwo, rośliny zielne, historia sztuki ogrodowej, projektowanie obiektów architektury krajobrazu, budowa obiektów archi- tektury krajobrazu, pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu.

STUDIA II STOPNIA: historia i teoria kształtowania przestrzeni, metodologia badań, socjologia i psychologia środowiskowa, techniki cyfrowe, planowanie przestrzenne, projektowanie krajobrazu miasta, projektowanie krajobrazu obszarów wiejskich, ochrona krajobrazu, inżynieria krajobrazu.

W zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie następujących zagadnień:
 • projektowanie krajobrazu,
 • sztuka ogrodu i krajobrazu,
 • urządzanie i pielęgnowanie krajobrazu.


PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwenci studiów mogą podjąć pracę w:
 • firmach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu,
 • firmach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu,
 • administracji rządowej i samorządowej,
 • firmach opracowujących strategie, studia i projekty planów zagospodarowania przestrzennego, projekty urbanistyczne i ruralistyczne,
 • zarządach parków narodowych i krajobrazowych,
 • instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.

Strona wydziału: www.woiak.sggw.pl
Więcej o tym kierunku: www.maturzysta.sggw.pl
Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec