Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

ul. Robocza 4, 61-538 Poznań

Telefon:
61 835 15 11, M: 601 305 212

Adres e-mail:
rekrutacja@wszib.com.pl

Adres www:
www.wszib.poznan.pl

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Oferta edukacyjna 2017/2018

Studia I i II stopnia


Administracja

specjalności:

Administracja publiczna
Ta specjalność przybliży Ci organizację i zasady funkcjonowania urzędów i organów administracji. Kształci przede wszystkim kadrę urzędniczą, w tym pracowników samorządowych i służb publicznych, przygotowuje także do pracy w organizacjach pozarządowych i polityce. Studiując tę specjalność poznasz zarówno elementy prawa budżetowego, jak i materialnego prawa administracyjnego oraz zdobędziesz wiedzę na temat zamówień publicznych.

Przedmioty specjalnościowe na studiach I stopnia:
 • Formy współdziałania w samorządzie terytorialnym
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Prawo budżetowe
 • Prawo zagospodarowania przestrzennego
Przedmioty specjalnościowe na studiach II stopnia:
 • Zamówienia publiczne
 • E-administracja
 • Dostęp do informacji publicznej i ochrona danych
 • Kontrola i nadzór w administracji publicznej

Bezpieczeństwo i porządek publiczny
Studiując tę specjalność zapoznasz się z zasadami i przepisami regulującymi działania organów porządkowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne. Znajdziesz pracę w urzędach administracji publicznej zajmujących się zarządzaniem kryzysowym, jednostkach policji, straży pożarnej oraz innych służbach czuwających nad bezpieczeństwem publicznym.

Przedmioty specjalnościowe na studiach I stopnia:
 • Polityka obronności państwa
 • Procedury karne i prawo wykroczeń
 • Struktura organizacyjna i funkcjonowanie Policji oraz Straży Gminnych
 • Organizacja i funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej
Przedmioty specjalnościowe na studiach II stopnia:
 • Administracja bezpieczeństwa publicznego w Polsce
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Prawo dyscyplinarne służb mundurowych
 • Międzynarodowa współpraca organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości

Prawo energetyczne
W ramach tej specjalności poznasz tematykę innowacyjnych technologii, smart city, pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, a także prawo i politykę energetyczną Polski i Unii Europejskiej.

Przedmioty specjalnościowe na studiach I stopnia:
 • Polskie i europejskie prawo energetyczne
 • Polityka energetyczna Polski i Unii Europejskiej
 • Ochrona konkurencji i konsumentów na rynku energetycznym
 • Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna
Przedmioty specjalnościowe na studiach li stopnia:
 • Procedury regulacyjne w polskim i europejskim prawie energetycznym
 • Dostęp do surowców energetycznych
 • Prawne regulacje energetyki atomowej
 • Energetyka a ochrona środowiska

Kadry i płace
Studiując tę specjalność zdobędziesz wiedzę z zakresu prawa i ochrony pracy, form zatrudnienia oraz wynagrodzeń i rozliczeń finansowych. Nauczysz się komunikacji, oceny kompetencji pracowników, zarządzania ścieżkami kariery zawodowej i rozwoju osobistego.

Przedmioty specjalnościowe na studiach I stopnia:
 • Prawo i ochrona pracy
 • Komunikacja w zespole
 • Administrowanie dokumentacją pracowniczą
 • Płace i rozliczenia finansowe
Przedmioty specjalnościowe na studiach II stopnia:
 • Prawo pracy i kształtowanie stosunków pracy
 • Dokumentowanie procesów kadrowych
 • Rozliczenia finansowe pracowników
 • Systemy motywowania pracownikówZarządzanie


specjalności:

Psychologia biznesu
Dzięki tej specjalności zdobędziesz wiedzę i umiejętności istotne w zarządzaniu firmą i zespołem, poznasz psychologiczne mechanizmy zarządzania i funkcjonowania człowieka w organizacji. Rozwiniesz swoje kompetencje komunikacyjne i negocjacyjne oraz nauczysz się myślenia kategoriami lidera biznesowego.

Przedmioty specjalnościowe na studiach I stopnia:
 • Zarządzanie stresem
 • Komunikacja w zespole
 • Fitness dla mózgu
 • Ochrona przed manipulacją
Przedmioty specjalnościowe na studiach II stopnia:
 • Coaching menedżerski
 • Negocjacje i mediacje
 • Psychologia decyzji kadrowych
 • Świadome kierowanie ludźmi

Zarządzanie obsługą klienta
Decydując się na tę specjalność, nauczysz się identyfikować wymagania klientów i zarządzać zmianami ich oczekiwań oraz właściwie na nie odpowiadać. Uzyskasz umiejętności niezbędne w pracy handlowców i menedżerów sprzedaży oraz w budowaniu długotrwałej lojalności klientów. Zdobędziesz kompetencje społeczne przydatne w sytuacjach konfliktowych, w tym – panowania nad stresem.

Przedmioty specjalnościowe na studiach I stopnia:
 • Techniki sprzedaży i obsługi klienta
 • Psychologiczne aspekty obsługi klienta
 • Zachowania e-konsumentów
 • Obsługa wymagającego klienta

Przedmioty specjalnościowe na studiach II stopnia:
 • Strategie sprzedaży i obsługi klienta
 • Kształtowanie umiejętności menedżera sprzedaży
 • Zarządzanie kluczowym klientem
 • Obsługa trudnego klienta

Zarządzanie projektami
Wybierając tę specjalność nauczysz się jak właściwie określać cele, wymagania i ograniczenia projektu, czyli każdego nowego zadania biznesowego. Zrozumiesz kim są interesariusze – kto jest odbiorcą, kto sojusznikiem, a kto wrogiem projektu. Zdobędziesz umiejętność realizowania projektów terminowo i w ramach ustalonych budżetów. Dowiesz się jak tworzyć strukturę podziału pracy (WBS), zarządzać jakością, ryzykiem i jak ratować zagrożone projekty – wszystko to według standardów PMI.

Przedmioty specjalnościowe na studiach I stopnia:
 • Zarządzanie zakresem projektu
 • Komunikacja w zespole
 • Zarządzanie harmonogramem w projekcie
 • Narzędzia informatyczne w zarządzaniu projektami
Przedmioty specjalnościowe na studiach II stopnia:
 • Zarządzanie zakresem, czasem i kosztami w projekcie
 • Komunikacja i przywództwo w projekcie
 • Zarządzanie ryzykiem w projektach
 • Informatyczne wspomaganie zarządzania projektami

Zarządzanie przedsiębiorstwem
W ramach tej specjalności zdobędziesz praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania i przygotujesz się do pracy na stanowisku menedżerskim. Uzyskasz kwalifikacje niezbędne do prowadzenia własnej firmy – nauczysz się zarządzania zespołem, zasobami i finansami. Poznasz także tajniki sprzedaży, negocjacji i marketingu.

Przedmioty specjalnościowe na studiach I stopnia:
 • Techniki sprzedaży i obsługi klienta
 • Komunikacja w zespole
 • Rachunki kosztów w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie podatkami
Przedmioty specjalnościowe na studiach II stopnia:
 • Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie
 • Public relations
 • Zarządzanie procesami i projektami biznesowymi
 • Systemy motywowania pracowników

Zarządzanie finansami
Wybierając tę specjalność poznasz zagadnienia związane z planowaniem, analizowaniem i interpretowaniem sprawozdań finansowych, współpracą z bankiem, sposobami finansowania rozwoju firmy, szacowaniem ich wartości oraz decyzjami na rynku kapitałowym.

Przedmioty specjalnościowe na studiach I stopnia:
 • Budżetowanie jako metoda zarządzania finansami
 • Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie
 • Systemy wynagrodzeń
 • Zarządzanie podatkami

Przedmioty specjalnościowe na studiach II stopnia:
 • Bilansoznawstwo
 • Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie
 • Źródła finansowania przedsiębiorstwa i ich koszt
 • Finanse samorządowe

Rachunkowość
Dzięki tej specjalności zdobędziesz wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej, zarządczej, podatkowej i budżetowej, a także organizacji rachunkowości oraz technik komputerowych wykorzystywanych w księgowości.

Przedmioty specjalnościowe na studiach I stopnia:
 • Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie
 • Ewidencja komputerowa
 • Rachunkowość podatkowa
 • Organizacja rachunkowości
Przedmioty specjalnościowe na studiach II stopnia:
 • Bilansoznawstwo
 • Rachunkowość budżetowa
 • Kontrola skarbowa
 • Decyzyjne rachunki kosztów

Kadry i płace
Studiując tę specjalność zdobędziesz wiedzę z zakresu prawa i ochrony pracy, form zatrudnienia oraz wynagrodzeń i rozliczeń finansowych. Nauczysz się komunikacji, oceny kompetencji pracowników, zarządzania ścieżkami kariery zawodowej i rozwoju osobistego.

Przedmioty specjalnościowe na studiach I stopnia:
 • Prawo i ochrona pracy
 • Komunikacja w zespole
 • Administrowanie dokumentacją pracowniczą
 • Płace i rozliczenia finansowe
Przedmioty specjalnościowe na studiach II stopnia:
 • Prawo pracy i kształtowanie stosunków pracy
 • Dokumentowanie procesów kadrowych
 • Rozliczenia finansowe pracowników
 • Systemy motywowania pracowników

Informatyka dla menedżera
Po ukończeniu tej specjalności zdobędziesz wiedzę z zakresu najnowszego oprogramowania narzędziowego wspomagającego pracę menedżera w zakresie analizy zjawisk i wnioskowania o nich, a także analityki biznesowej z wykorzystaniem najlepszych światowych standardów.

Przedmioty specjalnościowe na studiach I stopnia:
 • Analiza struktury zjawisk
 • Analiza zależności zjawisk
 • Analiza dynamiki zjawisk
 • Wnioskowanie o zjawiskach
Przedmioty specjalnościowe na studiach II stopnia:
 • Analityka biznesowa w MS Excel
 • Analityka biznesowa w MS Power BI
 • Analityka biznesowa w Tableau
 • Zastosowania Tableau w pracy firmy

Reklama i marketing
Specjalność ta zapewni Ci umiejętność skutecznego zastosowania technik marketingowych. Poznasz zasady kreowania wizerunku firmy i metody komunikowania się z klientami przy wykorzystaniu mediów społecznościowych.

Przedmioty specjalnościowe na studiach I stopnia:
 • Psychologia reklamy
 • Prawo reklamowe
 • Zachowania e-konsumentów
 • Media społecznościowe i e-komunikacja
Przedmioty specjalnościowe na studiach II stopnia:
 • Planowanie mediów w reklamie
 • Public relations
 • Zarządzanie kampanią reklamową w Internecie
 • Marketing w handlu i usługach

Logistyka
Studiując tę specjalność zdobędziesz wiedzę z zakresu planowania, magazynowania oraz przepływu materiałów i wyrobów gotowych. Nauczysz się terminowego realizowania dostaw przy zachowaniu najwyższych standardów obsługi klienta i zapewniania ciągłej informacji.

Przedmioty specjalnościowe na studiach I stopnia:
 • Analiza finansowa w logistyce
 • Technologie logistyczne
 • Zarządzanie flotą
 • Informatyka w logistyce
Przedmioty specjalnościowe na studiach II stopnia:
 • Zarządzanie gospodarką magazynową
 • Ładunkoznawstwo i opakowania
 • Zarządzanie systemami dostaw
 • Logistyka międzynarodowa
Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
8. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
14. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
15. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
16. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
19. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
23. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec