Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna w Warszawie FUTURUS

ul. Hafciarska 11, 04-704 Warszawa

Telefon:
(022) 517 34 50

Fax:
(022) 815 46 94

Adres e-mail:
rektorat@wste.pl

Adres www:
www.wste.pl

Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna w Warszawie FUTURUS

Informacje o Uczelni


WSTE to nowoczesna uczelnia, która dba o indywidualne potrzeby swoich studentów i oferuje im szerokie możliwości w zakresie kształcenia na najwyższym poziomie.

WSTE prowadzi studia na kierunkach: informatyka i stosunki międzynarodowe na nowoczesnych, interesujących specjalizacjach.

Możesz studiować za darmo!
Uczelnia pomaga studentom w załatwianiu formalności związanych z uzyskaniem stypendiów socjalnych oraz innych form pomocy. Jeżeli będziesz się dobrze uczył możesz uzyskać stypendium naukowe już od średniej 4,0.

Europejski System ECTS
Studiując w WSTE dzięki systemowi ECTS możesz część swoich studiów odbyć na partnerskiej uczelni zagranicznej. W ramach programu Socrates/Erasmus co roku nasi wykładowcy i studenci wyjeżdżają do Anglii, Norwegii, Francji, Portugalii i Turcji.

Bez egzaminów wstępnych
Każdy może zostać studentem WSTE. System Pozytywnej Selekcji zapewnia wysoki poziom nauczania i stałe monitorowanie postępów w nauce. Stawiamy na praktyczne umiejętności i języki obce.

Zasady przyjęć: nowa matura, stara matura, brak egzaminów wstępnychKIERUNKI STUDIÓW

  • informatyka - studia inżynierskie (umowa o studia magisterskie z Instytutem Radiotelekomunikacji Politechniki Warszawskiej)
studia stacjonarne i niestacjonarne

specjalizacje:
- Informatyka w telekomunikacji
- Informatyka w biznesie i administracji
- Informatyka w ubezpieczeniach
- Informatyka w ochronie środowiska
- Informatyka w transporcie
czesne: 450 pln / miesiąc


  • stosunki międzynarodowe - studia licencjackie
studia stacjonarne i niestacjonarne

specjalizacje:
- Administracja europejska
- Handel zagraniczny
czesne: 390 pln / miesiąc
OPIS KIERUNKÓW

Na kierunku Stosunki Międzynarodowe prowadzone są 3,5 letnie studia licencjackie w trybie stacjonarnym oraz zaocznym. Studia kształcą specjalistów przygotowanych do podejmowania pracy w administracji Unii Europejskiej, dyplomacji, administracji rządowej i samorządowej, organizacjach i instytucjach międzynarodowych, przedsiębiorstwach rozwijających współpracę międzynarodową oraz placówkach kulturalnych, wydawnictwach i środkach masowego przekazu.

Najważniejszymi kierunkami działalności naukowo-badawczej realizowanej na Wydziale Stosunków Międzynarodowych są zagadnienia międzynarodowych stosunków gospodarczych i administracji europejskiej. Wydział kształci obecnie około 400 studentów. Studentom oferujemy nowoczesne i wszechstronne wykształcenie w zakresie stosunków międzynarodowych z priorytetem wykorzystania technik komputerowych oraz znajomością co najmniej dwóch języków obcych.

Podstawowymi kierunkami kształcenia są zagadnienia handlu zagranicznego, administracji europejskiej, międzynarodowego obrotu nieruchomościami, logistyki, komunikacji międzyludzkiej, negocjacji międzynarodowych. Studenci mają do wyboru jedną z dwóch specjalizacji:

- Administracja europejska
- Handel zagraniczny


Na kierunku Informatyka prowadzone są 3,5 letnie studia inżynierskie w trybie stacjonarnym oraz zaocznym. Studia kształcą specjalistów w zakresie informatyki, ze szczególnym nastawieniem na umiejętność wykorzystania teoretycznej wiedzy w tworzeniu praktycznych rozwiązań usprawniających procesy zarządzania. Dzięki temu absolwenci są przygotowani do podejmowania pracy w firmach telekomunikacyjnych, informatycznych a także w administracji rządowej i samorządowej, instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych oraz w prywatnych przedsiębiorstwach. Wydział kształci obecnie około 1400 studentów. Studentom oferujemy nowoczesne i wszechstronne wykształcenie w zakresie informatyki ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych zajęć laboratoryjnych oraz nauki języka angielskiego. Studenci mają do wyboru jedną z czterech specjalizacji:

- Informatyka w telekomunikacji
- Informatyka w biznesie i administracji
- Informatyka w ubezpieczeniach
- Informatyka w ochronie środowiska
- Informatyka w transporcie

          


Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna w Warszawie FUTURUS
rok. zał. 2001
ul. Hafciarska 11, 04-704 Warszawa
tel. (22) 517 3450, fax. (22) 815 4694
e-mail: rektorat@wste.pl
www.wste.pl
     
      


Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec