Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji

ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa

Telefon:
22 45 72 400

Adres e-mail:
rekrutacjasgtir@vistula.edu.pl

Adres www:
www.sgtir.edu.pl

Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji

Informacje o uczelniSzkoła Główna Turystyki i Rekreacji
ma charakter uczelni biznesowej, przygotowującej absolwentów do pracy w kierowaniu, tworzeniu i zarządzaniu przedsiębiorstwami turystycznymi, sportowymi lub rekreacyjnymi. SGTiR kształci studentów na studiach licencjackich i magisterskich na kierunku turystyka i rekreacja. Studenci mają do wyboru aż 9 specjalizacji: zarządzanie sportem i rekreacja, hotelarstwo i gastronomia, dietetyka osób aktywnych fizycznie, obsługa podróżnicza w transporcie lotniczym, organizacjai zarządzanie w turystyce, organizacja i zarządzanie w rekreacji i sporcie, organizacja i zarządzanie w hotelarstwie, turystyka międzynarodowa, ekonomia turystyki i rekreacji. SGTiR jako pierwsza branżowa uczelnia turystyczna otrzymała honorową nagrodę Polskiej Izby Turystyki „Globus 98” za osiągnięcia w kształceniu kadr w Polsce.

SGTiR powstała z połączenia 3 uczelni turystycznych:

 • Wyższej Szkoła Turystyki i Rekreacji
  imienia Mieczysława Orłowicza (WSTiR) w Warszawie,
 • Wyższej Szkoła Hotelarstwa Gastronomii i Turystyki w Warszawie
 • Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi.


Oferta dydaktyczna

studia I i II stopnia (licencjackie i magisterskie) na kierunku Turystyka i Rekreacja.

Osoby pragnące studiować na tym kierunku powinny cechować się zainteresowaniami turystycznymi, krajoznawczymi i rekreacyjnymi, umiejętnościami organizatorskimi. Niezbędna jest znajomość języków obcych, łatwość nawiązywania kontaktów oraz ogólna sprawność fizyczna.

Absolwenci kierunku Turystyka i Rekreacja uzyskują wszechstronne przygotowanie do wykonywania zawodu organizatora turystyki i rekreacji, samodzielnego planowania imprez turystycznych i animacji wolnego czasu. Zyskują bardzo szerokie perspektywy zawodowe. Mogą podjąć pracę w przedsiębiorstwach turystycznych, organizacjach społecznych i rządowych zajmujących się organizacją oraz upowszechnianiem turystyki i rekreacji.

Student na trzecim semestrze studiów licencjackich wybierają jedną
z pięciu specjalności:

 • Organizacja i obsługa ruchu turystycznego
 • Obsługa podróżnicza w transporcie
 • Hotelarstwo i gastronomia
 • Dietetyka
 • Zarządzanie sportem i rekreacją

Student na drugim semestrze studiów magisterskich wybierają jedną
z czterech specjalności:

 • Organizacja i zarządzanie w turystyce
 • Organizacja i zarządzanie w rekreacji i sporcie
 • Organizacja i zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii
 • Organizacja i zarządzanie wydarzeniami biznesowymi

Program studiów wszystkich specjalności zawiera przedmioty wspólne dla wszystkich studentów oraz przedmioty związane tylko z daną specjalnością. Ilość godzin poszczególnych przedmiotów zależy od trybu studiów (stacjonarne, niestacjonarne).

Uniwersalny program studiów zapewnia dobry start zawodowy także w innych branżach i umożliwia podjęcie uzupełniających studiów magisterskich.


Zapraszamy!
www.sgtir.edu.pl


Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec