Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

ul. Sterlinga 26, 90-212 Łódź

Telefon:
(42) 631-58-00, infolinia 800 080 888

Adres e-mail:
rekrutacja@ahe.lodz.pl

Adres www:
www.ahe.lodz.pl

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

STUDIA ONLINE

– Studia przez Internet

Pierwsze studia on-line zostały uruchomione w październiku 2002 roku. Od tego czasu, dzięki dynamicznemu rozwojowi oraz reagowaniu na potrzeby klientów i zmieniającego się rynku pracy, uczelnia uruchomiła studia I i II stopnia, studia podyplomowe oraz kursy przez Internet (e-learning).


Edukacja przez Internet

Platforma Zdalnego Nauczania PUW jest jedną z największych w Polsce, dostępna przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę . Nauka na e-studiach odbywa się zgodnie z programem studiów niestacjonarnych, ale zajęcia z przedmiotów prowadzone są w formie internetowej. Przed przystąpieniem do nauki student uzyskuje dostęp (login i hasło) do platformy zdalnego nauczania. Na platformie znajdują się wszystkie materiały dydaktyczne, niezbędne do realizacji toku studiów (filmy, animacje, wykresy, teksty). Materiały te dają studentom możliwość samodzielnego przeanalizowania materiału i sprawdzenia, na ile opanowali treści danego przedmiotu, przed przystąpieniem do egzaminu.
Polski Uniwersytet Wirtualny zajmuje się promowaniem nowoczesnych metod nauki. W ramach tych działań tworzymy swoiste centrum kompetencyjne w zakresie metodyki, technologii i organizacji e-edukacji.

JAK WYGLĄDA NAUKA NA PUW?
 • Otrzymujesz dostęp do platformy zdalnego nauczania
 • Na platformie umieszczone są materiały dydaktyczne, zadania, testy, quizy, tematy do dyskusji na forum, oraz zakresy wymagań
 • Pracujesz w grupach pod opieką wybitnych i doświadczonych nauczycieli akademickich, którzy udzielają odpowiedzi na Twoje pytania, moderują dyskusją, a także zlecają zadania i oceniają ich wykonanie
 • Komunikujesz się z wykładowcą i kolegami z roku poprzez forum dyskusyjne, czat oraz e-mail
 • Egzaminy zdajesz w siedzibie Uczelni

Program nauczania online na danym kierunku jest identyczny jak w systemie studiów niestacjonarnych, a po obronie pracy dyplomowej absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów zaocznych.


CO ZYSKUJESZ?
 • Uczysz się dowolnym miejscu i czasie
 • Masz dostęp do nowoczesnej platformy, najnowszej wiedzy i najlepszych wykładowców
 • Swobodnie łączysz studia z pracą i rodziną
 • Oszczędzasz czas i pieniądze
 
Studenci PUW mają takie same prawa, jak ich koledzy kształcący się na studiach stacjonarnych. Otrzymują indeks, legitymację studencką, mogą ubiegać się o wysokie stypendia, a także wyjechać za granicę uczestnicząc w programie Erasmus.OFERTA KSZTAŁCENIA ON-LINE


I stopień
 • Administracja samorządowa
 • Doradztwo podatkowe

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE – WSHE Sieradz 

I stopień
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Prewencja i profilaktyka społeczna na rzecz bezpieczeństwa


I stopień
 • Komunikacja wizerunkowa i public relations
 • Dziennikarstwo internetowe i nowe media


I stopień
 • Reklama i komunikacja marketingowa
II stopień
 • Komunikacja w biznesie
 • Krytyk kultury współczesnej 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - WSPA w Lublinie
 • Finanse i bankowość
 • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
 • Zamówienia publiczne
 

I stopień
 • Projektowanie grafiki reklamowej

II stopień
 • Projektowanie grafiki użytkowej

INFORMATYKA
 – WSPA w Lublinie 

I stopień
 • Sieci komputerowe i multimedia
 • Projektowanie i programowanie gier komputerowych
 • Projektowanie i eksploatacja systemów informatycznych
 • Technologie mobilne


I stopień
 • Menedżer kultury mediów
 • Kultura popularna - multimedia i komunikacja społeczna
 • Animacja teatralna i upowszechnianie kultury 
 • Internet i komunikacja medialna 

PIELĘGNIARSTWO - pomostowe I stopień
 • Doradztwo zawodowe i personalne
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy
   społecznej
 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • Coaching
 • Edukacja dorosłych i praca z osobami starszymi
 • Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii
 • Pedagogika rodziny - asystent rodziny
 • Psychopedagogika z profilaktyką społeczną
II stopień
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy
  społecznej
 • Edukacja wczesnoszkolna
 • Wychowanie przedszkolne z elementami logopedii
 • Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii
 • Doradztwo zawodowe i personalne
 • Edukacja i promocja zdrowia
 • Coaching
 • Psychopedagogika z profilaktyką społeczną
 • Terapia pedagogiczna z elementami logopedii
 • Gerontologia społeczna


I stopień
 • Studia europejskie
 • Kultury pozaeuropejskie i globalizacja
 • Administracja i zarządzanie w sferze publicznej
 • Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
II stopień
 • Administracja publiczna
 • Administracja wymiaru sprawiedliwości w systemie sprawowania władzy
 • Bezpieczeństwo państwa
 • Studia europejskie
 
ZARZĄDZANIE - WSPA w Lublinie 

I stopień
 • Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą
 • Marketing i badania społeczne 
 • Zarządzanie ochroną środowiska
 • Zarządzanie potencjałem społecznym
 • Zamówienia publiczne

TRANSPORT (inżynierskie)

I stopień
 • Logistyka i spedycja
 • Transport drogowy


II stopień
 • Specjalizacja nauczycielska
 • Specjalizacja translatorsko-biznesowa


II stopień
 • Specjalizacja nauczycielska
 • Specjalizacja translatorsko-biznesowa

SOCJOLOGIA- WSPA w Lublinie - nowość!

II stopień
 • Marketing w biznesie
 • Badania rynkowe i społeczne
 • Zarządzanie projektami

STUDIA PODYPLOMOWE ONLINE
 • Administracja i zarządzanie publiczne
 • Administracyjno-prawne aspekty handlu międzynarodowego
 • Doradztwo podatkowe
 • Doradztwo zawodowe i personalne z elementami e-doradztwa
 • Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Historia w szkole
 • Informatyka z elementami e-learningu
 • Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Logistyka i spedycja dla nauczycieli
 • Nauczanie etyki
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami profilaktyki
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Prawo celne
 • Prawo pracy
 • Przedsiębiorczość 
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Psychologia w biznesie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi.
 • Wiedza o kulturze
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Windykacja należności
 • Zamówienia publiczne
 • Zarządzanie jakością
 • Zarządzanie kulturą
 • Zarządzanie oświatą
 • Zarządzanie projektami międzynarodowymi
 • Zarządzenie projektami unijnymi w Polsce 


ZAPISZ SIĘ ON-LINE

Potrzebujesz tylko kilku minut, aby zapisać się na studia !
Po wprowadzeniu danych nasz system wygeneruje dla Ciebie odpowiednie dokumenty.
Nie zwlekaj! Wejdź na www.puw.pl/rekrutacja i wypełnił formularz


Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec