Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Biologicznych

W obecnym kształcie Wydział Nauk Biologicznych istnieje od 2006 roku, jednak nauki biologiczne są obecne na Uniwersytecie Wrocławskim od bardzo dawna. Wydział zmienia się wraz z dynamicznym rozwojem nauk biologicznych na świecie – poszczególne jednostki inicjują nowe kierunki badań, zmienia się program i charakter studiów, studentom oferuje się coraz bogatszą paletę przedmiotów i większą możliwość ich wyboru.

W roku akad. 2015 Wydział Nauk Biologicznych będzie prowadził rekrutację na cztery kierunki studiów.

Kandydatów zapraszamy na 3 unikalne kierunki studiów stacjonarnych: mikrobiologię (studia I i II stopnia), zarządzanie środowiskiem przyrodniczym (studia I i II stopnia) oraz genetykę i biologię eksperymentalną (studia I stopnia). W ramach kierunku biologia (studia stacjonarne I stopnia) oferujemy kształcenie w ramach specjalności:  biologia człowieka,   biologia eksperymentalna, biologia środowiska oraz specjalizacji nauczycielskiej: przyroda  (unikatowej specjalizacji uprawniającej do nauczania przyrody w szkole podstawowej). Na studiach stacjonarnych II stopnia kształcimy w ramach specjalności: biologia człowieka, genetyka i biologia eksperymentalna, ekologia i różnorodność biologiczna, specjalizacja nauczycielska: biologia (uprawniająca do nauczania  biologii w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych oraz przyrody w szkołach ponadgimnazjalnych) oraz nowej specjalność biologia lasu. Na studiach niestacjonarnych oferujemy kształcenie na kierunku biologia w ramach specjalności biologia ogólna (studia I stopnia), specjalności biologia i zdrowie człowieka oraz specjalności różnorodność biologiczna na studiach II stopnia. Wydział prowadzi Stacjonarne Studia Doktoranckie Biologii. Wspólnie z Wydziałem Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska prowadzimy międzywydziałowy kierunek studiów ochrona środowiska (studia I i II stopnia) zarządzany przez Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska. Wydział Nauk Biologicznych posiada również bogatą ofertę edukacyjną skierowaną do szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych m.in. cieszący się bardzo dużą popularnością program edukacyjny „Mój Pierwszy Uniwersytet”.  Bierzemy również corocznie udział w Dolnośląskim Festiwalu Nauki oraz Nocy Biologów.
Pracownicy naukowi prowadzą owocną współpracę naukową z renomowanymi  instytucjami i uczelniami krajowymi oraz zagranicznymi m.in. z  Uniwersytetem Warszawskim,  Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Uniwersytetem w Cambridge, Uniwersytetem Masaryka w Brnie i wieloma innymi. W roku 2013 w parametrycznej ocenie jednostek naukowych Wydział Nauk Biologicznych uzyskał kategorię A (oznaczającą bardzo dobry poziom działalności naukowej). Posiadamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk biologicznych dyscyplinie biologia oraz dyscyplinie ekologia oraz uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych dyscyplinie biologia.

Wydział posiada własną Stację Ekologiczną „Storczyk” w Karpaczu i Stację Ornitologiczną w Rudzie Milickiej, a także Muzeum Przyrodnicze i Herbarium, Muzeum Człowieka oraz znany w całym kraju Ogród Botaniczny i jego filię – Arboretum w Wojsławicach.

Więcej informacji na stronie internetowej Wydziału Nauk Biologicznych oraz poszczególnych jednostek:

Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec