Uniwersytet Wrocławski

Informacje o uczelni


rok założenia: 1702

 
Uniwersytet Wrocławski prowadzi rekrutację na:
  • blisko 80 kierunków studiów I stopnia (licencjackich)
  • 4 kierunki studiów I stopnia (inżynierskich)
  • 2 kierunki studiów jednolitych magisterskich
  • blisko 60 kierunków studiów II stopnia (magisterskich)
  • międzyobszarowe studia indywidualne I i II stopnia
W ramach tych kierunków oferta obejmuje ponad 250 specjalności i.specjalizacji, studia interdyscyplinarne, miedzyobszarowe, indywidualne oraz blisko 30 programów w języku angielskim. Kształcenie odbywa się w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.
Kształcimy w pięciu obszarach:
  • przyrodniczym
  • ścisłym i technicznym
  • prawnym i społecznym
  • humanistycznym
  • filologicznym
Jeśli chcesz wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym, musisz zarejestrować się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów na stronie www.irka.uni.wroc.pl. Rejestracja rozpocznie się w kwietniu 2018 r. 
  

Informacji dotyczących zasad rekrutacji udziela:


Informacje dotyczące zasad rekrutacji na studia w języku polskim oraz rekrutacja cudzoziemców na studia w języku polskim  

DZIAŁ NAUCZANIA 
pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław 
poniedziałek–piątek 10.00–15.00  tel. +48 71 343 01 43, +48 71 375 22 37, 
dzialnauczania@uwr.edu.pl

Informacje o ofercie studiów w języku angielskim oraz rekrutacja cudzoziemców na studia w języku angielskim 
  

BIURO WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
 (INTERNATIONAL OFFICE)
 
pl. Uniwersytecki 1,  50-137 Wrocław 
poniedziałek–piątek 10.00–15.00 (środa nieczynne) tel. +48 71 375 28 77 
international@uwr.edu.pl
WYDZIAŁY

Uniwersytet jest uczelnią 10-wydziałową. Oprócz tego istnieje kilka międzywydziałowych jednostek naukowo-dydaktycznych, jak Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych czy Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska.   

Wydział Biotechnologii
 – najmniejszy na UWr, ale w ocenie Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego – najlepszy w Polsce. Prowadzi się tu badania m.in. nad bakteriobójczymi fagami i tworzy nowe, przeciwbakteryjne opatrunki z lnu EMO-betaGlu niemodyfikowanego genetycznie, a studenci uczą się w nowoczesnych laboratoriach. www.biotech.uni.wroc.pl   

Wydział Chemii od lat kształci specjalistów na potrzeby nauki i przemysłu, a zatrudnieni tutaj naukowcy realizują przełomowe projekty z partnerami z całego świata. Od lat uznawany jest za czołowy ośrodek badań chemicznych w Polsce. www.chem.uni.wroc.pl   

Wydział Filologiczny
 jest jednym z najstarszych, największych i najbardziej różnorodnych na UWr. Kształcą się tu przyszli m.in. poloniści, dziennikarze, bibliotekarze, nauczyciele i tłumacze wielu języków obcych – humaniści o bardzo szerokich horyzontach, a przy tym specjaliści w swoich dziedzinach. www.wfil.uni.wroc.pl   

Wydział Fizyki i Astronomii
 – dynamiczny, nowoczesny, z długoletnią tradycją. Należy do najlepszych wydziałów fizycznych w Polsce. Kształci absolwentów przygotowanych do wyzwań współczesnego rynku pracy. Według statystyk przypadki bezrobocia wśród absolwentów są niezmiernie rzadkie, a zarobki fizyków znacznie przewyższają średnią krajową. www.wfa.uni.wroc.pl   

Wydział Matematyki i Informatyki odgrywa ważną rolę w międzynarodowym życiu naukowym i należy do ścisłej czołówki krajowej. Pracownicy i studenci regularnie odnoszą spektakularne sukcesy na arenie międzynawowej. W ostatnim czasie najwięcej medali i nagród przywożą informatycy, dla których programowanie czy budowa marsjańskich łazików nie mają tajemnic. www.wmi.uni.wroc.pl   

Wydział Nauk Biologicznych zmienia się wraz z dynamicznym rozwojem nauk biologicznych na świecie, stawiając czoło kolejnym wyzwaniom. Dzięki temu oferta dydaktyczna jest coraz bogatsza. Do wydziału należy m.in. Ogród Botaniczny we Wrocławiu i Arboretum w Wojsławicach oraz dwie stacje: ekologiczna w Karpaczu i ornitologiczna w Rudzie Milickiej. www.biologia.uni.wroc.pl   

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych w ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest najlepszy w Polsce w dziedzinie nauk historycznych. Jednocześnie jest jednym z największych wydziałów na UWr i posiada szeroką oraz zróżnicowaną ofertę studiów. www.wnhip.uni.wroc.pl   

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska posiada znakomitą kadrę naukowo-dydaktyczną, która z jednej strony działa na rzecz rozwoju regionu i społeczeństwa, a z drugiej – kształci absolwentów doskonale przygotowanych do podjęcia pracy. www.wnzks.uni.wroc.pl   

Wydział Nauk Społecznych należy do najpopularniejszych na UWr. Kształci specjalistów w wielu specjalnościach i od lat czujnie reaguje na wyzwania rynku pracy, otwierając nowe kierunki studiów. www.wnoz.uni.wroc.pl   

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
 od lat należy do najlepszych w Polsce. Studenci uczą się w nowoczesnych obiektach dydaktycznych, działa tutaj również unikatowa Pracownia Badań Dokumentów, sala do symulacji rozpraw sądowych, Uniwersytecka Poradnia Prawna, a także szkoły prawa niemieckiego, francuskiego, amerykańskiego czy ukraińskiego. www.wpae.uni.wroc.pl  


DLACZEGO STUDIA NA UWR?

UWr to publiczna szkoła wyższa od wielu lat znajdująca się w czołówce polskich uczelni. W ogólnopolskich rankingach uczelni UWr zajmuje bardzo wysokie miejsce wśród uniwersytetów.

UWr jest szkołą państwową, co oznacza, że STUDIA STACJONARNE są BEZPŁATNE.

UWr został bardzo dobrze oceniony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dwa nasze wydziały, Wydział Biotechnologii oraz Nauk Historycznych i Pedagogicznych, zajęły 1. miejsce w kraju, otrzymując najwyższą kategorię A+.

Dwa wydziały: Biotechnologii oraz Chemii są częścią Wrocławskiego Centrum Biotechnologii – konsorcjum, które otrzymało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego na lata 2014–2019. Uzyskanie statusu KNOW umożliwi rozwój w zakresie już prowadzonych badań naukowych oraz podejmowanie nowych wyzwań. 

UWr to blisko 50 budynków ulokowanych w kilku kampusach. Są to zarówno budynki zabytkowe znajdujące się na szlakach turystycznych Wrocławia (m.in. gmach główny, gmachy przy Nankiera), jak i budynki bardzo nowoczesne (np. kompleks edukacyjno-badawczy biotechnologii i nowy gmach biblioteki – oba w Kampusie Grunwaldzkim).

UWr zatrudnia najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie. Pracownicy naukowi to ponad 1800 osób, w tym ponad 440 profesorów, także z zagranicznych ośrodków akademickich.

UWr to nie tylko zajęcia na uczelni – swoje zainteresowania możesz rozwijać także w prężnie działających kołach naukowych. Z niektórymi możesz zwiedzić niemal cały świat! Geolodzy niedawno wrócili z wyprawy do Indonezji, teriolodzy eksplorowali czynne wulkany na Kamczatce, a studenci ochrony środowiska i geografii spędzili ponad tydzień na Spitsbergenie.

UWr to trzecia polska uczelnia najchętniej wybierana przez zagranicznych studentów. To sprawia, że na UWr możesz spotkać studentów z wielu zakątków świata – w końcu Wrocław to miasto spotkań.

UWr zajmuje czołowe miejsce wśród uczelni polskich pod względem liczby studentów wyjeżdżających za granicę w ramach programu Erasmus+. Pod tym względem zajmujemy 1. miejsce wśród uczelni w południowo-zachodniej Polsce.

UWr to jedna z najstarszych uczelni Europy Środkowej, działająca nieprzerwanie od 1702 roku. Jest to 10-wydziałowa uczelnia, łącząca w sobie dziedzictwo historii Śląska oraz spuściznę kultury austriackiej, pruskiej, czeskiej i polskiej, kontynuuje też tradycje polskich uniwersytetów we Lwowie i Wilnie.

UWr jest jak małe miasto. Społeczność akademicka liczy łącznie blisko 30 tys. osób – to tyle, ilu mieszkańców ma Zakopane.

Na UWr studiowało wiele osób zasłużonych dla kultury, życia społecznego i politycznego, m.in. pisarze i poeci (Marek Krajewski, Adam Asnyk, Stanisław Grochowiak, Tymoteusz Karpowicz, Urszula Kozioł), przedstawiciele świata kultury (Anna German, Paweł Kukiz, L.U.C., Pola Raksa, Krzysztof Piasecki, Piotr Wereśniak) oraz politycy (Bogdan Zdrojewski, Władysław Stasiak, Grzegorz Schetyna, Kazimierz Marcinkiewicz).

Prof. Jan Miodek jest pracownikiem naukowym UWr. Ogromną popularnością w Polsce i za granicą cieszy się program „Słownik polsko@polski”, gdzie profesorowi można zadawać pytania przez Skype’a.

Na UWr funkcjonuje kilka szkół językowych i poradni, a także laboratoriów świadczących usługi podmiotom zewnętrznym. Uczelnia prowadzi także kursy przygotowujące do matury, organizuje wykłady popularnonaukowe z wielu dziedzin i lekcje pokazowe.

Przy Uniwersytecie funkcjonuje Instytut Konfucjusza, który jest jednym z czterech tego typu ośrodków w Polsce. Jego głównym zadaniem jest działanie na rzecz przybliżenia języka chińskiego, jak również chińskiej kultury i tradycji. Instytut organizuje kursy języka chińskiego oraz różnego rodzaju spotkania z chińską kulturą i tradycją. Ponadto studenci UWr mogą uczęszczać na bezpłatne zajęcia w Studium Języka i Kultury Chin.

Na uczelni działa Szkoła Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców, w której m.in. zagraniczni studenci przyjeżdżający na studia do Wrocławia poznają język polski.

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu jest jednostką ogólnouczelnianą i ze swoim uniwersalnym księgozbiorem liczącym ok. 4 miliony woluminów organizuje warsztat naukowo-dydaktyczny dla potrzeb środowiska akademickiego, a ponadto służy społeczności Wrocławia. BUWr posiada największy w Polsce i trzeci co do wielkości w Europie zbiór starych druków oraz największą w Polsce kolekcję średniowiecznych rękopisów (nawet takich z V wieku). Zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej zajmują ponad 100 km bieżących półek. To jak odległość z Wrocławia do Opola! Na ten ogromny księgozbiór składają się wydawnictwa m.in. czasopisma i książki. Rocznie przybywa nawet 1 km bieżący zbiorów. Oprócz tego Biblioteka Uniwersytecka może się pochwalić m.in. największym w Polsce zbiorem starych druków.

Uwertura Akademicka – utwór związany ze społecznością akademicką na całym świecie i zawierający hymn studencki Gaudeamus igiturzostał napisany przez Johannesa Brahmsa specjalnie dla UWr. Kompozytor napisał uwerturę w podziękowaniu za przyznaną mu w 1879 roku godność doktora honoris causa.

Z Uniwersytetem we Wrocławiu przed 1945 rokiem związanych było 11 noblistów. Nagrody Nobla przyznano im w latach 1902–1989.

W głównym gmachu UWr znajduje się Aula Leopoldyńska – jedno z najlepiej zachowanych w Polsce barokowych świeckich wnętrz z pełnym wystrojem. To w niej odbywają się najważniejsze uroczystości akademickie.

W sercu Wrocławia mieści się uniwersytecki Ogród Botaniczny, drugi najstarszy tego typu ogród w Polsce. Nazywany oazą piękna i spokoju, jest przede wszystkim ośrodkiem naukowym i dydaktycznym. Zgrupowane w wiele działów kolekcje roślin są przedmiotem zajęć ze studentami oraz uczniami i dostarczają materiału do badań naukowych.

Uniwersytet to nie tylko zwykła szkoła wyższa. Ponad trzy wieki pracy naukowej zostawiły po sobie liczne ślady, które dziś możemy podziwiać w niezwykłych uczelnianych muzeach. Do dyspozycji turystów, ale przede wszystkim środowiska akademickiego są muzea: Przyrodnicze im. Władysława Rydzewskiego, Geologiczne im. Henryka Teisseyre’a, Mineralogiczne im. Kazimierza Maślankiewicza, a ponadto Muzeum Człowieka oraz Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego.

Na UWr działa Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta, które jest placówką międzywydziałową i interdyscyplinarną, należącą do sieci placówek wspieranych przez DAAD (Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej) na całym świecie. Głównym zadaniem CSNE jest działalność naukowo-badawcza dotycząca Niemiec i Europy, kształcenie młodych kadr i ich wspieranie w działalności naukowo-badawczej oraz przygotowanie osób predestynowanych do pełnienia funkcji kierowniczych w sferze gospodarki, administracji i polityki poprzez poszerzenie ich kompetencji.

Biuro Karier pomaga studentom i absolwentom aktywnie wejść na rynek pracy. Prowadzi indywidualne rozmowy doradcze, zapoznaje z technikami poszukiwania pracy oraz ze standardami rekrutacji, także europejskimi, powiadamia o możliwościach podnoszenia lub poszerzania kwalifikacji zawodowych, przedstawia perspektywy rozwoju zawodowego i informuje o dynamice zmian na lokalnym rynku pracy oraz możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez kursy, szkolenia i studia podyplomowe. Zadaniem Biura jest także nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami i pozyskiwanie atrakcyjnych ofert pracy i przeprowadzanie naboru i preselekcji na zlecenie pracodawcy. Dużą popularnością wśród studentów i absolwentów cieszą się organizowane przez Biuro Karier grupowe i indywidualne zajęcia warsztatowe.

 


Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec