Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Telefon:
71 36 80 789

Fax:
71 36 80 782

Adres e-mail:
rekrutacja@ue.wroc.pl

Adres www:
www.ue.wroc.pl

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

Na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów studiuje blisko 5000 studentów, w trójstopniowym systemie studiów. Pierwszy stopień (6 semestrów) kończy się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu zawodowego – licencjat. Drugi stopień (4 semestry) kończy się obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu zawodowego – magister. Trzeci stopień to studia doktoranckie (8 semestrów). Kończą się one obroną pracy doktorskiej i uzyskaniem stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, w zakresie nauk o zarządzaniu lub w zakresie finansów.

Studia na wszystkich kierunkach prowadzone są w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Wydział oferuje studia na sześciu kierunkach:
 • Analityka gospodarcza na studiach I i II stopnia, 
 • Finanse i rachunkowość na studiach I i II stopnia, 
 • Informatyka i ekonometria na studiach II stopnia, 
 • Informatyka w biznesie na studiach I i II stopnia, 
 • Zarządzanie na studiach I i II stopnia, 
 • Logistyka na studiach I i II stopnia.
Programy studiów na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów obejmują treści podstawowe i kierunkowe właściwe dla poszczególnych kierunków studiów. Obejmują także przedmioty specjalnościowe właściwe dla specjalności prowadzonych w ramach poszczególnych kierunków. Program studiów to także zajęcia z przedmiotów poszerzających wiedzę humanistyczną, zajęcia z języków obcych (j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski, j. francuski, j. hiszpański, j. włoski), a także zajęcia z wychowania fizycznego (dwanaście dyscyplin sportowych).


I STOPIEŃ STUDIÓW


 • Rachunkowość i auditing, 
 • Rachunkowość i podatki, 
 • Rynek finansowy, 
 • Zarządzanie finansami, 
 • Bankowość i ubezpieczenia I, 
 • Finanse i rachunkowość – program zaawansowany (tylko studia stacjonarne). 
BACHELOR STUDIES IN FINANCE – studies in English 

 • Systemy informacyjne w dużych korporacjach,
 • Analiza i projektowanie systemów,
 • Informatyka w usługach i administracji,
 • Technologie baz danych i aplikacji mobilnych.
 • Team Leader,
 • Menedżer kreatywny,
 • Przedsiębiorczość w biznesie,
 • Zarządzanie projektami (tylko studia stacjonarne),
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi. 
BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT (BBM) – studies in English 
 • Analityk rynku, 
 • Analityk decyzji biznesowych. 
 • Logistyka w przedsiębiorstwach produkcyjnych, 
 • Logistyka w handlu i usługach. 
BACHELOR IN LOGISTICS – studies in English
 


II STOPIEŃ STUDIÓW


O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą się  ubiegać  kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub dyplom magistra, otrzymany na dowolnym kierunku studiów. 
Programy studiów na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów obejmują treści podstawowe i kierunkowe właściwe dla poszczególnych kierunków studiów. Obejmują także przedmioty specjalnościowe właściwe dla specjalności prowadzonych w ramach poszczególnych kierunków.

oferta specjalności na II stopniu studiów kierunku Finanse i rachunkowość
 • Menedżer finansowy, 
 • Rynek nieruchomości, 
 • Analityka finansowa i zarządzanie ryzykiem, 
 • Rachunkowość zarządcza i controlling, 
 • Audyt finansowy i podatkowy, 
 • Rachunkowość korporacji, 
 • Rachunkowość międzynarodowa, 
 • Bankowość i ubezpieczenia I (studia niestacjonarne), 
 • Bankowość (studia stacjonarne).

oferta modułów na II stopniu studiów na kierunku Informatyka w biznesie
 • Big Data w biznesie 
 • E-usługi i e-biznes 
 • Menedżer systemów informacyjnych i IT 
oferta specjalności na II stopniu studiów na kierunku Analityka gospodarcza
 • Analityk procesów biznesowych 
 • Analityk danych ekonomicznych 
oferta specjalności na II stopniu studiów na kierunku Zarządzanie
 • Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie procesami biznesowymi
 • Lean Manager
 • Project Management (tylko studia stacjonarne) 
 • Zarządzanie projektami (tylko studia niestacjonarne)
 • Zarządzanie strategiczne 
oferta specjalności na II stopniu studiów kierunku Logistyka 
 • Menedżer ds. logistyki, 
 • Menedżer ds. łańcucha dostaw  
STUDIA II STOPNIA (stacjonarne w języku angielskim) 
oferta specjalności na I stopniu studiów kierunku Finanse i rachunkowość: Master Studies in Finance

STUDIA II STOPNIA (niestacjonarne interdyscyplinarne, wspólne studia z Uniwersytetem Wrocławskim)

STUDIA II STOPNIA (niestacjonarne w języku angielskim) 
oferta na kierunku: Zarządzanie 
 • studia II stopnia: Business Administration 
oferta na kierunku: Finanse i rachunkowość 
 • studia II stopnia  
STUDIA II STOPNIA MBA (niestacjonarne – także w języku angielskim)

oferta na kierunku: Zarządzanie 

ZapiszZapisz
Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec