Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań

Telefon:
61 835 50 00

Fax:
61 835 50 99

Adres e-mail:
office@awf.poznan.pl

Adres www:
www.awf.poznan.pl

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Informacje o Uczelni


Jesteśmy najstarszą w Polsce uczelnią o profilu pedagogiczno-sportowym. Kształcimy swoich studentów w wielu różnych specjalnościach na pięciu kierunkach - wychowanie fizyczne, sport, fizjoterapia, dietetyka, oraz turystyka i rekreacja. Możemy śmiało pochwalić się zarówno naszą kadrą naukową kształcącą na najwyższym poziomie, jak i wieloma absolwentami, którzy sięgnęli po najcenniejsze odznaczenia sportowe. 

Dysponujemy nowoczesną bazą dydaktyczno-sportową, którą cały czas, w pocie czoła rozbudowujemy. Dodatkowo oferujemy równoległe studia zagraniczne w ramach programów wymian studenckich, takich jak LLP/Erasmus oraz Comenius na 44 uniwersytetach europejskich! Posiadamy także szeroką ofertę studiów podyplomowych podnoszących kwalifikacje.

Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie w wielu różnych instytucjach; poczynając od szkół, klubów sportowych i biur podrózy, przez ośrodki rehabilitacyjne, centra rekreacji i SPA, a na władzach samorządowych kończąc. Studia w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu to nauka pełna pasji i przygód!


Kierunki studiów
   Wychowanie Fizyczne


Studia I stopnia trwają 3 lata w trybie stacjonarnym:

Oferowane są specjalności:
 • instruktor sportu - absolwent otrzymuje legitymację instruktora sportu z wybranej dyscypliny
 • gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
 • wychowanie fizyczne w grupach dyspozycyjnych

Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata i jest przygotowany do programowania, planowania oraz realizowania obowiązkowego wychowania fizycznego w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych jako nauczyciel wychowania fizycznego, oraz prowadzenia wycieczek szkolnych. Może także pracować jako instruktor w zakresie wybranej specjalności.

Studia II stopnia trwają 2 lata w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym:

Oferowane są specjalności:
 • trenerska
 • dostosowana aktywność ruchowa
 • gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
 • wychowanie fizyczne w grupach dyspozycyjnych

Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra. Studia magisterskie przygotowują do podejmowania samodzielnej działalności pedagogicznej, wychowawczej i menadżerskiej w zakresie wychowania fizycznego zarówno z osobami zdrowymi, jak i z dysfunkcjami, do kreatywnego rozwiązywania problemów, zarządzania klubami i organizacjami sportowymi oraz współpracy z ludźmi. Absolwent może pracować w charakterze trenera, instruktora różnych dyscyplin sportowych i nauczyciela wychowania fizycznego, w szczególności w placówkach oświatowo-wychowawczych i organizacjach sportowych.

Absolwent kierunku Wychowanie Fizyczne jest przygotowany do podjęcia pracy w:
 • szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych
 • klubach i stowarzyszeniach sportowych
 • sportowych stowarzyszeniach inwalidów i osób niepełnosprawnych
 • wydziałach kultury fizycznej urzędów miast i gmin, fundacjach i organizacjach społecznych
 • ośrodkach sportu i rekreacji
 • mediach
 • innych instytucjach związanych ze sportem w charakterze trenera, instruktora, instruktora sportu osób niepełnosprawnych lub menadżera  
  Sport


Studia I stopnia trwają 3 lata w trybie stacjonarnym:

Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata w zakresie sportu, a także dyplom trenera II klasy w dyscyplinie będącej przedmiotem specjalizacji w Uczelni.

Studia II stopnia trwają 2 lata w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym:

Podczas rekrutacji na studia student wybiera jedną z pięciu specjalności*:
 • organizacja i zarządzanie sportem
 • trener osobisty
 • trener przygotowania fizycznego
 • analiza treningu i walki sportowej
 • sport osób niepełnosprawnych

Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy magistra. Podczas dwustopniowych studiów (licencjackie i magisterskie) student zdobywa zarówno praktyczną wiedzę trenerską, jak i z zakresu zarządzania kadrami, psychologii sportu i marketingu w sporcie. Wyposażony zostaje w profesionalną wiedzę, która pozwoli mu zdobywać pracę w wymarzonym zawodzie.

Nauka na tym kierunku to wyzwanie dla ludzi młodych i pełnych energii kochających sport, lubiących naukę, która uwzględnia indywidualne możliwości studenta i odpowiada na jego oczekiwania zawodowe. To studia dla wytrwałych i pragnących spełnić swoje marzenia ludzi.

Absolwent kierunku Sport jest przygotowany do podjęcia pracy na stanowisku:
 • trenera w klubach sportowych, związkach i zrzeszeniach sportowych
 • specjalisty ds. sportu w instytucjach samorządowych odpowiedzialnych za sport
 • nauczyciela wychowania fizycznego w szkołach podstawowych i gimnazjalnych (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej w ramach studiów podyplomowych)
  Fizjoterapia

Jeśli:
 • czujesz potrzebę pomagania ludziom chorym
 • łatwo nawiązujesz kontakty
 • jesteś osobą odpowiedzialną, wrażliwą
 • umiesz okazać życzliwość, cierpliwość i delikatność
 • jesteś odporny emocjalnie

wybierz zawód fizjoterapeuty!

Studia I stopnia trwają 3 lata w trybie stacjonarnym:
absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata w zakresie fizjoterapii

Studia II stopnia trwają 2 lata w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym:
absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra w zakresie fizjoterapii

Na kierunku Fizjoterapia oferowane są specjalności:
 • fizjoterapia w sporcie
 • fizjoterapia w geriatrii
 • fizjoterapia w chorobach cywilizacyjnych
 • fizjoterapia uzdrowiskowa

Magister fizjoterapii jest przygotowany do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, nabywa umiejętność diagnozowania funkcjonalnego, oraz planowania programu usprawniania.
Uzyskuje uprawnienia do wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych i staję się wykwalifikowanym pracownikiem medycznym, bez którego trudno sobie dzisiaj wyobrazić leczenie.
Zawód fizjoterapeuty cieszy się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem kandydatów. 

W trakcie nauki studenci, którzy znają dobrze język angielski i osiągają dobre wyniki w nauce, mają możliwość studiowania zagranicą w ramach programu "LLP/Erasmus" poznając organizację służby zdrowia w innych krajach.

Studia na kierunku fizjoterapia dają wielką satysfakcję. Stwarzają szerokie możliwości zatrudnienia, zarówno w kraju, jak i zagranicą.

Absolwenci kierunku Fizjoterapia najczęściej znajdują zatrudnienie w:
 • publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia
 • ośrodkach rehabilitacyjnych i sportowych
 • instytucjach administracji państwowej i samorządowej
 • ośrodkach odnowy biologicznej i centrach SPA  
 Dietetyka

Studia I stopnia trwają 3 lata w trybie stacjonarnym:

Oferowane są specjalności:
 • Dietetyka sportowa
 • Dietoprofilaktyka i dietoterapia
Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata i jest przygotowany do oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia, a także zapotrzebowania na makro- i mikroskładniki odżywcze wśród sportowców (i nie tylko); planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją; profilaktyki i leczenia dietetycznego chorób żywieniowo-zależnych; a także prowadzenia edukacji żywieniowej.

Absolwent kierunku Dietetyka jest przygotowany do podjęcia pracy w:
 • poradniach żywieniowych
 • szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych
 • klubach i stowarzyszeniach sportowych
 • innych instytucjach związanych z doradztwem w zakresie żywienia ludzi, oraz upowszechnianiem wiedzy o żywieniu człowieka.  Turystyka i Rekreacja

Studia I stopnia trwają 3 lata w trybie stacjonarnym:

Oferowane są specjalności:
 • obsługa ruchu turystycznego
 • rekreacja
 • hotelarstwo
 • turystyka kulturowa z dziennikarstwem
 • dietetyka w turystyce i rekreacji
 • ekoturystyka
35-letnie doświadczenie, harmonijne połączenie przedmiotów humanistyczno-społecznych, geografii, ekologii i sportu. Nauka języków obcych na najwyższym poziomie. Praktyki zagraniczne w hotelach i biurach podróży, realizowanie części studiów na uczelniach zagranicznych - to tylko niektóre atuty, jakie oferujemy kandydatom wybierającym ten kierunek studiów.

Studia II stopnia trwają 2 lata w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym:

Oferowane są specjalności:
 • animacja czasu wolnego
 • turystyka zrównoważona
 • turystyka międzynarodowa
 • gastronomia w turystyce
 • menadżer turystyki i rekreacji
 • turystyka sportowa
Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy magistra. Studia magisterskie przygotowują do podejmowania samodzielnej działalności menadżerskiej w obszarze turystyki i rekreacji, kreatywnego rozwiązywania problemów, zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi i rekreacyjnymi, współpracy z ludźmi i kierowania zespołami ludzkimi.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w:
 • biurach podróży
 • hotelach, ośrodkach wypoczynkowych
 • centrach rekreacji i odnowy biologicznej
 • gospodarstwach agroturystycznych
 • administracji rządowej i samorządowej
 • organizacjach sportowych
 • centrach informacji turystycznej, fundacjach i stowarzyszeniach, oraz w szkolnictwie (po uzupełnieniu kursu pedagogicznego)Zapraszamy!

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec