Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie

ul. Choiny 2, 20-816 Lublin

Telefon:
81 740 72 40, 740 25 08

Adres e-mail:
info@wssp.edu.pl

Adres www:
www.wssp.edu.pl

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie

Informacje o uczelni


Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w.Lublinie powstała z myślą o osobach chcących realizować swoje cele zawodowe oraz pasje. 

Kształcimy w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, na studiach magisterskich, licencjackich i podyplomowych

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną. Zajęcia odbywają się w jednym z najnowocześniejszych obiektów dydaktycznych w Polsce.
Dysponujemy aulą na 200 osób, gabinetami fizykoterapii, kinezyterapii, kosmetyki, biomechaniki, masażu, laboratorium chemicznym, pracowniami turystyki, hotelarstwa, gastronomii oraz geografii i informatyki. Na terenie uczelni znajdują się sale rekreacyjne (siłownia, sale do aerobiku i ćwiczeń na trenażerach oraz sale ćwiczeń ruchowych ogólnorozwojowych). Nasi studenci mają również możliwość korzystania z krytego basenu oraz hali do gier sportowych. Posiadamy sieć komputerową ze stałym, satelitarnym oraz radiowym dostępem do Internetu, opartą na najnowocześniejszych systemach. Dostęp do Internetu możliwy jest z dowolnego miejsca w budynku szkoły. Część pomieszczeń posiada klimatyzację i monitoring. W styczniu 2010 roku dla potrzeb mieszkańców Lubelszczyzny i studentów fizjoterapii uruchomiono nowocześnie wyposażone Akademickie Centrum Fizjoterapii przy ulicy Chodźki 31.

Studenci mogą korzystać ponadto z zasobów biblioteki WSSP (ok. 20 000 woluminów). Wśród innych pomieszczeń znajduje się też dobrze wyposażona siłownia, sale rekreacyjne oraz barek. Do udogodnień należy również obszerny parking. Wyższa Szkoła Społeczno – Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie jest położona przy głównych arteriach komunikacyjnych miasta. Dzięki temu posiada dogodny dojazd środkami komunikacji miejskiej, jak i samochodami osobowymi. Parking Uczelni może pomieścić około 120 pojazdów.

Studenci WSSP mają możliwość kształcenia się i wypoczynku w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „Zielona Szkoła” w Piotrawinie n. Wisłą. Ośrodek położony jest ok. 60 km od Lublina i ok. 15 km od Kazimierza Dolnego na terenie Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego. W komfortowych warunkach może przebywać tam do 50 osób.


KIERUNKI STUDIÓW
 • FIZJOTERAPIA
ECTS: 180
Język wykładowy:
polski
angielski

Fizjoterapia jest zawodem medycznym polegającym na udzielaniu kompleksowych świadczeń zdrowotnych w zakresie usprawniania, profilaktyki i przywracania zdrowia. Uczelnia posiada wieloletnie doświadczenie w kształceniu fizjoterapeutów. Kładziemy szczególny nacisk na zajęcia praktyczne, które stanowią najistotniejsze ogniwo w weryfikacji pozyskanej wiedzy teoretycznej. Przy czym stale doskonalimy ofertę edukacyjną, aby wyposażyć studentów w wiedzę medyczną, ale także przekazać nowoczesną metodykę z zakresu fizjoterapii.

STUDIA LICENCJACKIE (I STOPNIA)
Studenci podczas studiów fizjoterapii nabywają umiejętność przywracania optymalnej czynności ruchowej w zakresie doboru odpowiednich procedur fizjoterapeutycznych dostosowanych do utrwalonych niesprawności i zespołów chorobowych. Program nauczania na kierunku fizjoterapia spełnia wymogi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak również wytyczne Światowej Konfederacji Fizjoterapii (WCPT). Uczelnia obok przedmiotów kształcenia zawodowego i kierunkowego, 30% ogólnej liczby godzin realizuje w formie modułów fakultatywnych. Podczas studiów studenci zdobywają m.in. umiejętności w zakresie nowoczesnych form terapii manualnej (Kinesiotaping), odnowy biologicznej w sporcie (Masaż sportowy, Odżywianie w sporcie, Techniki relaksacyjne). W celu zwiększenia szans naszych absolwentów na rynku pracy Uczelnia organizuje w toku studiów certyfikowane kursy i szkolenia obejmujące nowoczesne metody fizjoterapii. Studenci mają możliwość uczestniczenia w wybranych zajęciach na innych pokrewnych kierunkach, zajęciach specjalistycznych w języku angielskim, studiach i stażach w zagranicznych uczelniach (program Erasmus).
Uczelnia posiada własne Akademickie Centrum Fizjoterapii, funkcjonujące na podstawie umowy z NFZ. Ośrodek wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny i rehabilitacyjny, pełni rolę miejsca zajęć klinicznych i praktyk dla studentów, a także stanowi miejsce badań naukowych.
Absolwent jest przygotowany do pracy w publicznych i niepublicznych jednostkach ochrony zdrowia, ośrodkach rehabilitacyjnych, ośrodkach sportowych, sanatoriach, gabinetach odnowy biologicznej, gabinetach masażu, a także prowadzenia działalności na własny rachunek.

STUDIA MAGISTERSKIE (II STOPNIA)
Studia magisterskie na kierunku fizjoterapia dają uprawnienia do podjęcia studiów doktoranckich oraz specjalizacji z zakresu fizjoterapii.  Absolwenci posiadają umiejętności wykorzystania diagnozy lekarskiej w planowaniu i kontrolowaniu efektywności procesu rehabilitacji, kierowaniu zespołem terapeutycznym, organizacji i zarządzaniu placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną. Absolwenci są kompetentni do prowadzenia szkoleń zawodowych w zakresie procedur fizjoterapeutycznych i nauczania przedmiotów zawodowych.  Program nauczania na kierunku fizjoterapia spełnia wymogi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak również wytyczne Światowej Konfederacji Fizjoterapii (WCPT). Podczas zajęć studenci zdobywają umiejętności w zakresie m.in. nowoczesnych technik neurorozwojowych (PNF, NDT, Bobath) oraz form wspomagających rehabilitację np. dogoterapia i hipoterapia. Główny nacisk w procesie nauczania położony jest na zajęcia praktyczne, umożliwiające także weryfikację pozyskanej wiedzy teoretycznej. Studenci mają również możliwość uczestniczenia w wybranych zajęciach na innych pokrewnych kierunkach, zajęciach specjalistycznych w języku angielskim oraz studiach i stażach w zagranicznych uczelniach w ramach programu Erasmus.
Uczelnia posiada własne  Akademickie Centrum Fizjoterapii, funkcjonujące na podstawie umowy z NFZ. Ośrodek ten wyposażony jest w najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny i rehabilitacyjny, pełni on rolę miejsca zajęć klinicznych dla studentów, a także stanowi bazę dla badań naukowych.
Absolwenci przygotowani są do pracy w placówkach służby zdrowia, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, ośrodkach sportowych, instytutach naukowo-badawczych, administracji państwowej i samorządowej, szkolnictwie wyższym, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 • KOSMETOLOGIA
Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Uzyskany tytuł: licencjat
ECTS: 180
Język wykładowy:
polski
angielski

Studia na kierunku Kosmetologii są studiami I stopnia (licencjackimi) i trwają 6 semestrów. Kształcenie odbywa się w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Studenci mają możliwość studiowania na tym kierunku studiów również w języku angielskim.
Kształcenie na kierunku Kosmetologia umożliwi absolwentom znalezienie dobrej pracy zarówno w gabinetach kosmetycznych i placówkach odnowy biologicznej, ale także w laboratoriach kosmetycznych i działach kosmetycznych aptek. Zdobyta wiedza zawodowa umożliwi im także samodzielne prowadzenie i organizowanie gabinetu kosmetycznego.
Główną koncepcją kształcenia na studiach pierwszego stopnia – kierunku Kosmetologia w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie jest kształcenie wykwalifikowanych specjalistów w zakresie kosmetologii, którzy będą posiadać szeroką merytoryczną i praktyczną wiedzę umożliwiającą im wykonywanie wybranych zabiegów kosmetycznych, dokonywanie właściwego doboru kosmetyków, wskazywanie ich zastosowania w oparciu o wiedzę farmakologiczną.

Absolwent po ukończeniu studiów na kierunku Kosmetologia w WSSP im. Wincentego Pola w Lublinie będzie posiadał umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu kosmetologii potrzebną m.in. do:
- zorganizowania, urządzenia, wyposażenia i kierowania gabinetami kosmetycznymi, salonami odnowy biologicznej, centrami SPA itp.,
- właściwego zaplanowania rodzaju zabiegu kosmetycznego i stosownego doboru kosmetyku zgodnie z rozpoznaniem,
- profesjonalnego wykonywania zabiegów kosmetycznych: pielęgnacyjnych, leczniczych i upiększających z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań,
- prawidłowego odczytywania składu kosmetyków zgodnie z rozpoznaniem,
- kontroli jakości wyrobu kosmetycznego i badań aplikacyjnych nowych kosmetyków,
- współpracy z lekarzem dermatologiem, chirurgiem plastycznym oraz lekarzem medycyny estetycznej w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo,
- udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
- doboru i posługiwania się lampami, aparatami i urządzeniami zgodnie z ich funkcją i przepisami BHP i PPOŻ,
- konserwacji i zabezpieczenia narzędzi, aparatury i urządzeń po wykonaniu zabiegu,
- pełnienia funkcji „edukatora” promującego zdrowy styl życia i dbałość o pielęgnację ciała i urody,
- edukacji pacjenta w zakresie doboru odpowiedniej aktywności ruchowej i ćwiczeń fizycznych,
- nawiązywania właściwego kontaktu z potencjalnymi pacjentami oraz zapewnienia im odpowiedniego komfortu psychicznego i relaksu podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych,
- umiejętności szkolenia personelu,
- pracy związanej z produkcją kosmetyków,
- doskonalenia poziomu zawodowego i wiedzy, uczestnictwo w szkoleniach specjalistycznych, sympozjach i kongresach,
- podjęcia studiów II stopnia.
- realizowania etyki zawodowej w działalności kosmetycznej.
 • TURYSTYKA I REKREACJA
STUDIA LICENCJACKIE (I STOPNIA)
Studia na kierunku turystyka i rekreacja dają studentom rozległą i rzetelną wiedzę przyrodniczą, społeczną, ekonomiczną i organizacyjno – prawną oraz umiejętności praktyczne umożliwiające działalność zawodową w sferze turystyki, rekreacji i hotelarstwa. Interdyscyplinarny charakter kierunku pozwala na zdobycie wszechstronnej wiedzy z wielu dziedzin, dzięki czemu absolwenci naszej Uczelni stają się profesjonalistami w dziedzinie turystyki i rekreacji. Absolwent jest dobrze przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, podejmowania działań w zakresie analizy rynku turystycznego, planowania rozwoju turystyki i kreatywnego rozwiązywania problemów. Szczególny nacisk położony jest na naukę języków obcych i zajęcia praktyczne, które stanowią najistotniejsze ogniwo w weryfikacji pozyskanej wiedzy teoretycznej. Studenci mają również możliwość uczestniczenia w wybranych zajęciach na innych pokrewnych kierunkach, ale także zajęciach w języku angielskim oraz studiach i stażach w zagranicznych uczelniach w ramach programu Erasmus.

STUDIA MAGISTERSKIE (II STOPNIA)
Studia magisterskie na kierunku turystyka i rekreacja dają studentom szeroką wiedzę w zakresie ekonomii, finansów, jak i marketingu. Absolwent jest dobrze przygotowany do podejmowania działań w zakresie analizy rynku turystycznego i planowania rozwoju turystyki. Zdobyta wiedza z zakresu prawa i organizacji, pozwala na ocenę i wykorzystanie w pracy mechanizmów występujących w gospodarce rynkowej. Studenci podczas studiów nabywają wiedzę niezbędną do kreatywnego rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem hotelami, pensjonatami oraz obiektami gastronomicznymi. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, jak również menadżerskiej w obszarze turystki i rekreacji. Studenci mają także możliwość uczestniczenia w zajęciach specjalistycznych prowadzonych w języku angielskim. Szczególny nacisk położony jest na naukę języków obcych i zajęcia praktyczne, które stanowią najistotniejsze ogniwo w weryfikacji pozyskanej wiedzy teoretycznej. Uzupełnieniem programu studiów jest udział studentów w renomowanych targach turystycznych w Polsce m.in. w Poznaniu, Warszawie, ale również za granicą m.in. w Berlinie (ITB Berlin), które dają im możliwość nawiązywania kontaktów krajowych i międzynarodowych w sferze turystki, gastronomii i hotelarstwa. Ponadto studenci mają możliwość uczestniczyć w studiach i stażach w zagranicznych uczelniach w ramach programu Erasmus.
 
Absolwenci mają szeroki zakres perspektyw zawodowych na stanowiskach kierowniczych i operacyjnych w biurach podróży, hotelach i placówkach gastronomicznych, ośrodkach sportowych, wypoczynkowych i rekreacyjnych, a także w administracji państwowej, samorządowej i organizacjach społecznych. Ponadto są przygotowani do prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej.
 • WYCHOWANIE FIZYCZNE
Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Uzyskany tytuł: licencjat
ECTS: 180
Język wykładowy:
polski
angielski

Jest to jedyna uczelnia w Lublinie, która posiada ten kierunek studiów. 
Studia licencjackie I stopnia trwają 3 lata. Kierunek ten dotychczas ukończyło blisko 100 studentów. Zajęcia prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra naukowo – dydaktyczna.
Zalet studiowania na kierunku wychowania fizycznego w Lublinie jest wiele, w tym między innymi to, że młodzi ludzie uprawiający wyczynowo sport w lubelskich klubach oraz klubach funkcjonujących w miastach i miejscowościach położonych wokół Lublina mają możliwość edukowania się nie rezygnując z reprezentowania barw swoich macierzystych klubów. Mogą bowiem dojeżdżać na zajęcia w WSSP praktycznie z miejsca swojego zamieszkania.
– Jest to także szansa dla instruktorów sportu i nauczycieli o podwyższenia swoich kwalifikacji zawodowych. Studenci, którzy osiągają wysokie wyniki sportowe mają możliwość korzystania z indywidualnego toku studiów. Z tego przywileju skorzystało już wielu sportowców edukujących się w WSSP – podkreśla doc. Henryk Stefanek – kanclerz założyciel WSSP.
Zajęcia prowadzone są zarówno w salach wykładowych i obiektach należących do uczelni jak i halach, basenach i boiskach należących do innych ośrodków sportowych znajdujących się w Lublinie. Zajęcia praktyczne prowadzili i prowadzą doświadczeni praktycy, znakomici niegdyś zawodnicy, a dzisiaj szkoleniowcy jak choćby: Lesław Ćmikiewicz były reprezentant kraju, były piłkarz Legii Warszawa i reprezentant Polski a także trener selekcjoner reprezentacji Polski w piłce nożnej, Zbigniew Bartnik – były trener niegdyś I – ligowego Motoru Lublin, II – ligowego Hetmana Zamość, Czuwaju Przemyśl, a obecnie prezes Lubelskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, Tadeusz Łapa – były trener Motoru Lublin, Avii Świdnik i występującego w ekstraklasie Górnika Łęczna, dr Marta Niewczas – wielokrotna mistrzyni świata i zdobywczyni pucharu świata w karate tradycyjnym, Małgorzata Majerek – piłkarka ręczna, była zawodniczka MKS Selgros Lublin, wielokrotna mistrzyni Polski i reprezentantka kraju, czy Sabina Włodek – była reprezentantka Polski, wielokrotna mistrzyni kraju była zawodniczka Montexu Lublin, a obecnie trener piłkarek ręcznych MKS Selgros Lublin.

W WSSP edukowali się bądź jeszcze studiują także: Kamil Stachyra – piłkarz nożny Motoru Lublin, Daniel Iwanek – mistrz świata w karate tradycyjnym, Kamil Wolski – były piłkarz nożny Motoru Lublin Mateusz Kozieł – piłkarz nożny Wisły Puławy, Weronika Klimek – piłkarka nożna Pogoni Szczecin, Damian Maleszyk – były piłkarz nożny Lewartu Lubartów, GKS Bogdanka i Polonii Warszawa, Rafał Boryc -zawodnik sztuk walki, w WSSP studiowała również Katarzyna Kierdrzynek – piłkarka nożna Górnika Łęczna, a obecnie grająca w zawodowym klubie Paris Saint – Germain we Francji, Jacek Ziarkowski – były piłkarz nożny II ligowego Hetmana Zamość, grający także w ekstraklasie w Odrze Wodzisław i greckich zawodowych klubach, a obecnie trener III ligowej Avii Świdnik i Arkadiusz Szulc – piłkarz nożny III ligowego Lewartu Lubartów i wcześniej Avii Świdnik. Znakomite wyniki osiągali także studiujący w WSSP reprezentanci kickboxingu: Jakub Kalinowski ,Vitalii Mustafaiev, Oleksii Ovsiannikov, Tomasz Borowiec, Konrad Płaza i Michał Gregorczyk, którzy zdobywali złote, srebrne i brązowe medale podczas mistrzostw Polski w tej dyscyplinie. Znakomite wyniki osiągnęł też Aleksandra Ginalska z KU AZS WSSP podczas w Akademickiego Pucharu Polski w Karate WKF.

To tylko niektórzy z licznej grupy sportowców, którzy wybrali studia na kierunku wychowania fizycznego w WSSP im. W. Pola w Lublinie. Warto pójść w ich ślady.
 • FILOLOGIA ANGIELSKA
Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Uzyskany tytuł: licencjat
ECTS: 180
Język wykładowy:
polski
angielski

Filologia Angielska to specjalność pozwalająca nie tylko na zdobycie biegłej znajomości języka, ale także poznanie historii i kultury anglosaskiego kręgu językowego. Absolwenci filologii angielskiej studiów licencjackich otrzymują wykształcenie humanistyczne w zakresie filologii. Otrzymują wiedzę z zakresu historii, literatury, kultury krajów angielskiego obszaru językowego, jak również wiedzę teoretyczno – literacką i językoznawczą. Program studiów pozwala nie tylko opanować praktycznie język obcy, ale także poznać jego naukowy opis gramatyczny, jego użycie w literaturze pięknej i zawodowej oraz tło krajoznawcze, obyczajowe i kulturowe. Program studiów filologicznych został opracowany w oparciu o nowoczesne koncepcje kształcenia przygotowując studentów do sprostania wyzwaniom współczesnego rynku pracy. Absolwent zdobywa interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Dla studentów, którzy pragną zdobyć kwalifikacje nauczycielskie Uczelnia przygotowała równoległe względem studiów, pedagogiczne studia kwalifikacyjne, w ramach których studenci mają zrealizowany rozbudowany blok zajęć pedagogiczno-metodycznych. Studenci mają również możliwość uczestniczenia w wybranych zajęciach na innych pokrewnych kierunkach, ale także zajęciach w języku angielskim oraz studiach i stażach w zagranicznych uczelniach w ramach programu Erasmus.

Absolwenci są kompetentni do podjęcia zatrudnienia w placówkach dyplomatycznych, instytucjach samorządu lokalnego i placówkach kultury. Zdobyte umiejętności filologiczne dadzą absolwentom podstawy do pracy w wydawnictwach, redakcjach czasopism, mediach i firmach zajmujących się Public Relations. Absolwenci znajdą również pracę w szkołach podstawowych, średnich, instytucjach prowadzących szkolenia kursowe, w charakterze tłumacza, a także organizacjach turystycznych.

PROGRAM 2+1 

łączy studia w naszej Uczelni ze studiami w Wielkiej Brytanii.

Jeśli pomyślnie ukończysz 2 lata studiów na kierunku turystyka i rekreacja lub wychowanie fizyczne w naszej Uczelni, masz możliwość studiowania na 3 roku w jednej z naszych partnerskich uczelni w Wielkiej Brytanii (the University of  Bedfordshire, the University of Northampton) i otrzymać brytyjski dyplom jak i Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej.


STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM


WYDZIAŁ STUDIÓW ANGLOJĘZYCZNYCH

PHYSIOTHERAPY
Master and Bachelor degree
 
INTERNATIONAL BUSINESS STUDIES
Bachelor degree
 
TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT
Bachelor degree
 
INTERNATIONAL TOURISM
Master degree
 
SPORT SCIENCE
Bachelor degree
 
BEAUTY SCIENCE
Bachelor degree
 
PUBLIC HEALTH
Bachelor degree
STUDIA PODYPLOMOWE
 • Kreowanie i wizualizacja wizerunku
 • Badania kliniczne
 • Manager kosmetologii i usług SPA&Wellness
 • Gimnastyka Korekcyjno – Kompensacyjna
 • Terapia Zajęciowa
 • Pielęgnacja Urody – Kosmetologia
 • Odnowa Biologiczna – Fizjoterapia
 • Żywienie człowieka, dietetyka ogólna i specjalistyczna
 • Organizacja i Zarządzanie w Turystyce, Hotelarstwie i Gastronomii
 • Integracja Europejska
 • Obrót Towarowy i Zarządzanie Funduszami UE
 • Obrót Towarowy Zagranicą
 • Ochrona Środowiska
 • Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • Handel zagraniczny
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Wychowanie Fizyczne
 • Manager Sportu
 • Trener II klasy piłki ręcznej
 • Arteterapia
 • Oligofrenopedagogika
 • Oligofrenopedagogika z Kynoterapią
 • Kynoterapia (Dogoterapia)
 • Animator i Manager Kultury
 • Promocja Zdrowia z Edukacją Zdrowotną
 • Zarządzanie w Sytuacjach Kryzysowych
 • Rachunkowość
 • Edukacja artystyczna w wychowaniu przedszkolnym
 • Socjoterapia
 • Hipoterapia
 • Zarzadzanie zasobami ludzkimi w służbie zdrowia
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w turystyce
 • Doradztwo zawodowe
 • Wielokulturowość w doradztwie zawodowym
 • Edukacja międzykulturowa
 • Rolnictwo Ekologiczne
 • Zarządzanie Przedsiębiorstwem w Warunkach Konkurencji

Zapraszamy!


WYŻSZA SZKOŁA SPOŁECZNO - PRZYRODNICZA
IM. WINCENTEGO POLA W LUBLINIE

ul. Choiny 2 
20-816 Lublin 
tel. +48 81 740-72-40 


Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu
tel.: +48 81 740 25 39 
pokój nr 60

Dziekanat Wydziału Turystyki i Wychowania Fizycznego
tel.: +48 81 740 25 08 
pokój nr 42

Dziekanat Wydziału Studiów Anglojęzycznych
tel.: +48 81 740 25 04 
pokój nr 43


Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec