Uniwersytet Wrocławski

Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych


Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (MISHiS) to jednostka oferująca jedną z najciekawszych interdyscyplinarnych propozycji Uniwersytetu Wrocławskiego – stacjonarne międzyobszarowe studia humanistyczne i społeczne (I i II stopnia oraz pięcioletnie jednolite magisterskie, w zależności od kierunku, na którym student planuje uzyskanie dyplomu). MISHiS opierają się na klasycznym schemacie studiowania bazującym na relacji mistrz-uczeń. Każdy student MISHiS wybiera tutora (opiekuna) i opracowuje indywidualny tok studiów, wybierając zajęcia z oferty czterech wydziałów: Filologicznego, Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Nauk Społecznych oraz Prawa, Administracji i Ekonomii. Dzięki temu studiować można jednocześnie zagadnienia z różnych dyscyplin – w tym ekonomicznych, filologicznych, prawnych czy społecznych. Proponowana przez MISHiS różnorodność doświadczeń i wiedzy okazuje się przydatna np. wobec konieczności efektywnego zaistnienia na rynku pracy. Kolegia MISHiS i MISHUS w całym kraju stanowią środowiska żywe intelektualnie. Studenci uczestniczą w wielu konferencjach naukowych, wyjeżdżają na uczelnie krajowe w ramach programu MOST oraz zagraniczne w ramach LLP-Erasmus. Wielu studentów otrzymuje stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dyrektorem Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego jest prof. dr hab. Piotr P. Chruszczewski (przewodniczący Komisji Nauk Filologicznych PAN, Oddział we Wrocławiu oraz członek rzeczywisty International Communicology Institute z siedzibą w Waszyngtonie, USA).

Sekretariat
ul. Biskupa Nankiera 15
50-140 Wrocław
tel. +48 71 375 20 63
kmishis@uni.wroc.pl Jeśli posiadasz szerokie zainteresowania humanistyczne i społeczne, które nie mieszczą się w tradycyjnym systemie studiowania jednej dyscypliny akademickiej, wybierz Kolegium MISHiS UWr. Taka forma studiowania, odbiegająca od szkolnych schematów, wymagać będzie od Ciebie dużej samodyscypliny, ale zadziała mobilizująco, da dużo satysfakcji i umożliwi rozwój zgodnie z Twoimi indywidualnymi oczekiwaniami i predyspozycjami. Będziesz mieć możliwość pogłębienia i rozwinięcia swego potencjału intelektualnego dzięki podjęciu nauki na 2–3 wydziałach Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzięki temu studiować możesz np. dowolną filologię, poszerzoną o dwa lub więcej języków obcych, ale również zagadnienia z zakresu psychologii, filozofii, historii, politologii, prawa czy stosunków międzynarodowych. 

Po studiach, dzięki uzyskanemu wszechstronnemu wykształceniu humanistycznemu, poszerzonemu o specjalistyczną wiedzę wybranej indywidualnie dyscypliny możesz znaleźć pracę m.in. w dyplomacji, nauce, wydawnictwach, mediach, międzynarodowym biznesie lub instytucjach kultury. W tym roku student Kolegium MISHiS UWr, Jakub Ochnio, został laureatem ogólnopolskiego konkursu STUDENCKI NOBEL 2014 w kategorii nauk humanistycznych, a inny student Kolegium, Aleksander Adamus, przedstawił swój referat naukowy w Uniwersytecie Oksfordzkim, ponadto studenci opublikowali swoje debiutanckie prace w serii naukowej pt. „Rozprawy Komisji Nauk Filologicznych PAN”. Studia w Kolegium MISHiS Uniwersytetu Wrocławskiego to elitarne studia, więc nie wahaj się dołączyć do najlepszych. W Kolegium MISHiS Uniwersytetu Wrocławskiego pamiętają tylko, że the sky is the limit!

Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec