Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Wyższa Szkoła Zarządzania ''Edukacja''

ul. Krakowska 56-62, 40-425 Wrocław

Telefon:
71 377 21 00, 01

Fax:
71 377 21 07

Adres e-mail:
edukacja@edukacja.wroc.pl

Adres www:
www.wszedukacja.pl

Wyższa Szkoła Zarządzania ''Edukacja''

Kierunki studiów
Studia I stopnia

 • ZARZĄDZANIE  
  (3- letnie, licencjackie)
 • INFORMATYKA
  (3,5- letnie, inżynierskie)
 • PEDAGOGIKA
  (3- letnie, licencjackie)


Studia II stopnia

 • ZARZĄDZANIE
  (2 – letnie, uzupełniające magisterskie) 
 • PEDAGOGIKA
  (2 – letnie, uzupełniające magisterskie) 
Kierunki studiów i specjalności

Studia I stopnia

Specjalności:
Menadżer małego przedsiębiorstwa, 
Zarządzanie zasobami ludzkimi,
Zarządzanie finansami i rachunkowość w małych i średnich przedsiębiorstwach, 
Biznes cyfrowy w małych i średnich przedsiębiorstwach, 
Audyt wewnętrzny w firmie,
Zarządzanie w turystyce i rekreacji.

Specjalności:
Systemy i sieci komputerowe, 
Grafika komputerowa.

Specjalności:
• Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
• Resocjalizacja i pomoc postpenitencjarna
• Terapia pedagogicznaStudia II stopnia

 • ZARZĄDZANIE 
  (2 – letnie, uzupełniające magisterskie) 
  BEZ RÓŻNIC PROGRAMOWYCH!
Specjalności:
Zarządzanie przedsiębiorstwem, 
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkim, 
Zarządzanie finansami i rachunkowość w firmie,
 Zarządzanie organizacją turystyczną i hotelem, 
Wycena wartości przedsiębiorstwa,
 Coaching w biznesie.


 • PEDAGOGIKA 
  (2 – letnie, uzupełniające magisterskie) 
  BEZ RÓŻNIC PROGRAMOWYCH!
Specjalności:
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią, 
Pedagogika resocjalizacyjna z elementami kryminologii, 
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną, 
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielski

Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec