Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji

ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin

Telefon:
81 740 84 11, 740 84 73

Fax:
81 740 84 13

Adres e-mail:
sekretariat@wspa.lublin.pl

Adres www:
www.wspa.pl

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji

O uczelni


Droga do wiedzy prowadzi nie tylko przez podręczniki, jest zdobywana przede wszystkim przez kontakt z wykładowcami. Nie bez znaczenia jest także otoczenie, w którym to przyswajanie wiedzy się odbywa. Od warunków studiowania w dużym stopniu zależą wyniki osiągane na studiach. Dlatego Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie czyni starania, aby warunki studiowania były komfortowe. WSPA kształci praktycznie, ponad 60% zajęć to warsztaty i ćwiczenia. Oferujemy studia stacjonarne, niestacjonarne, niestacjonarne wspomagane internetem, studia podyplomowe, kursy i szkolenia. Prowadzimy także studia w języku angielskim. Atutem uczelni jest pełne dostosowanie dla potrzeb studentów niepełnosprawnych.

Co nas wyróżnia?
 • kształcimy według europejskich standardów edukacyjnych,
 • przekazujemy wiedzę praktyczną, przystosowaną do wymogów rynku pracy,
 • programy studiów konsultujemy z pracodawcami,
 • mamy innowacyjne podejście do nauki,
 • zajęcia prowadzimy w ramach warsztatów i projektów,
 • posiadamy przyjazną kadrę dydaktyczną,
 • u nas panuje partnerska atmosfera,
 • wspieramy aktywne życie studenckie,
 • oferujemy atrakcyjne warunki wymiany międzynarodowej,
 • jesteśmy w dogodnej lokalizacji,
 • posiadamy certyfikat TÜV,
 • posiadamy specjalistycznie wyposażone pracownie.
Kierunki studiów

Studia licencjackie
Administracja
 • Administracja publiczna
 • Administracja biznesu zagranicznego
 • e-biznes i administracja
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Public Relations i marketing medialny
 • Dziennikarstwo międzynarodowe
 • Współczesne narzędzia komunikacji audiowizualnej
Finanse i rachunkowość
 • Finanse i bankowość
 • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
 • Analiza rynku finansowego
Socjologia

studia I stopnia
 • Kryminologia
 • Psychosocjologia biznesu
 • Marketing w handlu i usługach
 • Kreowanie wizerunku osób i organizacji
studia II stopnia
 • Marketing w biznesie
 • Psychosocjologia rozwoju osobistego i coaching menadżerski
 • Informatyczna Analiza Danych Badawczych
 • Projektowanie i trendy

Praca socjalna
 • System wsparcia dla osoby niepełnosprawnej i starszej
 • Asystent rodziny
 • Organizacja społeczności lokalnej i usług społecznych
Stosunki międzynarodowe
 • Unia Europejska w działaniu
 • Dziennikarstwo międzynarodowe
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Biznes międzynarodowy i współpraca transgraniczna
Lingwistyka stosowana
 • Tłumaczenia pisemne i ustne w zakresie języka polskiego
  i angielskiego
 • Tłumaczenia pisemne i ustne w zakresie języka ukraińskiego
  i angielskiego
 • Tłumaczenia pisemne i ustne w zakresie języka rosyjskiego
  i angielskiego
Zarządzanie
 • Zarządzanie firmą
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym
Studia inżynierskie
Architektura

Informatyka
 • Sieci komputerowe
 • Projektowanie i eksploatacja systemów informatycznych
 • Technologie mobilne
 • Technologia internetowe i Internet Rzeczy
 • Bazy danych i eksploatacja danych
Gospodarka przestrzenna
 • Wycena nieruchomości
 • Zarządzanie nieruchomościami, najem i pośrednictwo
 • Rewitalizacja
Transport
 • Bezpieczeństwo transportu z elementami rzeczoznawstwa
  technicznego
 • Transport spedycja logistyka
 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego
 • Eksploatacja dronów
 • Bezpieczeństwo transportu z elementami rzeczoznawstwa
  technicznego

Kierunki studiów podyplomowych

 • Handel zagraniczny,
 • informatyka śledcza,
 • kadry i płace w prawie i praktyce,
 • logistyka i cło w zarządzaniu międzynarodowym obrotem towarowym,
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • profesjonalny coaching,
 • przygotowanie pedagogiczne,
 • rachunkowość i finanse,
 • rachunkowość zarządcza i controlling w praktyce,
 • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • zarządzanie i marketing,
 • zarządzanie ochroną zdrowia,
 • zarządzanie oświatą,
 • zarządzanie sprzedażą,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • administrowanie sieciami komputerowymi,
 • bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • dyplomacja i praktyka kontaktów z zagranicą,
 • handel zagraniczny,
 • inżynieria ruchu drogowego,
 • IT w biznesie, menadżer administracji publicznej,
 • menadżer multi level marketing,
 • nowoczesne techniki zarządzania produkcją,
 • podatki,
 • prawo medyczne,
 • public relations,
 • rachunkowość budżetowa,
 • systemy baz danych,
 • transport – spedycja – logistyka,
 • trener biznesu,
 • wycena nieruchomości,
 • zamówienia publiczne,
 • zarządzanie jakością w instytucjach publicznych,
 • zarządzanie sprzedażą.
Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec