Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki

Wydział zajmuje II miejsce w Polsce wśród wydziałów kształcących w zakresie matematyki i informatyki, uczestniczy też w programie studiów zamawianych. Programy studiów matematycznych i informatycznych są skonstruowane w taki sposób, że możliwe jest jednoczesne studiowanie obu kierunków, a w konsekwencji uzyskanie dwóch dyplomów. Studenci sami mogą zdecydować, czy chcą studiować na poziomie mniej czy bardziej zaawansowanym, oprócz tego samodzielnie układają swój program studiów, wybierając spośród wielu proponowanych przedmiotów takie, które ich najbardziej interesują. Mają możliwości rozwijania swoich zainteresowań i w zależności od nich mogą wybrać jedną z wielu specjalności. Absolwenci wydziału mają szerokie perspektywy zawodowe po zakończeniu studiów. Ich atutem jest nie tylko wiedza dotycząca konkretnych aspektów zawodowych i znajomość narzędzi, ale także takie zdolności, które cenią sobie wszyscy pracodawcy – umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, precyzyjnego formułowania myśli czy samodzielnego rozwiązywania problemów.

Główne kierunki badań

W Instytucie Matematycznym badania naukowe są prowadzone w następujących dziedzinach: analiza harmoniczna, niekomutatywna probabilistyka i niekomutatywna analiza harmoniczna, równania różniczkowe cząstkowe, geometryczna teoria grup i topologia geometryczna, teoria modeli, matematyka dyskretna, teoria procesów stochastycznych, statystyczne zastosowania matematyki, teoria prawdopodobieństwa, miary i całki, deskryptywna teoria mnogości, teoria continuów, historia matematyki, teoria liczb. W Instytucie Informatyki badania skupiają się natomiast wokół następujących zagadnień: algorytmika, analiza i przetwarzanie danych, grafika komputerowa, logika i podstawy języków programowania, metody numeryczne, systemy informatyczne i inżynieria oprogramowania.

Więcej informacji na stronie internetowej Wydziału Matematyki i Informatyki oraz stronach instytutowych:Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec