Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B, 51-168 Wrocław

Telefon:
71 325 15 14

Adres e-mail:
dziekanat@msl.com.pl

Adres www:
www.mwsl.eu/

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

O uczelni


Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu istnieje 17 lat. Misją MWSLiT jest kształcenie wysoko ocenionych przez przedsiębiorców specjalistów z logistyki, transportu, budownictwa i dziedzin pokrewnych, z uwzględnieniem najnowszych trendów rynkowych, z zachowaniem wysokich norm jakościowych oraz międzynarodowych standardów kształcenia.

MWSLiT we Wrocławiu rozwija umiejętności i kompetencje absolwentów w taki sposób, by pozwoliły im utrzymać przez cały okres rozwoju zawodowego otwartość na zmiany, innowacyjność i mobilność zawodową. Uczelnia kształci specjalistów, których kompetencje dostosowane są do wymogów rynku pracy i są nastawione na oczekiwania pracodawców.
KIERUNKI STUDIÓW 


Studia I stopnia

Kierunek LOGISTYKA

Studia I stopnia licencjackie (6 semestrów) – STUDIA DUALNE
specjalności:
 • Logistyka produkcji
 • Logistyka zakupów
 • Logistyka handlu i dystrybucji
 • Systemy logistyczne

Studia I stopnia inżynierskie (7 semestrów) – STUDIA DUALNE
specjalności:
 • Systemy informacyjne w łańcuchu dostaw
 • Automatyzacja i utrzymanie systemów magazynowych

Kierunek TRANSPORT 

Studia I stopnia licencjackie (6 semestrów)– STUDIA DUALNE
specjalności: 
 • Spedycja i ubezpieczenia transportowe
 • Zarządzanie firmą transportową
 • Organizacja transportu specjalnego
 • Zarządzanie w transporcie kolejowym 

Kierunek BUDOWNICTWO

Studia I stopnia inżynierskie (7 semestrów)
specjalności:
 • Budownictwo dróg i mostów
 • Drogi szynowe

Kierunek ZARZĄDZANIE 

Studia I stopnia licencjackie (6 semestrów)
specjalności:
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie produktem
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Zarządzanie projektami  
 • Zarządzanie w przemyśle motoryzacyjnym
   

Studia II stopnia

Kierunek LOGISTYKA

Studia II stopnia magisterskie (3 semestry)
specjalności:
 • Menedżer logistyki produkcji
 • Menedżer łańcuchów dostaw
 • Menedżer transportu

STUDIA DEDYKOWANE pracownikom służb zarządzania kryzysowego, służb mundurowych (3 semestry)
specjalności: 
 • Logistyka w bezpieczeństwie
 • Logistyka procesów ratowniczych
 • Logistyka służb mundurowych

Kierunek LOGISTICS

Graduate Master’s Studies (4 semesters) 
specialisation: 
 • Industrial Systems Engineering

                                                                                                                                                 
STUDIA PODYPLOMOWE
 • Zakupy strategiczne,
 • Logistyka międzynarodowych łańcuchów dostaw,
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw w przemyśle motoryzacyjnym (studia realizowane we współpracy z Wayne State University),
 • Systemy logistyczne w dystrybucji i handlu,
 • Technik logistyk – Technik spedytor (studia kwalifikacyjne dla nauczycieli),
 • Nowoczesne zarządzanie produkcją i logistyką,
 • Eksploatacja i utrzymanie dróg i mostów,
 • Eksploatacja i utrzymanie infrastruktury kolejowej,
 • Zrównoważone zarządzanie inwestycjami budowlanymi (studia finansowane przez NFOŚ),
 • Nowoczesne budownictwo drogowe (studia dedykowane dla GDDKiA,),
 • Organizacja i zarządzanie transportem miejskim i aglomeracyjnym,
 • Organizacja i zarządzanie przewozem ładunków. 
PIERWSI NA DOLNYM ŚLĄSKU
3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz, czesne płaci firma

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, jako pierwsza uczelnia na Dolnym Śląsku uruchomiła STUDIA DUALNE. Teraz studenci stoją przed szansą studiowania, gdzie wraz z wykształceniem zdobędą również kwalifikacje zawodowe i doświadczenie, stając się pożądanymi przez pracodawcę specjalistami. Studia dualne mają na celu zapewnienie 60 najlepszym studentom możliwości zarówno studiowania, jak i zdobywania doświadczenia w praktyce. Program studiów dualnych zakłada, że student odbywa praktykę lub staż przez dwa dni w tygodniu (czwartek i piątek), a za swoją pracę otrzyma wynagrodzenie, nie niższe niż wysokość czesnego. Podjęcie pracy zawodowej zgodnej z wybraną specjalnością jest możliwe już na II roku studiów. W trybie dualnym można studiować logistykę (studia licencjackie i inżynierskie) oraz transport (studia licencjackie). Do współpracy z uczelnią przystąpiły:


   
 
   

WYKSZTAŁCENIE + DOŚWIADCZENIE = STUDIA DUALNE

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W MWSLiT
 • Wyróżnienie MWSLiT we Wrocławiu w raporcie międzynarodowej organizacji OECD jako uczelni ukierunkowanej na biznes i przemysł, kształcącej wyspecjalizowaną kadrę.
 • Jedyna uczelnia w Europie Środkowo-Wschodniej akredytowana przez CILT (UK).
 • Uczelnia uhonorowana Nagrodą Premiera Francji w roku 2003 za najlepszy w wymiarze europejskim projekt edukacyjny.
 • Uczelnia Wysokiej Reputacji Premium Brand 2017.
 • Jedyna uczelnia na Dolnym Śląsku wyróżniona certyfikatem Dobra Uczelnia – Dobra Praca.
 • Najlepsza w Polsce specjalistyczna uczelnia logistyczna według rankingu Perspektyw 2016.
 • Laureat certyfikatu „Wiarygodna Szkoła” nieprzerwanie od 2005 roku.
 • Laureat certyfikatu „Uczelnia Liderów” nieprzerwanie od 2011 roku.
 • Uczelnia mająca najnowocześniejsze, w pełni wyposażone laboratoria budowlane oraz logistyczne dla studentów, w tym innowacyjne RFID.
 • Wykwalifikowani wykładowcy, wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, czołowi przedstawiciele kadry naukowej krajowej i zagranicznej.
 • Praktyczne elementy nauczania w procesie kształcenia – dzięki stałym kontaktom z praktykami i szerokiej współpracy z przedsiębiorstwami z branży TSL.
 • Uczelnia z pozytywną oceną programową Polskiej Komisji Akredytacyjnej dotyczącą kierunku logistyka na poziomie studiów I i II stopnia.


REKRUTACJA 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu od początku swojego istnienia gwarantuje swoim studentom niezmienność czesnego. 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie MWSLiT, pokój nr 9:
 • od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 
 • w soboty w godzinach 9:00 – 14:00
Gwarancją przyjęcia jest złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych. Liczy się kolejność zgłoszeń w ramach limitu wolnych miejsc. 


Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec