Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi

ul. Pocztowa 11, 89-500 Tuchola

Telefon:
(052) 559 20 22

Adres www:
www.wszs.tuchola.pl

Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi

Informacje o Uczelni

   Rok założenia: 2003
 


Władze uczelni:

:: Rektor dr Krzysztof Kannenberg
:: Dziekan Wydziału Inżynieryjnego dr Zdzisław Markuszewski
:: Dyrektor Administracyjny mgr Iwona Wegner
:: Kwestor mgr Magdalena Sieradzka

 
Samorządowa niepubliczna zawodowa Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi utworzona przez Towarzystwo Rozwoju Regionalnego „Promocja Borów Tucholskich” w skład, którego wchodzą samorządy powiatu tucholskiego, powstała w 2003 roku. Szkoła funkcjonuje na bazie lokalowej czterech zespołów szkół: Zespołu Szkół Leśnych, Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych, Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących.
 
Studia obejmują zajęcia dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia, laboratoria, ćwiczenia projektowe i seminaria. Studia kończą się napisaniem i złożeniem pracy dyplomowej oraz zdaniem egzaminu dyplomowego. Studia niestacjonarne realizowane są w formie trzydniowych zjazdów.

Uczelnia kształci na trzech kierunkach studiów:

  • Inżynieria środowiska:
Absolwent jest przygotowany do realizacji prac projektowych, wykonawczych, eksploatacyjnych, remontowo – budowlanych z zakresu inżynierii środowiska we wszystkich dziedzinach gospodarki i administracji.
 
  • Architektura krajobrazu:
Absolwent posiada niezbędną wiedzę i umiejętności dające podstawę do wykonywania opracowań badawczych, projektowych i realizacji w zakresie: kształtowania krajobrazu w skali planów regionalnych, w tym parków narodowych, parków krajobrazowych i innych obszarów prawnie chronionych, kształtowania krajobrazu w skali planów miejscowych uwzględnieniem historycznych układów urbanistycznych i ruralistycznych, kształtowania parków i ogrodów z uwzględnieniem założeń zabytkowych, komponowania krajobrazu miejskiego i otwartego, w tym także w otoczeniu budowli inżynierskich.
 
  • Leśnictwo:
Absolwent posiada umiejętności: prowadzenia obserwacji i prawidłowego interpretowania praw biologii, ekologii oraz zjawisk przyrodniczych zachodzących w środowisku leśnym, podejmowania racjonalnych decyzji w zakresie gospodarki leśnej, zapewniających maksymalną efektywność, ocenianie zgodności drzewostanów rzeczywistych z siedliskiem, oceny oddziaływania czynników szkodliwych na gleby i środowisko leśne.
 
 
 
Koszty nauki:
 
>>tabelka<< 


          
     


Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec