Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ

Telefon:
(018) 26 10 700

Fax:
(018) 26 10 708

Adres e-mail:
ppwsz@ppwsz.edu.pl

Adres www:
www.ppwsz.edu.pl

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

Informacje o Uczelni


Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu jest państwową uczelnią wyższą powstałą na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 roku. Uczelnia w chwili obecnej kształci około 2000 osób na następujących kierunkach: architektura i urbanistyka, filologia polska, fizjoterapia, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne oraz turystyka i rekreacja.
 
Studia licencjackie trwają 3 lata, a inżynieryjne 4 lata. Zajęcia są prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Istnieje także możliwość studiowania w drodze indywidualnego toku studiów. Różne rodzaje studiów pozwalają na optymalne dostosowanie kształcenia do możliwości czasowych studenta.

Poziom i treści kształcenia na wszystkich kierunkach są porównywalne z tymi, jakie obowiązują na uczelniach akademickich. Realizację tego zapewnia współpraca z krakowskim uczelniami, takimi jak: Uniwersytet Jagielloński, Akademia Wychowania Fizycznego, Politechnika Krakowska i Akademia Górniczo-Hutnicza oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wysoki poziom kształcenia oraz zawarte umowy patronackie z UJ i AWF w Krakowie stwarzają możliwość kontynuacji studiów w tych uczelniach na uzupełniających studiach magisterskich.

Wszystkie kierunki studiów oferują lektoraty z języków obcych oraz zajęcia z informatyki - niezbędne elementy wykształcenia w dzisiejszym świecie. Instytut Rekreacji i Turystyki prowadzi specjalistyczne kursy instruktorów rekreacji ruchowej w zakresie fitness i narciarstwa zjazdowego.


Realizowane programy studiów zostały opracowane specjalnie na potrzeby szkoły, biorąc pod uwagę najnowsze trendy w nauczaniu i analizę rynku pracy.

PPWSZ prowadzi również współpracę zagraniczną. Na podstawie umowy z Uniwersytetem w Preszowie studenci Podhalańskiej Wyższej będą mieli możliwość odbycia praktyk studenckich zagranicą.

POZA NAUKĄ
W PPWSZ działa Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii, Studenckie Koło Naukowe Polonistyki, (sekcje dialektologiczna, filozoficzna, literacka i sekcja teatrologiczna, Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa, Studenckie Koło Naukowe Rekreacji i Turystyki, Duszpasterstwo Akademickie, Akademicka Grupa Taneczna "Morion" oraz organizacje sportowe: Klub AZS-PPWSZ, Klub Uczelniany Sportów Zimowych „KUSZ”, Klub Sportowy „REKREO-PPWSZ” z sukcesami rywalizujące z innymi uczelniami.
Wszystkich chętnych zapraszamy do aktywnego udziału w organizacjach studenckich!
Aktywnie działa również Samorząd Studencki, organizując m.in. corocznie juwenalia. W Bibliotece studenci mogą bezpłatnie korzystać z internetu.
 
BAZA LOKALOWA
Większość zajęć odbywa się w budynku Uczelni przy ul. Kokoszków. Obiekt o pow. 5000 m2, oddany do uzytku w 2004 r. Do dyspozycji studentów są pracownie komputerowe z szybkim łączem internetowym, profesjonalnie wyposażone sale do nauki języków obcych, a także pracownie specjalistyczne z zakresu turystyki i rekreacji, gabinet odnowy biologicznej, sale fitness i siłownia.
Studenci kierunków fizjoterapia i pielęgniarstwo korzystają również z nowocześnie wyposażonego zaplecza szpitali nowotarskiego i rabczańskiego.

Biblioteka posiada ponad 10.000 woluminów. Profil gromadzonego księgozbioru odpowiada dotychczasowym kierunkom kształcenia w PPWSZ oraz zapotrzebowaniom pracowników i studentów. Są to książki z zakresu nauk medycznych, humanistycznych, społecznych, kultury i sztuki, architektury oraz kultury fizycznej. Prenumerowane są specjalistyczne czasopisma z zakresu medycyny, języka polskiego, architektury, rekreacji fizycznej i sportu oraz informatyki. Uczelnia zawarła również umowę z Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie, na mocy której studenci PPWSZ korzystają ze zbiorów tej Uczelni na prawach studentów AWF.


WŁADZE UCZELNI:

Rektor: prof. zw. dr hab. Stanisław Hodorowicz;
Prorektor: dr hab. Anna Pawlak, prof.
Kanclerz: mgr Andrzej Sasuła

 






Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
8. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
14. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
15. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
16. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
19. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
23. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec