Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

ul. Pandy 13, 02-202 Warszawa

Telefon:
22 824 15 20

Adres e-mail:
sekretariatrektora@wspkorczak.eu

Adres www:
www.wspkorczak.eu

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

Opis kierunków

Pedagogika w WSP im. J. Korczaka jest kierunkiem o niekonwencjonalnym charakterze nauczania. Uczelnia oferuje szeroki wybór specjalności niezbędnych podczas pracy edukacyjnej i wychowawczej z dziećmi i młodzieżą.

Uczelnia stawia na praktyczną edukację na następujących specjalnościach: 
 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z logopedią
 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną i psychologią rozwojową
 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną
 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogiką Marii Montessori
 • pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią
 • resocjalizacja z pracą sądową
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
 • doradztwo zawodowe z coachingiem
 • doradztwo zawodowe i personalne z coachingiem
 • doradztwo kariery z public relations
 • logopedia i pedagogika przedszkolna
 • terapia pedagogiczna z logopedią
 • logopedia
 • pedagogika społeczno-opiekuńcza
 • terapia pedagogiczna
Polityka społeczna to kierunek o charakterze interdsycyplinarnym, który dostarcza wiedzy z zakresu nauk społecznych, m.in. socjologii, politologii, prawa czy ekonomii.  Studia na tym kierunku rozwijają umiejętności rozwiązywania problemów społecznych i zaspokojenia potrzeb szerokich warstw ludności. Polityk społeczny to zawód przyszłości – profesja ta związana jest bowiem ze służbą społeczną, a na nią w środowiskach lokalnych będzie coraz większe zapotrzebowanie. 

Specjalności w ramach polityki społecznej:
 • coaching społeczny
 • koordynacja i zarządzanie usługami społecznymi
 • przedsiębiorczość społeczna i SCR
 • przygotowanie i zarządzanie projektami
 • wielokulturowa polityka społecznaPraca socjalna to kierunek dla osób, które chciałyby diagnozować  przyczyny trudnej sytuacji życiowej jednostek, grup społecznych czy społeczności lokalnych, pomagać osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym bądź wykluczonym. Nowoczesny charakter tych studiów polega przede wszystkim na realizacji części zajęć metodą mentoringu, zorientowaną na odkrywanie i rozwijanie potencjału studenta.

Specjalności w ramach pracy socjalnej:
 • praca socjalna w środowisku rodziny
 • organizowanie społeczności lokalnej
 • planowanie strategiczne w usługach społecznych 
 • superwizja w pomocy społecznejWyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka oferuje również szeroką gamę studiów podyplomowych kwalifikacyjnych oraz podnoszących kompetencje zawodowe pedagogów, nauczycieli, przedstawicieli środowiska medycznego a także pomocy społecznej.

Kierunki studiów podyplomowych:
 • logopedia
 • terapia pedagogiczna
 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogiką Marii Montessori
 • neurologopedia
 • wspieranie małego dziecka w rozwoju
 • bajkoterapia
 • coaching kariery
 • coaching z elementami mentoringu
 • pedagogika korczakowska
 • MSA
 • przygotowanie pedagogiczne
 • kreatywność w praktyce pedagogicznej i zawodowej
 • wychowanie przedszkolne
 • socjoterapia
 • terapia zajęciowa z arteterapią
 • organizacja i zarządzanie w oświacie
 • coaching i mentoringu w edukacji
 • edukacja wczesnoszkolna
 • wczesne nauczanie języka angielskiego
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • diagnoza i terapia pedagogiczna
 • interwencja kryzysowa – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
 • terapia pedagogiczna z logopedią
 • doradztwo kariery i coaching
 • diagnoza i terapia psychopedagogiczna w pracy pedagoga i nauczyciela z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne
 • doradztwo zawodowe z coachingiem kariery
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe z coachingiem kariery
 • gimnastyka korekcyjna dla nauczycieli
 • zarządzanie w oświacie


Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec