Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Akademia Ignatianum w Krakowie

31-501 Kraków, ul. Kopernika 26

Telefon:
12 399 95 00

Adres e-mail:
rekrutacja@ignatianum.edu.pl

Adres www:
www.ignatianum.edu.pl

Akademia Ignatianum w Krakowie

Informacje o uczelni

Akademia Ignatianum w Krakowie (AIK)
jest jedną z blisko dwustu uczelni jezuickich na całym świecie słynących z prestiżu oraz wysokiego poziomu nauczania. Uczelnia działa na prawach uczelni państwowej, dzięki czemu za studia stacjonarne uczelnia nie pobiera opłaty.

Nasze zalety
 • bezpłatne studia dzienne
 • lokalizacja: 10minut od Dworca PKP i Rynku Głównego Krakowa
 • brak zajęć w niedziele
 • dbałość o rozwój zawodowy studentów
 • możliwość wyjazdów zagranicznych
 • możliwość kontynuacji nauki na studiach podyplomowych
  i doktoranckich
 • udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
 • nowoczesny budynek
 • niskie czesne za studia niestacjonarne
 • kameralna atmosfera

Kierunki studiów

STUDIA I STOPNIA


Filozofia, stacjonarne:
 • Edukacja etyczna
 • Etyka i coaching
 • Filozofia klasyczna i współczesna
Kulturoznawstwo, stacjonarne:
 • Cyberkultura i media
 • Edukacja artystyczna
 • Turystyka kulturowa
 • Sztuki wizualne i teatr
 • Zarządzanie instytucjami kultury
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stacjonarne:
 • Dziennikarstwo radiowe
 • Dziennikarstwo telewizyjne
 • Dziennikarstwo internetowe
 • Dziennikarstwo prasowe
Turystyka i rekreacja, stacjonarne i niestacjonarne:
 • Turystyka regionalna
 • Turystyka biznesowa i kwalifikowana
Pedagogika, stacjonarne i niestacjonarne:
 • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
 • Pedagogika szkolna z profilaktyką społeczną
 • Logopedia (tylko studia stacjonarne)
 • Resocjalizacja kreująca
Praca socjalna, stacjonarne:
 • Praca socjalna z dzieckiem i rodziną
 • Praca socjalna z migrantami i uchodźcami
 • Aktywizacja, poradnictwo i wsparcie osób starszych
  i niepełnosprawnych
Filologia angielska, stacjonarne:
 • Nauczanie języka angielskiego w przedszkolach
  i szkołach podstawowych
 • Redakcja tekstów anglojęzycznych
 • Komunikacja międzykulturowa w biznesie
Nauki o polityce, stacjonarne i niestacjonarne:
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Zarządzanie informacją i media
 • Public relations i marketing polityczny
 • International Politics and Communication
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Logistyka bezpieczeństwa
Administracja i polityka publiczna, stacjonarne i niestacjonarne:
 • Administracja samorządowa i fundusze europejskie
 • Administracja publiczna i służby Państwowe
 • Analityk i koordynator polityk publicznych w administracji
 • Administration and Public Policy in the European Union
Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej, stacjonarne:
 • Zarządzanie w administracji publicznej
 • Infobrokering i zarządzanie informacją

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Psychologia, stacjonarne i niestacjonarne:
 • Wspomaganie rozwoju
 • Psychokryminologia
 • Psychologia kliniczna
 • Psychologia zarządzania 
STUDIA II STOPNIA


Filozofia, stacjonarne:
 • Filozofia klasyczna i współczesna
 • Etyka i coaching
 • Filozofia umysłu z elementami kognitywistyki
Kulturoznawstwo:
 • Kultura Europy Środkowo-Wschodniej
 • Cyberkultura i media
 • Promocja kultury
 • Sztuki wizualne i teatr
 • Turystyka kulturowa
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stacjonarne:
 • Dziennikarstwo w mediach cyfrowych
 • Dziennikarstwo międzykulturowe: Europa Środkowo-Wschodnia
 • Dziennikarstwo śledcze
Pedagogika, stacjonarne i niestacjonarne:
 • Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową
 • Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym (tylko stacjonarne)
 • Opieka nad małym dzieckiem  z pedagogiką Montessori
Praca socjalna, stacjonarne i niestacjonarne:
 • Aktywizacja, poradnictwo i wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych
 • Profilaktyka społeczna z interwencją kryzysową
 • Wsparcie społeczne
Nauki o polityce, stacjonarne i niestacjonarne:
 • Bezpieczeństwo państwa
 • Media, reklama i promocja w sferze publicznej
 • Analityka polityczna
 • Cyberbezpieczeństwo
Administracja i polityka publiczna, stacjonarne i niestacjonarne:
 • Administracja rządowa i tworzenie polityk publicznych
 • Administracja samorządowa i rozwój lokalny

STUDIA III STOPNIA

 • Pedagogika
 • Filozofia
 • Kulturoznawstwo
 • Nauki o polityce
Studia podyplomowe
 • Doradztwo zawodowe
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Logopedia
 • Katecheza przedszkolna
 • Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży
 • Matematycznie uzdolnione dzieci: diagnoza, wspomaganie rozwoju
  i edukacja
 • Praca z rodziną z elementami mediacji
 • Socjoterapia
 • Streetworking jako interdyscyplinarna metoda pracy w przestrzeni ulicy
 • Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieży
  z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi
 • Wychowanie do życia w rodzinie i edukacja seksualna
 • Wychowanie przedszkolne z przygotowaniem pedagogicznym
 • Administracja publiczna
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Budżety obywatelskie, konsultacje społeczne, demokracja lokalna
 • Organizacja i zarządzanie w oświacie
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Technologie internetowe w polityce
 • Filozofia i etyka z elementami coachingu
 • Wiedza o kulturze i sztuce
 • Arteterapia w animacji kultury
 • Nowoczesne technologie cyfrowe i grafika multimedialna
 • Komunikacja i migracje kulturowe
 • Psychoonkologia
Zapraszamy


Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec