Uniwersytet Wrocławski

Wydział Fizyki i Astronomii

Wydział Fizyki i Astronomii jest dynamicznym i nowoczesnym wydziałem uniwersyteckim z długoletnią tradycją. Posiada najwyższą kategorię naukową, prowadząc różnorodną działalność badawczą i ściśle z nią powiązaną działalność dydaktyczną. Studia – uczące systematyczności oraz myślenia ścisłego a zarazem praktycznego – sprawiają, że dyplom Wydziału Fizyki i Astronomii jest gwarancją solidności i łatwości w podejmowaniu nowych wyzwań na współczesnym rynku pracy.

O ile w klasycznych studiach fizycznych przeważa teoria, o tyle nowy kierunek – fizyka techniczna – jest najlepszym rozwiązaniem dla osób interesujących się fizyką praktyczną. Ponadto jest to jeden z dwóch uniwersyteckich kierunków, obok informatyki, który daje możliwość otrzymania tytułu zawodowego – inżyniera.

Wydział prowadzi bardzo rozwiniętą i owocną współpracę naukową i wymianę osobową z dziesiątkami instytucji w kraju i na świecie. Formy współpracy to m.in. partnerstwo w Europejskich Sieciach Badawczych i długoterminowe umowy o współpracy, bilateralne porozumienia, międzynarodowe projekty badawcze. Na wydziale działa Katedra UNESCO Studiów Interdyscyplinarnych, która prowadzi działalność dydaktyczną, organizując seminaria i wykłady o tematyce interdyscyplinarnej dla studentów i doktorantów, a także działalność naukową, tworząc forum dyskusyjne dostępne dla pracowników i studentów wszystkich wydziałów UWr oraz innych uczelni.

Główne kierunki badań

Badania na wydziale skupiają się wokół następujących tematów: poszukiwanie i klasyfikacja gwiazd zmiennych, asterosejsmologia gwiazd zmiennych pulsujących, badanie procesu wydzielania energii w rozbłyskach słonecznych, badanie ewolucji dynamicznych procesów zachodzących w atmosferze Słońca i w heliosferze, badania własności fizykochemicznych powierzchni i granic faz atrakcyjnych technologicznie materiałów, badania teoretyczne struktury atomowej i elektronowej powierzchni ciał stałych, badania własności elektronowych i strukturalnych fazy skondensowanej za pomocą metod jądrowych, badania przemian fazowych oraz własności dielektrycznych i optycznych kryształów a także wpływu pola elektrycznego na te własności. W dziedzinie cząstek elementarnych głównym kierunkiem badań jest teoria gęstej materii hadronowej oraz własności neutrin. Prowadzone są badania nad różnymi podejściami do fundamentalnej budowy materii i nad strukturą podstawowych symetrii czasoprzestrzeni na poziomie kwantowym oraz próby połączenia teorii kwantów z ogólną teorią względności. W ramach prac badawczych z zakresu zastosowań fizyki statystycznej oraz zaawansowanych metod symulacji komputerowych opracowano model oddziaływań społecznych, pozwalający na badanie dynamiki opinii publicznej, jak i zmian preferencji konsumenckich czy sympatii politycznych. W dziedzinie ekonofizyki, badane są sieci powiązań międzynarodowych firm i ich wzajemne oddziaływania. Prowadzone są też badania w tradycyjnych obszarach zainteresowań fizyki, takich jak: układy magnetyczne, teoria przejść fazowych, symulacje Monte Carlo materii skondensowanej czy teoria silnie skorelowanych układów elektronowych. Kolejnym kierunkiem badań są matematyczne aspekty klasycznej i kwantowej fizyki teoretycznej, a w szczególności: matematyczne podstawy mechaniki kwantowej i mechaniki statystycznej, teoria deformacji kwantowych, analiza splątania stanów w kwantowej teorii informacji oraz związki teorii liczb z fizyką kwantową.

Więcej informacji na stronie internetowej Wydziału Fizyki i Astronomii oraz stronach poszczególnych instytutów:Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec