Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Bioinżynieria zwierząt

oferta studiów 2017
Wydział Nauk o Zwierzętach
bioinżynieria zwierząt


STUDIA I STOPNIA
przedmioty rekrutacyjne:
 • matematyka albo chemia, albo  zyka, albo biologia (pkt. SGGW × 0,7) oraz
 • język angielski (pkt. SGGW × 0,3) uzyskany tytuł: inżynier
STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 60
początek zajęć: semestr zimowy
czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów)

STUDIA II STOPNIA
rekrutacja:
 • dyplom studiów I stopnia kierunków: bioinżynieria zwierząt, biotechnologia, biologia;
 • dyplom innego kierunku studiów I stopnia, dla którego efekty kształcenia są zbieżne z efektami oczekiwanymi od kandydatów; jeżeli zbieżność ta jest niepełna, student zobowiązany będzie do uzupełnienia braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie wskazanych w trakcie rozmowy kwali kacyjnej przedmiotów, w wymiarze nieprzekraczającym 30 ECTS (granica dopuszczalnej rozbieżności);
 • średnia ocen ze studiów I stopnia.

  uzyskany tytuł: magister

STACJONARNE
przewidywany limit przyjęć: 45
początek zajęć: semestr letni
czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry)

CHARAKTERYSTYKA
Studenci tego kierunku będą zdobywali interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności z zakresu:
 • struktury i zasad funkcjonowania organizmów zwierzęcych na poziomie molekuł, komórek, tkanek, organizmów i populacji,
 • matematyki,  zyki, techniki i chemii oraz wykorzystania ich podczas wykonywania 
 • podstawowych manipulacji na materiale biologicznym, podstawowych metod, technik i technologii  zycznych, chemicznych, technicznych, molekularnych i biochemicznych oraz umiejętność wykorzystania ich w pracy laboratoryjnej (analitycznej i diagnostycznej), 
 • nanonauk i nanobiotechnologii oraz ich wykorzystania w bioinżynierii zwierząt.
W programie studiów I stopnia przewidziane są m.in. następujące przedmioty: bio zyka, matematyka, statystyka, biochemia eksperymen- talna, zoologia, anatomia, genetyka, biologia komórki zwierzęcej, biologia mikroorganizmów, histologia i embriologia, inżynieria genetyczna, bioetyka, toksykologia środowiska oraz ekonomia i język angielski.

W programie studiów II stopnia m.in.: diagnostyka genetyczna, bioinformatyczna analiza danych, techniki histologiczne w badaniach kręgowców, zastosowanie analiz genetycznych w ochronie ga- tunków, ochrona własności przemysłowej i praw autorskich, język obcy.

Bogaty wybór przedmiotów fakultatywnych daje możliwość skomponowania indywidualnej ścieżki naukowej.

W zależności od poziomu studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie:
 • nanobioinżynierii,
 • mikrobioinżynierii,
 • makrobioinżynierii.

PERSPERKTYWY ZAWODOWE

Po tym kierunku można pracować w:
 • przemyśle biotechnologicznym zajmującym się produkcją substancji bioaktywnie czynnych wykorzystywanych w medycynie, farmacji, weterynarii i produkcji zwierzęcej,
 • laboratoriach diagnostycznych i analitycznych powołanych do badania materiału biologicznego i oceny toksyczności środowiska,
 • przemyśle nanobiotechnologicznym,
 • instytucjach stosujących do badań modele zwierzęce, • jednostkach naukowo-badawczych, edukacyjnych, kontrolnych, rządowych (polskich i UE),
 • ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zwierząt i regulacji dotyczących pasz i żywności.
 • hodowli i ochronie zwierząt towarzyszących i dzikich.

Strona wydziału: www.animal.sggw.pl
Więcej o tym kierunku: www.maturzysta.sggw.pl


Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec