Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Inżynieria systemów biotechnicznych

REKRUTACJA STUDIA I STOPNIA
kwalifikacja: matematyka albo chemia albo fizyka uzyskany tytuł: inżynier

STACJONARNE (S)
przewidywany limit przyjęć: 60 początek zajęć: semestr zimowy czas trwania studiów: 3,5 roku / 7 semestrów

NIESTACJONARNE ZAOCZNE
(N_Z) przewidywany limit przyjęć: 45 początek zajęć: semestr zimowy czas trwania studiów: 4 lata / 8 semestrówCHARAKTERYSTYKA
inżynieria systemów biotechnicznych dotyczy projektowania, produkowania i kontrolowania procesów i obiektów, które funkcjonują w szeroko rozpatrywanym środowisku; kierunek jest przyporządkowany do obszaru nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych; celem kształcenia jest dostarczanie wiedzy i umiejętności z zakresu budowy i eksploatacji maszyn specjalistycznych w środowisku ich pracy; obejmuje efekty kształcenia prowadzące do uzyskania kompetencji inżynierskich; zasadniczym elementem programu studiów I stopnia jest realizacja przez studenta w trakcie trzech semestrów interdyscyplinarnego projektu obejmującego swą tematyką zagadnienia związane z budową i eksploatacją maszyn wykorzystywanych w środowiskach przyrodniczych: rolnictwie, przetwórstwie żywności, leśnictwie, gospodarce komunalnej.

WYBRANE ELEMENTY PROGRAMÓW STUDIÓW
matematyka, mikroekonomia, ochrona środowiska, mechanika, produkcja zwierzęca, produkcja roślinna, produkcja leśna, chemia, grafika inżynierska, podstawy produkcji przyrodniczej, matematyka ze statystyką, wytrzymałość materiałów, nauka o materiałach, maszynoznawstwo, ergonomia, podstawy konstrukcji maszyn, inżynieria elektryczna, metrologia, termodynamika, technologie informacyjne, podstawy technologii i organizacji produkcji, napędy, maszyny do produkcji stacjonarnej, pojazdy, maszyny transportowe, eksploatacja techniczna, sterowanie i automatyka, logistyka, maszyny robocze, gospodarka energetyczna, zarządzanie przedsiębiorstwem. 

SYLWETKA ABSOLWENTA
absolwenci są przygotowani do wykonywania zadań inżynierskich związanych z obsługą, eksploatacją i naprawą maszyn i urządzeń wykorzystywanych w środowisku ich pracy (rolniczym, leśnym, gospodarki komunalnej, produkcji żywności); postawione przed nimi zadania realizują wykorzystując nowoczesne metody i narzędzia informatyczne; posiadają wiedzę w zakresie mechaniki i budowy maszyn oraz różnych rodzajów napędów; przygotowani są do projektowania procesów produkcyjnych w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym, leśnictwie oraz utrzymaniu zieleni miejskiej, jak również do organizowania oraz nadzorowania tych procesów; posiadają wiedzę o urządzeniach technicznych oraz ich oddziaływaniu na obiekty biologiczne, a także umiejętności do prowadzenia badań w zakresie interakcji techniki z przyrodą.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
absolwenci mogą podejmować zatrudnienie zarówno w dynamicznie modernizujących się gospodarstwach rolnych, zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego, jak i zmieniającym swą strukturę sektorze firm świadczących usługi na rzecz leśnictwa; w instytucjach takich jak: krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe i naukowo-badawcze, szkoły wyższe, specjalistyczne gospodarstwa rolnicze i agroturystyczne, nadleśnictwa, ośrodki badawczo-rozwojowe leśnictwa, przedsiębiorstwa wyspecjalizowane w produkcji i obrocie sprzętem rolniczym, leśnym, ogrodniczym i na potrzeby przetwórstwa płodów rolnych, w administracji samorządowej i gospodarczej, ośrodkach doradztwa rolniczego, firmach marketingowych, izbach rolniczych, centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego; absolwenci są przygotowani do samodzielnego prowadzenia firm świadczą- cych usługi związane z obsługą techniczną rolnictwa, leśnictwa czy gospodarki komunalnej.


Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec