Uniwersytet Wrocławski

Wydział Filologiczny

Wydział ten, ze względu na różnorodność prowadzonych kierunków i specjalności, jest bardzo rozbudowany. Każdy instytut żyje własnym życiem, prowadząc ciekawe badania, które znacznie wykraczają poza tradycyjne rozumienie literaturoznawstwa czy językoznawstwa. Absolwenci wydziału to nie tylko poloniści, nauczyciele języków obcych, dziennikarze czy bibliotekarze, ale przede wszystkim humaniści o bardzo szerokich horyzontach, a przy tym specjaliści w swoich dziedzinach.

Główne kierunki badań

Każdy instytut może się wykazać dużą i bardzo zróżnicowaną ilością podejmowanych tematów badawczych, które znacznie wykraczają poza teorię i historię literatury czy historię i specyfikę danego języka. Wiele z nich to tematy interdyscyplinarne i komparatystyczne, wkraczające w obszary innych nauk. Do najciekawszych tego typu badań należą m.in. normatywistka językowa, teoria kultury, filmoznawstwo, teatrologia, glottodydaktyka, logopedia, krytyka literacka, teatralna i filmowa, literatura dziecięca i młodzieżowa, kulturowa tożsamość płci w literaturze i kulturze, socjologia życia literackiego, estetyka literatury. W Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej tematyka badań skupia się wokół tematów dotyczących językowego obrazu świata, nowych mediów, etyki w mediach, teorii PR i reklamy, języka polityki polskiej, mediów lokalnych i systemowej teorii mediatyzacji. Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa rozwija badania w zakresie podstawowych dyscyplin bibliologicznych: historii, teorii i sztuki książki, nauki o książce, historii bibliotek i czytelnictwa oraz edytorstwa. Inne badania wchodzą w zakres m.in. nauki o informacji, bibliografii, naukometrii, bibliometrii, webometrii, bibliologii, komunikacji piśmienniczej.

Więcej informacji na stronie internetowej Wydziału Filologicznego oraz stronach poszczególnych instytutów: 

Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec