Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

MeblarstwoKierunek Meblarstwo należy do obszaru nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. 100% efektów kształcenia odnosi się do obszaru kształcenia nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych (dziedzina nauk leśnych – drzewnictwo). Kierunek ten obejmuje również wszystkie efekty kształcenia prowadzące do uzyskania kompetencji inżynierskich. Wybrane efekty kształcenia korespondują z efektami w obszarze studiów technicznych oraz w zakresie sztuki. Prezentowany kierunek jest ściśle powiązany z leśnictwem, ze względu na podstawowe źródło surowca wykorzystywanego w przemyśle meblarskim, stąd silne związki z naukami przyrodniczymi w tym biologią. Kierunek Meblarstwo jest w znacznej mierze kierunkiem interdyscyplinarnym częściowo związanym (relacje bezpośrednie) z kierunkiem technologia drewna oraz w mniejszym stopniu (relacje pośrednie) z takimi kierunkami jak inżynieria materiałowa, wzornictwo oraz konserwacja i restauracja dzieł sztuki.


Sylwetka absolwenta studiów I stopnia

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Meblarstwo to specjalista o gruntownej wiedzy i wszechstronnym przygotowaniu w zakresie projektowania, planowania produkcji, wytwarzania i dystrybucji w branży meblarskiej, jak również aspektów związanych z organizacją pracy i zarządzaniem w przedsiębiorstwie. Posiada on wiedzę i umiejętności, dotyczące: prawnych, społeczno-ekonomicznych i technologicznych uwarunkowań działania zakładów, zajmujących się produkcją mebli i drzewnych elementów aranżacji wnętrz. Absolwent dysponuje umiejętnościami niezbędnymi do pracy na różnych szczeblach w przedsiębiorstwach o strukturach organizacyjnych różnej skali, tj. od mikroprzedsiębiorstw do scentralizowanych koncernów międzynarodowych, a także w ramach indywidualnej działalności gospodarczej.

Absolwent kierunku Meblarstwo ma podstawową wiedzę z zakresu: grafiki inżynierskiej, materiałoznawstwa, konstrukcji i szerokiego spektrum nowoczesnych technik wytwarzania mebli ze szczególnym uwzględnieniem technologii proekologicznych, wzornictwa przemysłowego, kompozytów drewnopochodnych, użytkowania maszyn i narzędzi stosowanych do produkcji mebli, elastycznej automatyzacji procesów wytwarzania mebli, planowania zasobów przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Posiada wiedzę i umiejętności w obszarze zarządzania rozwojem nowego produktu w meblarstwie, mapowania procesów produkcyjnych oraz kreowania innowacyjnych pomysłów i środków do realizacji celów. Jest przygotowany do postępowania w organizacji w sposób zorientowany na ciągłe eliminowanie niegospodarności i poprawę metod pracy poprzez przekazanie wiedzy o koncepcjach i narzędziach nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem. Posiada umiejętności pracy w zespole, również interdyscyplinarnym, kierowania zespołem, planowania i skutecznej realizacji wytyczonych zadań, umiejętności posługiwania się środkami informatycznymi jak również wykorzystania zdobytej wiedzy w procesach decyzyjnych. Absolwent kierunku Meblarstwo jest przygotowany do wykorzystania wiedzy w praktyce, tj. pracy w przedsiębiorstwach meblarskich i gałęziach pokrewnych (między innymi konserwacji i innych jednostkach gospodarczych i administracyjnych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej w zakresie meblarstwa).

Absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku Meblarstwo mają możliwość i predyspozycje kontynuowania nauki przede wszystkim na studiach II stopnia na kierunku Technologia Drewna i ewentualnie na kierunkach pokrewnych.


Perspektywy zawodowe

Meblarstwo to jedna z najsilniejszych gałęzi polskiego przemysłu, skupiająca ponad 23 tysięcy podmiotów, którym często brakuje wykwalifikowanej kadry. Zatrudnienie znajduje w niej ponad 160 tys. osób. Przemysł meblarski został uznany za priorytetowy dla rozwoju gospodarczego Polski i wymaga silnego wsparcia również ze strony szkolnictwa wyższego, kształcącego wyspecjalizowanych w przemyśle meblarskim inżynierów. Absolwenci Meblarstwa są przygotowani do pracy w:
  • zakładach branży meblarskiej;
  • firmach i przedstawicielstwach handlowych;
  • biurach projektowych;
  • placówkach naukowo-badawczych;
  • szkolnictwie zawodowym.

Studenci ostatnich semestrów mogą ubiegać się o płatne staże w największych firmach sektora meblarskiego (między innymi Fabryki Mebli Forte SA, Bydgoskie Fabryki Mebli, Nowy Styl Group)

Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec