Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Telefon:
71 36 80 789

Fax:
71 36 80 782

Adres e-mail:
rekrutacja@ue.wroc.pl

Adres www:
www.ue.wroc.pl

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Wydział Nauk EkonomicznychI STOPIEŃ STUDIÓW


Wydział Nauk Ekonomicznych zaprasza na 6 semestralne stacjonarne
i niestacjonarne studia I stopnia (studia licencjackie). 

Pierwszy stopień studiów kończy się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu zawodowego - licencjat. Program studiów obejmuje treści podstawowe, kierunkowe oraz treści właściwe dla danej specjalności. Program studiów pierwszego stopnia to także zajęcia poszerzające ogólną wiedzę humanistyczną, zajęcia z ochrony własności intelektualnej, zajęcia z technologii informacyjnej, języków obcych, wychowania fizycznego oraz praktyki. Na studiach pierwszego stopnia Wydział Nauk Ekonomicznych oferuje 21 specjalności na 4 kierunkach: 


kierunek Ekonomia

Specjalności na studiach stacjonarnych
 • Analityk Rynku
 • Gospodarka Publiczna
 • Ekobiznes
Specjalności na studiach niestacjonarnych
 • Analityk Rynku
 • Gospodarka Publiczna
 • Ekobiznes


Specjalności na studiach stacjonarnych
 • Bankowość i Ubezpieczenia
 • Finanse i Rachunkowość Spółek
 • Inwestycje i Nieruchomości
 • Rynki Finansowe
 • Skarbowość i Podatki
Specjalności na studiach niestacjonarnych
 • Bankowość i Ubezpieczenia
 • Finanse i Rachunkowość Spółek
 • Inwestycje i Nieruchomości
 • Rynki Finansowe
 • Skarbowość i Podatki


Specjalności na studiach stacjonarnych
 • Biznes Międzynarodowy
 • Bachelor in International Business (EN)
 • Innowacje i Przedsiębiorczość
 • Konkurowanie w Przestrzeni Międzynarodowej
 • Rynki Europejskie
Specjalności na studiach niestacjonarnych
 • Biznes Międzynarodowy
 • Innowacje i Przedsiębiorczość
 • Konkurowanie w Przestrzeni Międzynarodowej
 • Rynki Europejskie
 • Zarządzanie Projektami Europejskimi

kierunek Zarządzanie 

Specjalności na studiach stacjonarnych
 • Komunikacja Marketingowa
 • Zarządzanie Projektami
 • Menedżer Biznesu
 • Zarządzanie Marką
 • Zarządzanie Przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie Sprzedażą
 • Bachelor in Management (EN) 
Specjalności na studiach niestacjonarnych
 • Komunikacja Marketingowa
 • Zarządzanie Projektami
 • Menedżer Biznesu
 • Zarządzanie Marką
 • Zarządzanie Przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie Sprzedażą

II STOPIEŃ STUDIÓW


Wydział Nauk Ekonomicznych  zaprasza na 4 semestralne stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia (studia magisterskie). 

Drugi stopień studiów kończy się obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu zawodowego - magister. Program studiów obejmuje treści podstawowe, kierunkowe oraz treści właściwe dla danej specjalności. Na studiach drugiego stopnia Wydział Nauk Ekonomicznych oferuje 30 specjalności na 5 kierunkach.

kierunek Ekonomia

Specjalności na studiach stacjonarnych
 • Analityk Rynku
 • Gospodarka Publiczna
 • Ekobiznes
Specjalności na studiach niestacjonarnych
 • Analityk Rynku
 • Gospodarka Publiczna
 • EkobiznesSpecjalności na studiach stacjonarnych
 • Bankowość, Ubezpieczenia i Doradztwo Finansowe
 • Doradztwo Podatkowe NOWOŚĆ
 • Finanse i Rachunkowość Administracji Rządoweji Samorządowej
 • Finanse i Ryzyko w Opiece Zdrowotnej NOWOŚĆ
 • Finanse, Podatki i Rachunkowość Spółek
 • Inwestycje i Nieruchomości
 • Rynki Finansowe
Specjalności na studiach niestacjonarnych
 • Bankowość, Ubezpieczenia i Doradztwo Finansowe
 • Doradztwo Podatkowe NOWOŚĆ
 • Finanse i Rachunkowość Administracji Rządowej
 • i Samorządowej
 • Finanse i Ryzyko w Opiece Zdrowotnej NOWOŚĆ
 • Finanse, Podatki i Rachunkowość Spółek
 • Inwestycje i Nieruchomości
 • Rynki FinansoweSpecjalności na studiach stacjonarnych
 • Biznes Międzynarodowy
 • Master in International Business (EN) 
 • Innowacje i Przedsiębiorczość
 • Logistyka Międzynarodowa
 • Międzynarodowa Gospodarka Przestrzenna
 • Rynki Europejskie
 • Turystyka w Biznesie Międzynarodowym
Specjalności na studiach niestacjonarnych
 • Biznes Międzynarodowy
 • Innowacje i Przedsiębiorczość
 • Logistyka Międzynarodowa
 • Międzynarodowa Gospodarka Przestrzenna
 • Rynki Europejskie
 • Turystyka w Biznesie Międzynarodowym
 • Zarządzanie Projektami Europejskimi
 • International Logistics (EN) NOWOŚĆ


kierunek Zarządzanie 

Specjalności na studiach stacjonarnych
 • Innowacje Rynkowe – Projektowanie i Wdrażanie NOWOŚĆ
 • Komunikacja Korporacyjna i Public Relations
 • Konsulting Strategiczny 
 • Lean Management w Biznesie i Sektorze Publicznym
 • Logistyka w Biznesie
 • Marketing Internetowy i E-commerce
 • Zarządzanie w Biznesie i Sektorze Publicznym                           
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Specjalności na studiach niestacjonarnych
 • Innowacje Rynkowe – Projektowanie i Wdrażanie NOWOŚĆ  
 • Komunikacja Korporacyjna i Public Relations
 • Konsulting Strategiczny 
 • Lean Management w Biznesie i Sektorze Publicznym
 • Logistyka w Biznesie
 • Marketing Internetowy i E-commerce
 • Zarządzanie w Biznesie i Sektorze Publicznym
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 • Zarządzanie Instytucjami Opieki Zdrowotnej i Społecznej    Specjalności na studiach stacjonarnych
 • Planowanie Rozwoju Przestrzeni Zurbanizowanych NOWOŚĆ
 • Rynek Nieruchomości NOWOŚĆ
Specjalności na studiach niestacjonarnych
 • Planowanie Rozwoju Przestrzeni Zurbanizowanych NOWOŚĆ
 • Rynek Nieruchomości 

Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec