Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

ul. Mikołowska 72 a, 40-065 Katowice

Telefon:
+48 32 207 51 10

Adres e-mail:
rektorat@awf.katowice.pl

Adres www:
www.awf.katowice.pl

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

O uczelni
Tradycja kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego i instruktorów różnych dyscyplin sportowych w Katowicach sięga 1952 roku. Wówczas to powołano do życia Technikum Wychowania Fizycznego w Katowicach. Zostało ono następnie przekształcone (1957) w Studium Nauczycielskie Wychowania Fizycznego. Ze studium tego - na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 1 września 1970 r. - powstała Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego w Katowicach.

W czerwcu 1973 roku, w ramach prowadzonego w WSWF kierunku wychowanie fizyczne, utworzona została specjalność rehabilitacja ruchowa.  Specjalność realizowana była w Katedrze Rehabilitacji Ruchowej, której pierwszym kierownikiem była prof. n. med. Krystyna Dobosiewicz, twórca programu rehabilitacji ruchowej w Polsce. W 1975 roku specjalność  rehabilitacja ruchowa została przekształcona w samodzielny kierunek studiów. Uchwałą Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z 20 marca 1997 r.  nazwa rehabilitacja ruchowa zastąpiona została nazwą fizjoterapia.

W 1979 roku Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego w Katowicach przekształcona została w Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach,  z funkcjonującym od 1981 roku Wydziałem Wychowania Fizycznego. 

W 1991 roku na mocy decyzji Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych Akademia uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, a w 1999 roku stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej. W 2000 roku uruchomiony został kierunek zarządzanie i marketing (obecnie zarządzanie), w 2001 roku uruchomiono studia doktoranckie w zakresie nauk o kulturze fizycznej, a w 2005 roku kierunek turystyka i rekreacja. Na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2004 roku został utworzony drugi wydział – Wydział Fizjoterapii. Od 21 marca 2008 roku, na mocy ustawy z dnia 23 stycznia 2008 roku o nadaniu nowej nazwy Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, Akademia nosi imię Jerzego Kukuczki, wybitnego polskiego alpinisty i himalaisty. Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 lipca 2009 roku powstał trzeci wydział – Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką. W 2009 roku utworzono Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Zabrzu.

Uczelnia prowadzi obecnie studia doktoranckie (trzeciego stopnia) w zakresie nauk o kulturze fizycznej oraz cztery kierunki studiów pierwszego i drugiego stopnia. Są to, w kolejności uruchamiania: wychowanie fizyczne, fizjoterapia, zarządzanie oraz turystyka i rekreacja. Już dwukrotnie Państwowa Komisja Akredytacyjna oceniła pozytywnie jakość kształcenia na kierunkach: wychowanie fizyczne, fizjoterapia oraz zarządzanie. Kierunek turystyka i rekreacja, jako niedawno utworzony nie był jeszcze oceniany. Uczelnia prowadzi również wieloprofilowe studia podyplomowe i kursy dokształcające.


Kierunki studiów

Kierunek fizjoterapia

stacjonarne i niestacjonarne
  • 3-letnie studia pierwszego stopnia,
  • 2-letnie studia drugiego stopnia – tylko dla absolwentów studiów pierwszego stopnia (studiów zawodowych) kierunku fizjoterapia.

Kierunek wychowanie fizyczne

  • 3-letnie stacjonarne studia pierwszego stopnia; od trzeciego semestru studiów student wybiera jedną z czterech specjalności: wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna, wychowanie fizyczne i przyroda, wychowanie fizyczne i edukacja lub rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną;
  • 2-letnie stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia; od drugiego semestru studiów student wybiera jedną z pięciu specjalności: wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa; wychowanie fizyczne i trening sportowy, wychowanie fizyczne i taniec, wychowanie fizyczne i opiekun osoby starszej/asystent osoby niepełnosprawnej lub funkcjonalny trening zdrowotny osób w średnim i starszym wieku.

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne
3-letnie studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne (warunkiem uruchomienia studiów niestacjonarnych jest zgłoszenie się minimum 36 osób); od trzeciego semestru studiów student wybiera jedną z dwóch specjalności: zarządzanie kryzysowe lub policja w systemie bezpieczeństwa publicznego.

Kierunek turystyka i rekreacja

stacjonarne i niestacjonarne
  • 3-letnie studia pierwszego stopnia; od czwartego semestru student wybiera jedną z dwóch specjalności: pilot wycieczek lub rekreacja ruchowa z odnową psychosomatyczną;
  • 2-letnie studia drugiego stopnia; od drugiego semestru student wybiera jedną z dwóch specjalności: turystyka aktywna lub trener osobisty.

Kierunek zarządzanie

stacjonarne i niestacjonarne
  • 3-letnie studia pierwszego stopnia, o specjalnościach
- zarządzanie sportem;
- zarządzanie turystyką, hotelarstwem i gastronomią;
- zarządzanie stresem w biznesie;
- zarządzanie usługami zdrowotnymi;
  • 2-letnie studia drugiego stopnia, o specjalnościach:
- zarządzanie organizacjami sportowymi i turystycznymi;
- zarządzanie turystyką biznesową.


Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec