Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie UMCS

pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin

Telefon:
81 537 58 80

Adres e-mail:
rekrutacja@umcs.pl

Adres www:
www.umcs.pl

Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie UMCS

Kierunki studiów 2018/2019

 

 WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
  – studia stacjonarne I stopnia

 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
  – studia stacjonarne II stopnia

 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
  – studia stacjonarne I stopnia

 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
  – studia stacjonarne II stopnia

 • Grafika
  – studia stacjonarne jednolite magisterskie

 • Grafika
  – studia stacjonarne II stopnia (prowadzone w języku polskim)

 • Grafika
  – studia stacjonarne II stopnia (prowadzone w języku angielskim)

 • Jazz i muzyka estradowa
  – studia stacjonarne I stopnia

 • Jazz i muzyka estradowa
  – studia niestacjonarne I stopnia

 • Malarstwo
  – studia stacjonarne jednolite magisterskie

 • Malarstwo
  – studia stacjonarne II stopnia

  

WYDZIAŁ BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII • Biologia
  – studia stacjonarne I stopnia

 • Biologia
  – studia stacjonarne II stopnia

 • Biologia, specjalność biologia medyczna
  – studia stacjonarne I stopnia (prowadzone w języku angielskim)

 • Biotechnologia
  – studia stacjonarne I stopnia

 • Biotechnologia
  – studia stacjonarne I stopnia


  

WYDZIAŁ CHEMII • Chemia
  – studia stacjonarne I stopnia

 • Chemia
  – studia niestacjonarne I stopnia

 • Chemia
  – studia stacjonarne II stopnia

 • Chemia
  – studia niestacjonarne II stopnia

 • Chemia
  – studia stacjonarne II stopnia (prowadzone w języku angielskim)  

WYDZIAŁ EKONOMICZNY • Analityka gospodarcza
  – studia stacjonarne I stopnia

 • Analityka gospodarcza
  – studia niestacjonarne I stopnia

 • Business Management
  – studia stacjonarne I stopnia (prowadzone w języku angielskim)

 • Ekonomia
  – studia stacjonarne I stopnia

 • Ekonomia
  – studia niestacjonarne I stopnia

 • Ekonomia
  – studia stacjonarne II stopnia

 • Ekonomia
  – studia niestacjonarne II stopnia

 • Finanse i rachunkowość
  – studia stacjonarne I stopnia

 • Finanse i rachunkowość
  – studia niestacjonarne I stopnia

 • Finanse i rachunkowość
  – studia stacjonarne II stopnia

 • Finanse i rachunkowość
  – studia niestacjonarne II stopnia

 • Logistyka
  – studia stacjonarne I stopnia

 • Logistyka
  – studia niestacjonarne I stopnia

 • Logistyka
  – studia stacjonarne II stopnia

 • Logistyka
  – studia niestacjonarne II stopnia

 • Zarządzanie
  – studia stacjonarne I stopnia

 • Zarządzanie
  – studia niestacjonarne I stopnia

 • Zarządzanie
  – studia stacjonarne II stopnia

 • Zarządzanie
  – studia niestacjonarne II stopnia

  

WYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII • Europeistyka
  – studia stacjonarne I stopnia

 • Europeistyka
  – studia stacjonarne II stopnia

 • Filozofia
  – studia stacjonarne I stopnia

 • Filozofia
  – studia stacjonarne II stopnia

 • Kognitywistyka
  – studia stacjonarne I stopnia

 • Kognitywistyka
  – studia stacjonarne II stopnia

 • Kreatywność społeczna
  – studia stacjonarne I stopnia

 • Socjologia
  – studia stacjonarne I stopnia

 • Socjologia
  – studia stacjonarne II stopnia

 • Zarządzanie w politykach publicznych
  – studia stacjonarne I stopnia

 • Zarządzanie w politykach publicznych
  – studia stacjonarne II stopnia


  

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY


 • Anglistyka
  – studia stacjonarne I stopnia

 • Anglistyka
  – studia stacjonarne II stopnia

 • Anglistyka
  – studia niestacjonarne II stopnia

 • Archeologia
  – studia stacjonarne I stopnia

 • Archeologia
  – studia stacjonarne II stopnia

 • Architektura informacji
  – studia stacjonarne I stopnia

 • Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi
  – studia stacjonarne I stopnia

 • Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi
  – studia stacjonarne II stopnia

 • Bałkanistyka
  – studia stacjonarne I stopnia

 • E-edytorstwo i techniki redakcyjne
  – studia stacjonarne I stopnia

 • English Studies
  – studia stacjonarne I stopnia (prowadzone w języku angielskim)

 • Filologia polska
  – studia stacjonarne I stopnia

 • Filologia polska
  – studia stacjonarne II stopnia

 • Germanistyka
  – studia stacjonarne I stopnia

 • Germanistyka
  – studia stacjonarne II stopnia

 • Glottodydaktyka polonistyczna
  – studia stacjonarne I stopnia

 • Historia
  – studia stacjonarne I stopnia

 • Historia
  – studia stacjonarne II stopnia

 • Iberystyka
  – studia stacjonarne I stopnia

 • Informacja w e-społeczeństwie
  – studia stacjonarne I stopnia

 • Informatologia stosowana
  – studia stacjonarne II stopnia

 • Kulturoznawstwo
  – studia stacjonarne I stopnia

 • Kulturoznawstwo
  – studia stacjonarne II stopnia

 • Lingwistyka stosowana
  – studia stacjonarne I stopnia

 • Lingwistyka stosowana
  – studia stacjonarne I stopnia (prowadzone w językach obcych: angielski, rosyjski, ukraiński)

 • Lingwistyka stosowana
  – studia stacjonarne II stopnia 

 • Logopedia z audiologią
  – studia stacjonarne I stopnia

 • Logopedia z audiologią
  – studia stacjonarne II stopnia

 • Romanistyka
  – studia stacjonarne I stopnia

 • Romanistyka
  – studia stacjonarne II stopnia

 • Rusycystyka
  – studia stacjonarne I stopnia

 • Rusycystyka
  – studia stacjonarne II stopnia

 • Technologie cyfrowe w animacji kultury
  - studia stacjonarne I stopnia

 • Translacja konferencyjna
  – studia stacjonarne II stopnia

 • Turystyka historyczna
  – studia stacjonarne I stopnia

 • Turystyka historyczna
  – studia stacjonarne II stopnia

 • Ukrainistyka
  – studia stacjonarne I stopnia

 • Ukrainistyka
  – studia stacjonarne II stopnia  

WYDZIAŁ MATEMATYKI FIZYKI I INFORMATYKI
 • Fizyka
  – studia stacjonarne I stopnia

 • Fizyka
  – studia stacjonarne II stopnia

 • Fizyka techniczna
  – studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie)

 • Fizyka techniczna
  – studia stacjonarne II stopnia

 • Informatyka
  – studia stacjonarne I stopnia

 • Informatyka
  – studia stacjonarne II stopnia

 • Inżynieria nowoczesnych materiałów
  – studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie)

 • Matematyka
  – studia stacjonarne I stopnia 

 • Matematyka
  – studia stacjonarne II stopnia

 • Matematyka
  – studia niestacjonarne II stopnia

 • Matematyka w finansach
  – studia stacjonarne I stopnia

 • Matematyka w finansach
  – studia stacjonarne II stopnia


  

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ


 • Geografia
  – studia stacjonarne I stopnia

 • Geografia
  – studia stacjonarne II stopnia

 • Geoinformatyka
  – studia stacjonarne I stopnia

 • Geoinformatyka
  – studia stacjonarne II stopnia

 • Gospodarka przestrzenna
  – studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie)

 • Gospodarka przestrzenna
  – studia stacjonarne II stopnia

 • Tourism Management
  – studia stacjonarne I stopnia (prowadzone w języku angielskim)

 • Turystyka i rekreacja
  – studia stacjonarne I stopnia

 • Turystyka i rekreacja
  – studia stacjonarne II stopnia  

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII • Animacja kultury
  – studia stacjonarne I stopnia

 • Animacja kultury
  – studia niestacjonarne I stopnia

 • Animacja kultury
  – studia stacjonarne II stopnia

 • Animacja kultury
  – studia niestacjonarne II stopnia

 • Pedagogika
  – studia stacjonarne I stopnia

 • Pedagogika
  – studia niestacjonarne I stopnia

 • Pedagogika
  – studia stacjonarne II stopnia

 • Pedagogika
  – studia niestacjonarne II stopnia

 • Pedagogika specjalna
  – studia stacjonarne I stopnia

 • Pedagogika specjalna
  – studia niestacjonarne I stopnia

 • Pedagogika specjalna
  – studia stacjonarne II stopnia

 • Pedagogika specjalna
  – studia niestacjonarne II stopnia

 • Praca socjalna
  – studia stacjonarne I stopnia

 • Praca socjalna
  – studia niestacjonarne I stopnia

 • Praca socjalna
  – studia stacjonarne II stopnia

 • Praca socjalna
  – studia niestacjonarne II stopnia

 • Psychologia
  – studia stacjonarne jednolite magisterskie

 • Psychologia
  – studia niestacjonarne jednolite magisterskie


  

WYDZIAŁ POLITOLOGII • Bezpieczeństwo narodowe
  – studia stacjonarne I stopnia

 • Bezpieczeństwo narodowe
  – studia niestacjonarne I stopnia

 • Bezpieczeństwo narodowe
  – studia stacjonarne II stopnia

 • Bezpieczeństwo narodowe
  – studia niestacjonarne II stopnia

 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
  – studia stacjonarne I stopnia

 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
  – studia stacjonarne II stopnia

 • Politologia
   – studia stacjonarne I stopnia

 • Politologia
  – studia stacjonarne II stopnia

 • Produkcja medialna
  – studia stacjonarne I stopnia

 • Produkcja medialna
  – studia stacjonarne II stopnia

 • Społeczeństwo informacyjne
  – studia stacjonarne I stopnia

 • Społeczeństwo informacyjne
  – studia niestacjonarne I stopnia

 • Stosunki międzynarodowe
  – studia stacjonarne I stopnia

 • Stosunki międzynarodowe
  – studia stacjonarne II stopnia

 • Stosunki międzynarodowe
  – studia stacjonarne II stopnia (prowadzone w języku angielskim)

 • Studia wschodnie
  – studia stacjonarne I stopnia
  

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI


 • Administracja
  – studia stacjonarne I stopnia

 • Administracja
  – studia niestacjonarne I stopnia

 • Administracja
  – studia stacjonarne II stopnia

 • Administracja
  – studia niestacjonarne II stopnia

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  – studia stacjonarne I stopnia

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  – studia niestacjonarne I stopnia

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  – studia stacjonarne II stopnia

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  – studia niestacjonarne II stopnia

 • Prawno-biznesowy
  – studia stacjonarne I stopnia

 • Prawno-biznesowy
  – studia niestacjonarne I stopnia

 • Prawno-menadżerski
  – studia stacjonarne II stopnia

 • Prawno-menadżerski
  – studia niestacjonarne II stopnia

 • Prawo
  – studia stacjonarne jednolite magisterskie

 • Prawo
  – studia niestacjonarne jednolite magisterskie (wieczorowe i zaoczne)


  

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w PUŁAWACH • Administracja publiczna
  – studia stacjonarne I stopnia

 • Administracja publiczna
  – studia niestacjonarne I stopnia

 • Agrochemia
  – studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie)

 • Agrochemia
  – studia niestacjonarne I stopnia (inżynierskie)

 • Chemia techniczna
  – studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie)

 • Chemia techniczna
  – studia niestacjonarne I stopnia (inżynierskie)

 • Fizjoterapia
  – studia jednolite magisterskie stacjonarne

 • Fizjoterapia
  – studia jednolite magisterskie niestacjonarne

 • Public Relations i doradztwo medialne
  – studia stacjonarne I stopnia

 • Public Relations i doradztwo medialne
  – studia niestacjonarne I stopnia


  

Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec