Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

Telefon:
52 374 94 01, 52 374 94 11

Adres e-mail:
rdd@utp.edu.pl

Adres www:
www.utp.edu.pl

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

O uczelniUTP - Twój musthave!

Czy nowo wybrane studia dadzą mi możliwość rozwoju i dobrą pracę? Jeśli zadajesz sobie takie pytania - odpowiedzią jest  UTP!


Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy  jako jedyna uczelnia w regionie kujawsko-pomorskim integruje nauki techniczne, przyrodnicze, rolnicze, ekonomiczne i artystyczne, uruchamiając nowe, potrzebne regionowi kierunki studiów. Mamy 67 lat doświadczenia, prestiżu, ale i ciągłego rozwoju. Jako uczelnia szerokoprofilowa dajemy możliwość zdobycia dyplomu inżyniera, licencjata, magistra i doktora.

W ciągu 67 lat istnienia mury Uniwersytetu opuściło blisko 60 000 absolwentów.  Atrakcyjną ofertę edukacyjną UTP tworzy 32 kierunki studiów. Pogłębianiu zdobytej wiedzy i poszerzaniu umiejętności zawodowych służą studia podyplomowe (ponad 20 kierunków).

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowa, kierunki z pozytywnymi  ocenami Polskiej  Komisji Akredytacyjnej, ciekawe, nowoczesne programy studiów, wzbogacone o zajęcia praktyczne, obozy sportowe, plenery artystyczne to atuty naszej uczelni.

UTP prowadzi ożywione kontakty z wieloma uczelniami i ośrodkami badawczymi niemal na całym świecie. Dzięki podpisanym umowom partnerskim studenci oraz pracownicy naukowi mają możliwość obserwowania najnowszych tendencji w nauce i technologii, kształcenia się poza granicami kraju oraz uczestniczenia we wspólnych projektach badawczych. Uczelnia bierze udział w programie Erasmus+. Nasze 20-letnie doświadczenie z tym programem zaowocowało około 200 umowami o współpracy. Dzięki nim ponad 100 naszych studentów i pracowników rocznie wyjeżdża na studia, staże i stypendia zagraniczne - możesz do nich dołączyć! 
Poznawać inne kultury i studiować w międzynarodowym towarzystwie możesz także na miejscu. Rokrocznie na naszą uczelnię przyjeżdża około 300 studentów z UE i krajów stowarzyszonych w programie Erasmus+ oraz ponad 50 wykładowców z zagranicy prowadzi na naszej uczelni zajęcia. Nasi studenci już podczas studiów mają możliwość odbycia praktyk, staży, czy też realizacji tematu pracy dyplomowej w oddziałach renomowanych firm regionu, kraju, ale i całej UE.

Chlubą Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego są jego absolwenci, którzy znakomicie radzą sobie na rynku pracy i bez trudu znajdują zatrudnienie, przy pomocy uczelnianego Biura Karier. Realizację marzeń naszych studentów niewątpliwe wspiera szeroki program stypendialny, pomoc finansowa i zawodowa (np. płatne staże) w ramach różnych programów współfinansowanych przez UE. UTP posiada nowoczesną bazę dydaktyczną zlokalizowaną w fordońskim campusie oraz budynkach w centrum Bydgoszczy, przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dla naszych studentów przygotowaliśmy ponad 1300 miejsc w nowoczesnych domach studenckich z dostępem do internetu, restaurację uniwersytecką oraz punkty gastronomiczne w każdym budynku.

Swoje pasje studenci UTP mogą rozwijać w ponad 60 kołach naukowych, organizacjach, klubach studenckich gazecie akademickiej - Format UTP, czy wolontariacie, np. Uniwersytetu Dziecięcego.
 

Umysł – Technologia - Przyszłość
W roku akademickim 2018/2019
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich
prowadzi rekrutację kandydatów na następujące kierunki studiów: 


STUDIA STACJONARNE – studia I stopnia
 • Architektura
 • Architektura wnętrz
 • Budownictwo 
 • Inżynieria środowiska
 • Geodezja i kartografia – NOWOŚĆ!
 • Zootechnika – specjalności: agroturystyka, hodowla zwierząt i gospodarka paszowa, hodowla zwierząt wolno żyjących i gospodarka łowiecka, organizacja rozrodu i ochrona zdrowia zwierząt
 • Inspekcja weterynaryjna
 • Zoofizjoterapia – specjalności: fizjoterapia zwierząt towarzyszących, fizjoterapia zwierząt nieudomowionych i egzotycznych
 • Mechanika i budowa maszyn – specjalności:  konstrukcja maszyn i urządzeń, maszyny robocze, pojazdy szynowe, samochody i ciągniki, technika tworzyw polimerowych, technologia maszyn
 • Mechatronika – NOWOŚĆ!
 • Transport – specjalności: inżynieria powypadkowa w transporcie, inżynieria ruchu drogowego, organizacja transportu, transport drogowy, logistyka
 • Inżynieria biomedyczna – specjalności: techniczny doradca medyczny, teleinformatyka medyczna
 • Inżynieria odnawialnych źródeł energii – specjalności: monitorowanie instalacji odnawialnych źródeł energii, projektowanie instalacji odnawialnych źródeł energii
 • Przetwórstwo tworzyw sztucznych (wymiar dualny) – specjalności: technologiczna, narzędziowa CAD/CAM
 • Wzornictwo 
 • Architektura krajobrazu – specjalności: architektura obiektów krajobrazu, ochrona i kształtowanie krajobrazu
 • Biotechnologia – specjalności: agrobiotechnologia, biotechnologia w produkcji zwierzęcej
 • Rolnictwo – specjalności: agronomia i agrobiznes, kształtowanie środowiska, ochrona roślin, produkcja ogrodnicza
 • Technologia żywności i żywienie człowieka – specjalności: technologie produktów roślinnych, technologie produktów zwierzęcych
 • Zielarstwo i fitoterapia – specjalności: technologia roślinnych substancji bioaktywnych, zastosowanie roślin leczniczych
 • Analityka chemiczna i spożywcza – specjalności: analityka środowiska, analityka żywności
 • Inżynieria materiałowa – specjalności: inżynieria materiałów polimerowych
 • Technologia chemiczna – specjalności: biotechnologia przemysłowa, technologia procesów chemicznych, chemia i technologia kosmetyków
 • Technologia żywności i żywienie człowieka – specjalności: inżynieria żywności
 • Elektronika i telekomunikacja – specjalności: systemy i sieci telekomunikacji cyfrowej
 • Elektrotechnika – specjalności: elektrotechnika przemysłowa
 • Energetyka – specjalności: eksploatacja systemów energetycznych
 • Informatyka stosowana – specjalności: technologie informacyjne, programowanie aplikacji biznesowych
 • Teleinformatyka – specjalności: sieci teleinformatyczne
 • Finanse i rachunkowość – specjalności: finanse i rachunkowość przedsiębiorstw, finanse i rachunkowość sektora publicznego, rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw
 • Zarządzanie – specjalności: zarządzanie w gospodarce żywnościowej, zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłowym, zarządzanie w handlu i usługach, marketing w organizacji
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji – specjalności: zarządzanie procesami produkcyjnymi, projektowanie usług logistycznych
 • Gospodarowanie zasobami naturalnymi – NOWOŚĆ!


STUDIA STACJONARNE – studia II stopnia
 • Architektura 
 • Architektura wnętrz
 • Budownictwo – specjalności: konstrukcje budowlane i inżynierskie, technologia i organizacja budownictwa, drogi, ulice i lotniska
 • Inżynieria środowiska – specjalności: monitoring środowiska, urządzenia sanitarne, balneotechnika
 • Zootechnika – specjalności: agroturystyka, hodowla zwierząt i gospodarka paszowa, hodowla zwierząt wolno żyjących i gospodarka łowiecka, organizacja rozrodu i ochrona zdrowia zwierząt, hodowla i chów zwierząt towarzyszących i egzotycznych
 • Mechanika i budowa maszyn – specjalności: maszyny i urządzenia rolnicze, samochody i ciągniki, procesy, maszyny i systemy produkcyjne, konstrukcja maszyn i urządzeń, eksploatacja maszyn i pojazdów, technika tworzyw polimerowych, inżynieria odnawialnych źródeł energii
 • Transport – specjalności: transport drogowy, inżynieria ruchu drogowego, organizacja transportu, inżynieria powypadkowa w transporcie
 • Inżynieria biomedyczna – specjalności: inżynieria telemedyczna, biomechanika
 • Biotechnologia – specjalności: agrobiotechnologia, biotechnologia w produkcji zwierzęcej
 • Rolnictwo – specjalności: agronomia i agrobiznes, kształtowanie środowiska, rolnictwo ekologiczne
 • Technologia żywności i żywienie człowieka – specjalności: technologia produktów roślinnych i żywienie człowieka, przetwórtswo i bezpieczeństwo produktów zwierzęcych, nowoczesne kierunki w technologii żywności i w żywieniu człowieka
 • Technologia chemiczna – specjalności: technologia procesów chemicznych, nowoczesne technologie materiałowe, analityka chemiczna i spożywcza, biotechnologia przemysłowa
 • Elektronika i telekomunikacja – specjalności: systemy i sieci telekomunikacji cyfrowej, sieci teleinformatyczne, informatyczne systemy sterowania i zarządzania
 • Elektrotechnika – specjalności: elektrotechnika przemysłowa
 • Informatyka stosowana – specjalności: cyfrowe przetwarzanie sygnałów, systemy informatyczne, bioinformatyka
 • Zarządzanie – specjalności: zarządzanie przedsiębiorstwem, informatyka w zarządzaniu, zarządzanie logistyką, marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji - specjalności: inżynieria produkcji w agrobiznesie, zarządzanie recyklingiem


STUDIA NIESTACJONARNE – studia I stopnia
 • Budownictwo
 • Inżynieria środowiska
 • Zootechnika – specjalności: agroturystyka, hodowla zwierząt i gospodarka paszowa
 • Zoofizjoterapia – specjalności: fizjoterapia zwierząt towarzyszących, fizjoterapia zwierząt nieudomowionych i egzotycznych
 • Mechanika i budowa maszyn – specjalności: :  konstrukcja maszyn i urządzeń, maszyny robocze, pojazdy szynowe, samochody i ciągniki, technika tworzyw polimerowych, technologia maszyn
 • Transport – specjalności: inżynieria powypadkowa w transporcie, inżynieria ruchu drogowego, organizacja transportu, transport drogowy, logistyka
 • Biotechnologia – specjalności: agrobiotechnologia
 • Rolnictwo – specjalności: agronomia i agrobiznes, kształtowanie środowiska
 • Analityka chemiczna i spożywcza – specjalności: analityka środowiska, analityka żywności
 • Technologia chemiczna – specjalności: technologia procesów chemicznych
 • Elektronika i telekomunikacja – specjalności: systemy i sieci telekomunikacji cyfrowej
 • Elektrotechnika –  specjalności: elektrotechnika przemysłowa
 • Informatyka stosowana – specjalności: technologie informacyjne, programowanie aplikacji biznesowych
 • Teleinformatyka – specjalności: sieci teleinformatyczne
 • Finanse i rachunkowość  – specjalności: finanse i rachunkowość przedsiębiorstw, finanse i rachunkowość sektora publicznego, rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw
 • Zarządzanie – specjalności: zarządzanie w handlu i usługach, marketing w organizacji
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji – specjalności: zarządzanie procesami produkcyjnymi, projektowanie usług logistycznych


STUDIA NIESTACJONARNE – studia II stopnia
 • Budownictwo – specjalności: konstrukcje budowlane i inżynierskie, technologia i organizacja budownictwa, budowa i eksploatacja autostrad
 • Inżynieria środowiska – specjalności: monitoring środowiska, urządzenia sanitarne
 • Zootechnika – specjalności: agroturystyka, hodowla zwierząt i gospodarka paszowa, hodowla zwierząt wolno żyjących i gospodarka łowiecka
 • Mechanika i budowa maszyn – specjalności: maszyny i urządzenia rolnicze, samochody i ciągniki, technologia maszyn, maszyny i urządzenia przemysłu chemicznego i spożywczego, obrabiarki i rządzenia technologiczne
 • Transport – specjalności: transport drogowy, inżynieria ruchu drogowego, organizacja transportu, inżynieria powypadkowa w transporcie
 • Rolnictwo – specjalności: agronomia i agrobiznes, kształtowanie środowiska
 • Technologia chemiczna – specjalności: technologia procesów chemicznych, nowoczesne technologie materiałowe
 • Elektronika i telekomunikacja – specjalności: systemy i sieci telekomunikacji cyfrowej, sieci teleinformatyczne, informatyczne systemy sterowania i zarządzania
 • Elektrotechnika – specjalności: elektrotechnika przemysłowa
 • Informatyka stosowana – specjalności: cyfrowe przetwarzanie sygnałów, systemy informatyczne, bioinformatyka
 • Zarządzanie - specjalności: zarządzanie przedsiębiorstwem, informatyka w zarządzaniu, zarządzanie logistyką, marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji – specjalności: inżynieria produkcji w agrobiznesie, zarządzanie recyklingiem

Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktoranckich i podyplomowych kształci się ponad 9 000 studentów. Konsekwentnie realizowany jest proces kształcenia nowoczesnych kadr inżynieryjno-technicznych poprzez uruchamianie nowych potrzebnych regionowi kierunków studiów, budowanie i rozszerzanie indywidualnego toku studiów, elastyczność procesu kształcenia, wdrażanie systemu ETCS oraz programów MostAR i MOSTECH umożliwiających studentom odbywanie części studiów w innych uczelniach krajowych i zagranicznych. UTP zajmuje wysokie miejsca w rankingach wyższych uczelni, zwłaszcza w tych, w których oceniane jest przygotowanie absolwentów do zdobycia dobrej pracy. W 2006 roku w rankingu "Newsweeka" uczelnia uplasowała się na 1. pozycji wśród uczelni rolniczych i na 14. pozycji w grupie uczelni wyższych (łącznie publiczne i niepubliczne).

Sześć wydziałów UTP posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, a cztery spośród nich (Wydziały: Inżynierii Mechanicznej, Rolnictwa i Biotechnologii, Hodowli i Biologii Zwierząt oraz Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska) także do nadawania stopnia doktora habilitowanego z równoczesną możliwością przeprowadzania postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna oparta jest na współpracy z prawie wszystkimi krajowymi uczelniami technicznymi i rolniczymi oraz z wieloma ośrodkami zagranicznymi. Uczestniczymy w programach europejskich Erasmus +, Leonardo da Vinci, CEEPUS, COST i począwszy od 5. w kolejnych Programach Ramowych. Władze uczelni prowadzą działania zmierzające do włączenia UTP w system Europejskiej Przestrzeni Badawczej, Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego oraz w obszar funkcjonowania regionalnych i resortowych programów społeczno-gospodarczych.

Pracownicy uczelni odnoszą liczne sukcesy związane z aplikacją wyników badań do praktyki. Dowodem tego są m.in. złote i srebrne medale na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik w Brukseli, wyróżnienie za rozwiązania techniczne na Międzynarodowej Wystawie w Genewie, odznaki Premiera RP - "Zasłużony dla Wynalazczości", nagrody ministra rolnictwa i rozwoju wsi, wojewody kujawsko-pomorskiego, prezydenta Bydgoszczy oraz liczne patenty, wdrożenia i świadectwa autorskie.

Wyniki prowadzonych badań publikowane są w renomowanych czasopismach ogólnopolskich i międzynarodowych. Uczelnia każdego roku jest organizatorem kilkudziesięciu konferencji naukowych
Sześciu pracowników uczelni dostąpiło zaszczytu najwyższej godności akademickiej - tytułu doktora honoris causa. Dowodem autorytetu, jakim cieszą się pracownicy UTP w środowisku akademickim, jest liczny udział w gremiach najważniejszych dla polskiej nauki.Zmiana nazwy uczelni z Akademii Techniczno-Rolniczej na Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy jest wynikiem spełnienia przez nią wymagań stawianych w nowej ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym uczelniom profilowanym oraz wyrazem aspiracji wyznaczania kierunków rozwoju nowoczesnej technice i rolnictwu.

Ostatnie lata działalności UTP to okres dynamicznego rozwoju uczelni na wielu płaszczyznach. W 2007 r. otwarte zostało Regionalne Centrum Innowacyjności - kompleks jednostek informacyjnych i szkoleniowych, dzięki czemu pełni ono funkcję ośrodka pośredniczącego między sferą badawczą a przedsiębiorstwami. Realizacja drugiego etapu RCI obejmowała powstanie 28 nowoczesnych laboratoriów badawczych w ramach struktur wszystkich wydziałów uczelni. Dzięki aktywnemu pozyskiwaniu funduszy europejskich możliwe jest sukcesywne wzmacnianie potencjału naukowego uniwersytetu. Także poszerzenie współpracy z otoczeniem gospodarczym UTP prowadzi do wzmocnienia jego pozycji w regionie jako instytucji mającej istotne znaczenie dla ekonomii Kujaw i Pomorza.

Otwarcie Wydziału Zarządzania w 2007 r. zapoczątkowało poszerzanie oferty edukacyjnej uniwersytetu. W tym samym roku jako pierwszy tego typu kierunek w regionie zadebiutowało wzornictwo. Dzięki rozwijaniu możliwości edukacyjnych UTP konsekwentnie wzbogaca swoją ofertę o nowe kierunki studiów. Uruchomione w ostatnich latach architektura, inżynieria biomedyczna, czy finanse i rachunkowość cieszą się nie słabnącą popularnością. Obecnie Uniwersytet oferuje 33 kierunki w 90 specjalnościach.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy prowadzi wiele inicjatyw ukierunkowanych na lokalną społeczność. Ogromnym zainteresowaniem cieszy się Uniwersytet Dziecięcy i Uniwersytet Trzeciego Wieku.Zapraszamy !

www:  rekrutacja.utp.edu.pl

e-mail: rekrutacja@utp.edu.pl


Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec