Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

ul. Sterlinga 26, 90-212 Łódź

Telefon:
(42) 631-58-00, infolinia 800 080 888

Adres e-mail:
rekrutacja@ahe.lodz.pl

Adres www:
www.ahe.lodz.pl

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

KIERUNKI STUDIÓW

I stopień
 • administracja samorządowa
 • doradztwo podatkowe
 • prawo pracy nowość!
 • procedury sądowo-administracyjne

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

I stopień
 • edukacja dla bezpieczeństwa 
 • prewencja i profilaktyka społeczna na rzecz bezpieczeństwa 
 • zarządzanie kryzysowe 
 • obronność państwa 


I stopień
 • komunikacja wizerunkowa i Public Relations - nowość!
 • dziennikarstwo internetowe i nowe media - nowość!
 • dziennikarz prasy, radia i telewizji
 • socjologia mediów i public relations


I stopień
 • filologia angielska
 • filologia germańska
II stopień
 • filologia angielska
 • filologia germańska


I stopień
 • communication design (projektowanie komunikacji) nowość!
 • reklama i komunikacja marketingowa
 • twórcze pisanie
II stopień
 • krytyk kultury współczesnej nowość!
 • communication design (projektowanie komunikacji) nowość!
 • komunikacja w biznesie

I stopień
 • projektowanie graficzne
 • multimedia
 • fotografia użytkowa
II stopień
 • projektowanie graficzne
 • multimedia
 • fotografia użytkowa
 • Art Directing


I stopień
 • kultura popularna - multimedia i komunikacja społeczna - studia stacjonarne i niestacjonarne - nowość!
 • medialno-aktorska - studia stacjonarne
 • menedżer kultury mediów - studia stacjonarne i niestacjonarne
 • produkcja i realizacja muzyki - studia stacjonarne i niestacjonarne
 • animacja teatralna i upowszechnianie kultury - studia stacjonarne i niestacjonarne nowość!


I stopień
 • doradztwo zawodowe i personalne
 • edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznej
 • pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii
 • pedagogika rodziny – asystent rodziny
 • pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją ruchową
 • prewencja patologii i zagrożeń społecznych
 • psychopedagogika z profilaktyką społeczną
 • terapia pedagogiczna z coachingiem
 • edukacja dorosłych i praca z osobami starszymi
 • animator edukacji artystycznej
II stopień
 • terapia pedagogiczna z elementami logopedii - nowość
 • doradztwo zawodowe i personalne
 • edukacja i promocja zdrowia
 • edukacja wczesnoszkolna
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznej
 • pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii
 • pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją ruchową
 • psychopedagogika z profilaktyką społeczną
 • terapia pedagogiczna z coachingiem
 • wychowanie przedszkolne z elementami logopedii
 • pedagogika tańca
 • opieka nad osobami starszymi i ich aktywizacja
 • pedagogika rodziny – asystent rodziny
 • wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z elementami logopediiStudia I stopnia (licencjackie) stacjonarne (3-letnie)
Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne pomostowe (2- lub 3-semestralne)


I stopień
 • administracja publiczna
 • bezpieczeństwo państwa
 • dyplomacja i stosunki międzynarodowe
 • marketing polityczny
 • studia europejskie
II stopień
 • administracja publiczna
 • bezpieczeństwo państwa
 • dyplomacja i stosunki międzynarodowe
 • marketing polityczny z elementami dziennikarstwa
 • studia europejskie
 • administracja wymiaru sprawiedliwości w systemie sprawowania władzy


I stopień
 • choreograf (stacjonarne)
 • pedagogika tańca (niestacjonarne)
 • tancerz (stacjonarne)


I stopień
 • logistyka w transporcie
 • transport drogowy


Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec