Uniwersytet Wrocławski

Wydział Chemii

Wydział Chemii jest jednym z czterech wydziałów w Polsce posiadających akredytacje międzynarodowe: Chemistry Eurobachelor i Chemistry Euromaster nadane przez ECTNA, a jako jeden z trzech wydziałów chemicznych w Polsce został zauważony w międzynarodowym rankingu 4500 uczelni akademickich w Europie. Władze wydziału zawsze przywiązywały i przywiązują dużą wagę do jakości studiów i ich atrakcyjności, a także wspierają aktywność studentów. Członkowie Koła Naukowego Jeż współpracują z organizacjami studenckimi w kraju i za granicą, zdobywają laury w ogólnopolskich konkursach młodych chemików. Przynajmniej trzech studentów w roku otrzymuje stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Najlepsi studiują w ramach ITS – Indywidualnego Toku Studiów, uczestniczą w międzynarodowych i krajowych programach wymiany, są też stypendystami uczelni zagranicznych. Absolwenci studiów magisterskich i doktoranckich są doskonale przygotowani do podjęcia pracy – tak w Polsce, jak i na świecie.

Wydział prowadzi studia stacjonarne ( I i II stopnia) oraz studia niestacjonarne (II stopnia).

Od roku akademickiego 2013/2014 w ramach studiów stacjonarnych I stopnia wprowadzono zmiany w programie studiów, które pozwalają studiować na kierunku CHEMIA na jednej z sześciu specjalności:
 • Chemia biologiczna
 • Chemia materiałów
 • Chemia medyczna
 • Chemia ogólna
 • Chemia środowiska
 • Informatyka chemiczna
Program studiów wszystkich specjalności został pomyślany w ten sposób, aby każdy student mógł zdobyć wiedzę i umiejętności z podstawowych działów chemii - niezbędną dla każdego chemika - realizowaną w ramach bloku przedmiotów obowiązkowych, a wiedzę specjalistyczną, związaną z wybraną specjalnością zdobywał w ramach szerokiej oferty przedmiotów do wyboru. Dzięki takiemu podejściu Wydział zapewni każdemu swojemu absolwentowi studiów I stopnia to samo, solidne wykształcenie chemiczne pozwalając jednocześnie na specjalizację zgodną z zainteresowaniami i dalszymi planami rozwoju kariery zawodowej.

W ramach studiów stacjonarnych II stopnia istnieje możliwość wyboru jednej z dziesięciu specjalności:
 • Analityka instrumentalna
 • Chemia biologiczna
 • Chemia fizyczna
 • Chemia materiałów
 • Chemia medyczna
 • Chemia nieorganiczna i kataliza
 • Chemia obliczeniowa
 • Chemia organiczna
 • Chemia środowiska
 • Informatyka chemiczna i chemometria
Wybierając jedną ze specjalności student zdobędzie zaawansowaną, profesjonalną wiedzę i umiejętności w wybranej przez siebie dziedzinie - jest to realizowane jako tzw. blok specjalnościowy, mając jednocześnie możliwość poszerzania swoich zainteresowań poprzez wybór dodatkowych przedmiotów zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Każda z specjalności została przygotowana przez specjalistów, naukowców mających znaczące osiągnięcia w danej dyscyplinie i uwzględnia najnowszy stan wiedzy chemicznej. Studenci mają możliwość korzystania z nowoczesnych i bardzo dobrze wyposażonych laboratoriów chemicznych z najnowocześniejszą aparaturą naukową. Istotnym elementem zaawansowanego kształcenia chemicznego jest ponadto ścisłe powiązanie procesu dydaktycznego z prowadzonymi na Wydziale badaniami naukowymi. Praca dyplomowa studenta przygotowywana jest każdorazowo w jednym z Zespołów Badawczych i bardzo często kończy się publikacją naukową w jednym z międzynarodowych czasopism chemicznych.

Kształcenie studentów na Wydziale odbywa się także w ramach dwuletnich niestacjonarnych studiów II stopnia. Studia te przygotowują do pracy w szeroko rozumianym przemyśle chemicznym i dziedzinach pokrewnych i przeznaczone są dla tych, którzy nie chcą lub nie mogą podjąć studiów w trybie stacjonarnym.

Zarówno studenci studiów stacjonarnych jak i studiujący chemię w ramach studiów niestacjonarnych mają możliwość zdobycia bezpłatnych dodatkowych kwalifikacji uprawniających do nauczania chemii.

Wszelkie informacje na temat kierunku CHEMIA i oferowanych specjalności można znaleźć na naszej stronie dydaktycznej.
Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
8. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
14. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
15. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
16. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
19. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
23. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec