Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Akademia Ignatianum w Krakowie

31-501 Kraków, ul. Kopernika 26

Telefon:
12 399 95 00

Adres e-mail:
rekrutacja@ignatianum.edu.pl

Adres www:
www.ignatianum.edu.pl

Akademia Ignatianum w Krakowie

Informacje o uczelni

Akademia Ignatianum w Krakowie (AIK)
jest jedną z blisko dwustu uczelni jezuickich na całym świecie słynących z prestiżu oraz wysokiego poziomu nauczania. Uczelnia działa na prawach uczelni państwowej, dzięki czemu za studia stacjonarne uczelnia nie pobiera opłaty.

Nasze zalety
 • bezpłatne studia dzienne
 • lokalizacja: 10minut od Dworca PKP i Rynku Głównego Krakowa
 • brak zajęć w niedziele
 • dbałość o rozwój zawodowy studentów
 • możliwość wyjazdów zagranicznych
 • możliwość kontynuacji nauki na studiach podyplomowych
  i doktoranckich
 • udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
 • nowoczesny budynek
 • niskie czesne za studia niestacjonarne
 • kameralna atmosfera

Kierunki studiów

Studia I stopnia

Wydział Pedagogiczny

Pedagogika
 • pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
 • wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Praca socjalna
 • praca socjalna z dzieckiem i z rodziną
 • praca socjalna z migrantami i uchodźcami
Filologia angielska
 • nauczanie j. angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych
 • redakcja tekstów anglojęzycznych
 • komunikacja międzykulturowa w biznesie
Administracja i polityka publiczna
 • administracja samorządowa i fundusze europejskie
 • administracja publiczna i służby państwowe
 • analityk i koordynator polityk publicznych w administracji
 • Administration and Public Policy in the European Union
Nauki o polityce
 • cyberbezpieczeństwo
 • bezpieczeństwo publiczne
 • logistyka bezpieczeństwa
 • public relations i marketing polityczny
 • International Politics and Communication
Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej
 • zarządzanie w administracji publicznej
 • infobrokering i zarządzanie informacją
Wydział Filozoficzny

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • dziennikarstwo internetowe
 • dziennikarstwo prasowe
 • dziennikarstwo radiowe
 • dziennikarstwo telewizyjne
Turystyka i rekreacja
 • Turystyka regionalna
 • Turystyka biznesowa i kwalifikowana
Filozofia
 • edukacja etyczna
 • etyka i philocoaching
 • filozofia klasyczna i współczesna
Kulturoznawstwo
 • cyberkultura i media
 • edukacja artystyczna
 • turystyka kulturowa
 • sztuki wizualne i teatr
 • zarządzanie instytucjami kultury
Psychologia (jednolite magisterskie)
 • wspomaganie rozwoju
 • psychologia kliniczna
 • psychokryminologia
Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych
w Mysłowicach

Pedagogika
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Dziennikarstwo internetowe z informatyką
Filologia angielska
 • nauczanie języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych
 • redakcja tekstów anglojęzycznych
 • komunikacja międzykulturowa w biznesie

Studia II stopnia

Wydział Pedagogiczny

Pedagogika
 • edukacja wczesnoszkolna
 • pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową
 • pedagogika rodziny i opieka nad małym dzieckiem
 • pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
Praca socjalna
 • profilaktyka społeczna z interwencją kryzysową
 • aktywizacja, poradnictwo i wsparcie osób starszych
  i niepełnosprawnych
Administracja i polityka publiczna
 • administracja rządowa i tworzenie polityk publicznych
 • administracja samorządowa i rozwój lokalny
Nauki o polityce
 • bezpieczeństwo państwa
 • media reklama i promocja w sferze publicznej
 • analityka polityczna
 • cyberbezpieczeństwo
Wydział Filozoficzny

Filozofia
 • etyka i philocoaching
 • filozofia umysłu
Kulturoznawstwo
 • cyberkultura i media
 • edukacja kulturalna
 • turystyka kulturowa
 • sztuki wizualne i teatr
 • promocja kultury
 • kultura Europy Środkowow-Wschodniej
Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych
w Mysłowicach

Pedagogika
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
 • edukacja dla bezpieczeństwa z zarządzaniem kryzysowym
Studia podyplomowe
 • Doradztwo zawodowe
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Logopedia
 • Katecheza przedszkolna
 • Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży
 • Matematycznie uzdolnione dzieci: diagnoza, wspomaganie rozwoju
  i edukacja
 • Praca z rodziną z elementami mediacji
 • Socjoterapia
 • Streetworking jako interdyscyplinarna metoda pracy w przestrzeni ulicy
 • Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieży
  z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi
 • Wychowanie do życia w rodzinie i edukacja seksualna
 • Wychowanie przedszkolne z przygotowaniem pedagogicznym
 • Administracja publiczna
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Budżety obywatelskie, konsultacje społeczne, demokracja lokalna
 • Organizacja i zarządzanie w oświacie
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Technologie internetowe w polityce
 • Filozofia i etyka z elementami coachingu
 • Wiedza o kulturze i sztuce
 • Arteterapia w animacji kultury
 • Nowoczesne technologie cyfrowe i grafika multimedialna
 • Komunikacja i migracje kulturowe
 • Psychoonkologia
Zapraszamy

Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
8. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
14. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
15. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
16. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
19. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
23. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec