Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

ul. Robocza 4, 61-538 Poznań

Telefon:
61 835 15 11, M: 601 305 212

Adres e-mail:
rekrutacja@wszib.com.pl

Adres www:
www.wszib.poznan.pl

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Studia podyplomowe

Warto się dokształcać.
Zawsze.


Studia podyplomowe pozwalają zdobyć nową, specjalistyczną i praktyczną wiedzę. Są szansą na uzupełnienie wykształcenia i umożliwiają zmianę kierunku dotychczasowej kariery. Trwają 1 rok (2 semestry) i można je podjąć po dowolnych studiach licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Zajęcia odbywają się w  soboty i niedziele (średnio 1 weekend w miesiącu) i prowadzone są przez specjalistów praktyków.


Studia podyplomowe w naszej ofercie:

Zarządzanie innowacyjnym przedsiębiorstwem
energetycznym

Celem studiów jest przygotowanie kadry menedżerskiej zarządzającej dużymi projektami inwestycyjnymi w branży energetycznej. Program studiów skoncentrowany jest  na innowacyjności w badaniach i rozwoju w energetyce. Studia pozwalają uzyskać aktualną wiedzę z zakresu prawa energetycznego i finansów, w tym przygotowywania analizy przedinwestycyjnej i zarządzania ryzykiem. Podczas warsztatów słuchacze rozwiną kompetencje przywódcze i negocjacyjne, takie jak zarządzanie wymaganiami interesariuszy, czy motywowanie pracowników.

Zarządzanie projektami z certyfikatem PMI Global R.E.P.
Studia są przeznaczone dla osób chcących poznać najnowsze trendy w zarządzaniu projektami. Celem jest przygotowanie członków zespołów projektowych i kierowników projektów. Po ukończeniu studiów słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz prestiżowy, międzynarodowy certyfikat PMI® Global R.E.P. potwierdzający zdobycie 48 contact hours. Certyfikacja obejmuje zarządzanie zespołem, przywództwo i komunikację, zarządzanie zasobami i kosztami, harmonogramowanie oraz zarządzanie ryzykiem. Zajęcia prowadzone są za pomocą warsztatu projektowego przez specjalistów, którzy zarządzają projektami w największych firmach w Polsce.

Partnerem merytorycznym studiów jest Management Training and Development Center (MT&DC), firma szkoleniowa wyspecjalizowana w doradztwie i certyfikacji z zakresu analizy biznesowej i zarządzania projektami. MT& DC jako pierwsza w Polsce firma szkoleniowa otrzymała status PMI® Global Registered Education Provider i od lat jest uznawana w Polsce za dostawce najwyższej jakości usług szkoleniowych.

Zarządzanie własną firmą
Celem studiów jest zdobycie wiedzy niezbędnej do założenia i rozwoju własnej firmy. Podczas studiów słuchacze poznają różne modele tworzenia inicjatyw biznesowych (CANVAS Business Model), nowych form przedsiębiorczości i prowadzenia działalności gospodarczej, a także nauczą się sporządzać kompletną dokumentację niezbędną do utworzenia i prowadzenia przedsiębiorstwa (takich jak umowa spółki, uchwały i protokoły zgromadzeń wspólników), zostaną również zaznajomieni ze sposobem reprezentacji przedsiębiorców, zdobędą wiedzę w zakresie zawierania i sporządzania umów (w tym umów na odległość, np. za pomocą lnternetu) i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń z umowy. Na zajęciach wyjaśnione zostaną także podstawowe kwestie kadrowo-płacowe, podatkowe i księgowe. Uczestnicy nauczą się również zarządzać zespołem, sprzedażą i marketingiem firmy.

Rachunkowość i podatki w praktyce biznesu
Studia adresowane są do osób, które chcą pracować jako specjaliści lub prowadzić własne biuro rachunkowe. Stwarzają one możliwość pogłębienia wiedzy i doskonalenia umiejętności z zakresu rachunkowości, finansów, a także prawa, w tym głównie finansowego i podatkowego. Na zajęciach omawiane są szczegółowo kwestie dotyczące optymalizacji podatkowej, sprawozdawczości finansowej oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Kadry i płace
Celem studiów jest przygotowanie specjalistów w zakresie administrowania i organizacji kadr.  Studia pozwalają uzyskać niezbędną wiedzę z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, podatkowej oraz ZUS. Pracownikom stanowisk kadrowo-płacowych oraz kandydatom na te stanowiska studia podyplomowe dają rzetelną wiedzę, która pomoże w rozwoju zawodowym. Zajęcia warsztatowe poświęcone motywacji i komunikacji ułatwiają efektywną współpracę w zespole i budowanie porozumienia w środowisku pracy.

Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec