Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Gastronomia i Hotelarstwo


oferta studiów 2017
STUDIA I STOPNIA
przedmioty rekrutacyjne: biologia albo chemia, albo matematyka

uzyskany tytuł: inżynier

STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 60
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów)

NIESTACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 90
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 4 lata (8 semestrów)

STUDIA II STOPNIA
Absolwenci mogą podjąć studia II stopnia na kierunku żywienie człowieka i ocena żywności oraz na kierunkach pokrewnych.
Kontynuacja studiów na kierunku żywienie człowieka i ocena żywności nie wymaga uzupełniania różnic programowych.

CHARAKTERYSTYKA
Gastronomia i hotelarstwo jest kierunkiem o pro lu praktycznym, realizowanym według unikatowego programu opracowanego przez nauczycieli akademickich oraz szefów kuchni i menadżerów obiektów hotelarskich. Ważnym elementem kształcenia są praktyki zawodowe realizowane w krajowych i zagranicznych obiektach gastronomicznych i hotelarskich oraz udział wysokiej klasy specjalistów – praktyków w realizacji zajęć dydaktycznych.

Program studiów obejmuje m.in.:
STUDIA I STOPNIA: towaroznawstwo żywności, ogólna technologia żywności, projektowanie technologiczne w zakładach gastronomicznych i hotelarskich, zarządzanie i organizacja, nowoczesne techniki i technologie w gastronomii i cateringu, eksploatacja urządzeń i obiektów w gastronomii i hotelarstwie, zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności w gastronomii, systemy informatyczne, technologia gastronomiczna, polskie kuchnie regionalne i kuchnia narodowa, projektowanie nowych potraw, obsługa konsumenta, podstawy  finansów i rachunkowości, biznesplan, planowanie żywienia dostosowanego do indywidualnych potrzeb konsumenta, dietoprofilaktyka, dobór optymalnych strategii marketingowych dla podmiotów hotelarskich i gastronomicznych, obsługa ruchu turystycznego.

W zależności od zainteresowań studenci mogą poszerzać wiedzę z zakresu tzw. przedmiotów do wyboru, ukierunkowując tym samym swój przyszły pro l zawodowy w zakresie zarządzania w gastronomii i hotelarstwie lub w obszarze technologiczno-żywieniowym.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwenci tego kierunku mają wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w branży gastronomicznej i hotelarskiej na różnych stanowiskach, zarówno operacyjnych, jak i kierowniczych, m.in. w:
  • placówkach zajmujących się zarządzaniem jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności,
  • w przedsiębiorstwach gastronomicznych i cateringowych oraz hotelarskich.
Mogą także prowadzić własną działalność gospodarczą, zarówno w zakresie gastronomii, jak i hotelarstwa.

Strona wydziału: www.wnzck.sggw.pl
Więcej o tym kierunku: www.maturzysta.sggw.plGaleria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec