Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

ul. Robocza 4, 61-538 Poznań

Telefon:
61 835 15 11, M: 601 305 212

Adres e-mail:
rekrutacja@wszib.com.pl

Adres www:
www.wszib.poznan.pl

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

O uczelni 

JAK SIĘ U NAS STUDIUJE


Studia I stopnia
(licencjackie)

Trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się obroną pracy dyplomowej albo projektu dyplomowego. Pozwalają uzyskać wykształcenie wyższe zawodowe i tytuł licencjata oraz umożliwiają podjęcie dalszej nauki na studiach magisterskich oraz podyplomowych.


Studia II stopnia
(magisterskie)

Trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się obroną pracy dyplomowej albo projektu dyplomowego i uzyskaniem tytułu magistra. Na studia magisterskie można przyjść do naszej Uczelni po każdych studiach licencjackich, inżynierskich lub magisterskich – niekoniecznie na kierunku pokrewnym. Przyjęcie na studia II stopnia odbywa się bez wyznaczania różnic programowych — wymagany jest jedynie dyplom ukończenia studiów I stopnia. Zwiększa to szanse zawodowe studentów na rynku pracy oraz otwiera nowe horyzonty intelektualne. Dodatkowym wsparciem dla studentów, którzy ukończyli inne kierunki jest 8-godzinny blok zajęć wyrównujących na początku I semestru.

 

Studia niestacjonarne (zaoczne)

Zajęcia odbywają się tylko w weekendy (sobota, niedziela), średnio 2 razy w miesiącu.


Studia niestacjonarne na odległość
(e-learning)

Tylko około 4 obowiązkowych zjazdów w semestrze, w trakcie których odbywają się warsztaty, projekty, ćwiczenia i seminaria. Pozostałe zjazdy obejmują zajęcia nieobowiązkowe, czyli wykłady, z których materiały dostępne są dla studentów na internetowej platformie edukacyjnej Moodle. Materiały są publikowane jako pliki tekstowe i audiobooki. Pozwala to ograniczyć liczbę przyjazdów do Uczelni do minimum. Zaliczenia i egzaminy odbywają się w Uczelni podczas sesji.

Studia praktyczne na kierunkach Administracja oraz Zarządzanie

Rozwijając ideę Założyciela, od roku akademickiego 2015/2016 prowadzimy studia o profilu praktycznym na kierunku Zarządzanie, a od roku akademickiego 2017/2018 również na kierunku Administracja, zarówno na studiach licencjackich jak i magisterskich.

Połowa zajęć to warsztaty i projekty prowadzone przez praktyków biznesu na kierunku Zarządzanie i praktyków sądownictwa i administracji na kierunku Administracja. Zajęcia odbywają się w małych, około 20 osobowych grupach. Umożliwia to przećwiczenie realnych sytuacji biznesowych, w tym również aktualnych wyzwań w pracy zawodowej naszych studentów.
Wykładowcy z doświadczeniem praktycznym

W naszej Uczelni 55% wykładowców to praktycy biznesu – dyrektorzy i prezesi największych przedsiębiorstw w Polsce, właściciele firm consultingowych i reklamowych, a także radcy prawni, sędziowie i pracownicy urzędów oraz banków.

Partnerem merytorycznym naszej Uczelni w zakresie zajęć z zarządzania projektami i analizy biznesowej jest Management Training & Development Center. MT&DC od 18 lat oferuje zintegrowane programy szkoleń i certyfikacji z zakresu analizy biznesowej i zarządzania projektami (zarówno ,,Waterfall” jak i ,,Agile"), które powstały przy współpracy międzynarodowych partnerów: TwentyEighty Strategy Execution oraz George Washington University.

MT&DC posiada autoryzację: PMI® Global Registered Education Provider, IIBA® Endorsed Education Provider oraz certyfikat ISO 9001:2008.


Projekt dyplomowy

Nasi studenci mają możliwość wyboru sposobu zakończenia studiów pomiędzy obroną tradycyjnej pracy dyplomowej lub praktycznego projektu dyplomowego.

Projekt dyplomowy to:

 • Wspólna praca zespołu od 2 do 4 studentów dyplomantów
 • Rozwiązywanie problemu biznesowego lub społecznego wg standardów PMI
 • Praca pod okiem doświadczonych mentorów

 Kładziemy nacisk na zdobywanie praktycznych umiejętności i wykorzystanie narzędzi, które od razu po zajęciach student może zastosować w pracy zawodowej.

 • Psychologia biznesu
 • Zarządzanie obsługą klienta
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie finansami
 • Rachunkowość
 • Kadry i płace
 • Reklama i marketing
 • Logistyka
 • Administracja publiczna
 • Bezpieczeństwo i porządek publiczny
 • Administracja socjalna i opiekuńcza
 • Kadry i płace

Studia podyplomowe pozwalają zdobyć nowe kompetencje i specjalistyczną wiedzę. Trwają 1 rok (2 semestry) i można je podjąć po dowolnych studiach licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (średnio 1 weekend w miesiącu) i prowadzone są przez liderów biznesu.
 • Zarządzanie projektami z certyfikatem PMI Global R.E.P.
 • Kadry i płace
 • Rachunkowość finansowa w praktyce biznesu
 • Windykacja należności i negocjacje w biznesie
 • Strategie i techniki sprzedaży

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ WSZIB W POZNANIU • Pierwsza prywatna uczelnia w Wielkopolsce
 • 25 lata istnienia
 • 39000 absolwentów
 • 10 min pieszo od dworca PKP i PKS
 • 100 bezpłatnych, monitorowanych miejsc parkingowych bezpośrednio przy budynku Uczelni
 • Wszystkie zajęcia w jednym budynku
 • Gwarancja stałego czesnego
 • Rozkładając płatność na raty płacisz zawsze tyle samo
 • Studia podyplomowe po licencjacie
 • Przyjazne Centrum Obsługi Studenta i Dziekanat
 • Bezpłatne biuro prawne dla studentów
 • Coach i Doradca Zawodowy w Akademickim Biurze Karier


ZASADY REKRUTACJI

Wypełnij kartę zgłoszeniową on-line na stronie www.wszib.poznan.pl/formularz

Prześlemy Ci formularz rekrutacyjny i umowę, zapoznaj się z nimi i wydrukuj (umowę w 2 egzemplarzach)

Przygotuj pozostałe dokumenty:
 • świadectwo dojrzałości (kandydaci na studia I stopnia)
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (kandydaci na studia II stopnia lub podyplomowe),
 • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami dla dowodu osobistego)
 • kserokopię obu stron dowodu osobistego (do poświadczenia z oryginałem przez Uczelnię lub poświadczoną przez uprawniony organ)
 • Potwierdzenie wpłaty wpisowego na konto Uczelni: 15 1050 1520 1000 0005 0426 3690
Dokumenty dostarcz osobiście lub pocztą do Uczelni: ul. Robocza 4, 61-538 Poznań, Biuro Rekrutacji  
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

WPISOWE
 • Maj 0 zł
 • Czerwiec 0 zł
 • Lipiec 100 zł
 • Sierpień 200 zł
 • Wrzesień 300 zł
CZESNE

Wysokości opłat za studia niestacjonarne i niestacjonarne na odległość są takie same, a rozkładając płatność na raty płacisz zawsze tyle samo

Studia I stopnia (licencjackie)
 • I rok 3900 zł
 • II rok 4200 zł
 • III rok 4500 zł
Studia II stopnia (magisterskie)
 • I rok 4200 zł
 • II rok 4500 zł
Studia podyplomowe
 • Zarządzanie projektami z certyfikatem PMI® Global R.E.P. 4200 zł
 • Kadry i płace 3600 zł
 • Rachunkowość finansowa w praktyce biznesu 3600 zł
 • Strategie i techniki sprzedaży 3900 zł
 • Windykacja należności i negocjacje w biznesie 3900 zł
Studiuj rodzinnie

Otrzymasz specjalny rabat w wysokości 125 zł co semestr! Dowiedz się więcej dzwoniąc do Biura Rekrutacji


Kontakt


Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Biuro Rekrutacji
ul. Robocza 4, pokój nr 3
61-538 Poznań

Godziny otwarcia:
wtorek-sobota 9.00-18.00
T: 61 835 15 11
M: 601 305 212


Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec