Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

Telefon:
52 374 94 01, 52 374 94 11, 52 373 27 06

Fax:
52 374 94 05

Adres e-mail:
rdd@utp.edu.pl

Adres www:
www.utp.edu.pl

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

O uczelni
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy jest wieloprofilową uczelnią kształcącą inżynierów, jedyną w regionie integrującą nauki rolnicze i techniczne. W ciągu 60 lat mury uczelni opuściło ponad 45 000 absolwentów. Absolwentami są m.in. światowej sławy projektant stadionu olimpijskiego w Sydney mgr inż. Edmund Obiała oraz kryptolog profesor Józef Pieprzyk.

Obecnie na siedmiu wydziałach, w jednostkach międzywydziałowych oraz w administracji zatrudnionych jest 1300 pracowników, z czego 680 stanowią nauczyciele akademiccy, wśród nich 134 profesorów i doktorów habilitowanych.

Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktoranckich i podyplomowych kształci się około 10 000 studentów. Konsekwentnie realizowany jest proces kształcenia nowoczesnych kadr inżynieryjno-technicznych poprzez uruchamianie nowych potrzebnych regionowi kierunków studiów, budowanie i rozszerzanie indywidualnego toku studiów, elastyczność procesu kształcenia, wdrażanie systemu ETCS oraz programów MostAR i MOSTECH umożliwiających studentom odbywanie części studiów w innych uczelniach krajowych i zagranicznych. UTP zajmuje wysokie miejsca w rankingach wyższych uczelni, zwłaszcza w tych, w których oceniane jest przygotowanie absolwentów do zdobycia dobrej pracy. W 2006 roku w rankingu "Newsweeka" uczelnia uplasowała się na 1. pozycji wśród uczelni rolniczych i na 14. pozycji w grupie uczelni wyższych (łącznie publiczne i niepubliczne).

W roku akademickim 2016/2017
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich
prowadzi rekrutację kandydatów na następujące kierunki studiów: 


studia stacjonarne pierwszego stopnia
 • analityka chemiczna i spożywcza 
 • architektura krajobrazu 
 • architektura i urbanistyka 
 • architektura wnętrz 
 • bioinżynieria w produkcji zwierzęcej 
 • biotechnologia 
 • budownictwo 
 • elektronika i telekomunikacja 
 • elektrotechnika 
 • energetyka
 • fizyka techniczna 
 • informatyka stosowana  
 • inżynieria biomedyczna 
 • inżynieria gazu lupkowego
 • inżynieria materiałowa 
 • inżynieria odnawialnych źródeł energii 
 • inżynieria środowiska 
 • mechaniczna inżynieria tworzyw 
 • mechanika i budowa maszyn 
 • nanobioinżynieria
 • ochrona środowiska 
 • ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie 
 • rolnictwo 
 • technologia chemiczna
 • technologia żywności i żywienie człowieka 
 • teleinformatyka 
 • transport 
 • wzornictwo 
 • zarządzanie 
 • zarządzanie i inżynieria produkcji 
 • zoofizjoterapia
 • zootechnika

 studia stacjonarne drugiego stopnia
 • architektura i urbanistyka
 • architektura wnętrz
 • biotechnologia 
 • budownictwo 
 • Computer Aided Engineering (język wykładowy: angielski)
 • elektronika i telekomunikacja 
 • elektrotechnika 
 • inżynieria biomedyczna
 • inżynieria środowiska
 • mechanika i budowa maszyn 
 • ochrona środowiska 
 • rolnictwo 
 • technologia chemiczna 
 • transport 
 • zarządzanie 
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • zootechnika

studia niestacjonarne pierwszego stopnia 
 • analityka chemiczna i spożywcza 
 • biotechnologia
 • budownictwo 
 • elektronika i telekomunikacja 
 • elektrotechnika 
 • energetyka 
 • informatyka stosowana 
 • inżynieria środowiska 
 • mechanika i budowa maszyn 
 • ochrona środowiska 
 • rolnictwo
 • teleinformatyka 
 • transport 
 • zarządzanie 
 • zarządzanie i inżynieria produkcji 
 • zootechnika

studia niestacjonarne drugiego stopnia
 • budownictwo 
 • elektronika i telekomunikacja 
 • elektrotechnika 
 • inżynieria środowiska 
 • mechanika i budowa maszyn 
 • ochrona środowiska 
 • rolnictwo
 • transport
 • zarządzanie 
 • zarządzanie i inżynieria produkcji 
 • zootechnika


Zapraszamy !

www:  rekrutacja.utp.edu.pl

e-mail: rekrutacja@utp.edu.pl


Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej
Wrocław, dolnośląskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
14. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
15. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
16. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
17. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
18. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
19. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
20. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
21. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
22. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
23. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
24. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
25. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
26. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2017 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec