Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP

ul. Broniewskiego 14, 71-460 Szczecin

Telefon:
91 45 28 440

Fax:
91 45 28 400

Adres e-mail:
wshtwp@wshtwp.pl

Adres www:
www.wshtwp.pl

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP

O uczelniRodzinna atmosfera i kompetentni wykładowcy
- to dewiza naszej uczelni

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie posiada uprawnienia nadane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 4 czerwca 1997 r., została wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych pod pozycją nr 114.

Zapewniamy fachową kadrę naukową ze Szczecina, Warszawy i Poznania, która co roku jest oceniana przez naszych studentów. Mamy nowoczesne budynki z wygodnymi salami wykładowymi oraz pracowniami komputerowymi wyposażonymi w nowoczesny sprzęt multimedialny. 

Jakie świadczenia oferujemy:
 stypendium socjalne
 stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
 stypendium rektora dla najlepszych studentów
 stypendium ministra za osiągnięcia w nauce
 zapomoga


    Władze uczelni:

JM Rektor - prof. nadzw. dr hab. Jan Nikołajew
Prorektor ds. Nauki - prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych - dr Waldemar Urbanik
Kanclerz - mgr Joanna Golczyk 

  


Studia I stopnia

Pedagogika
 • Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna
 • Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z edukacją integracyjną 
 • Edukacja dorosłych z gerontologią 
Socjologia
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Doradztwo zawodowe i mediacje
 • Socjologia reklamy i zachowań rynkowych
 • Socjologia problemów społecznych
 • E-gospodarka 
 • Badania rynku i opinii społecznej 
 • Turystyka Kulturowa i animacje czasu wolnego
  w turystyce
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Dziennikarstwo sportowe  i promocja zdrowia
 • Dziennikarstwo on-line
 • Dziennikarstwo obywatelskie
 • Nowe technologie multimedialne 
 • Kreowanie wizerunku organizacji i reklama


Studia II stopnia

Pedagogika
 • Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią korekcyjno-kompensacyjną
Socjologia
 • Zarządzanie pracą socjalną i ekonomia społeczna 
 • Polityka równości i zarządzanie różnorodnością w instytucjach
  i organizacjach 
 • Socjologia bezpieczeństwa narodowego
 • Socjologia zarządzania i menedżerstwaStudia podyplomowe

 • Przygotowanie pedagogiczne 
 • Edukacja  przedszkolna i  wczesnoszkolna 
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna 
 • Logopedia szkolna — terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej 
 • Podyplomowe uzupełniające studia logopedyczne
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Pedagogika tańca
 • Tyflopedagogika
 • Surdopedagogika
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 
 • Resocjalizacja i socjoterapia 
 • Praca z dzieckiem zdolnym i utalentowanym
 • Historia i społeczeństwo – nauczanie bloku przedmiotowego dla szkół ponadgimnazjalnych
 • Informatyka i zajęcia komputerowe dla nauczycieli
 • Szkoła Trenerów
 • Akademia Coachingu
 • Psychologia zarządzania
 • Public Relations
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy – edukacja i zarządzanie
 • Grafika komputerowa 
 • Współczesne dziennikarstwo elektroniczne
 • Mediacje, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów
 • Pozyskiwanie i ochrona informacji
 • Dziennikarstwo polityczne
 • Socjoinformatyka
 • Menadżer informacji sieciowej
 • Zarządzanie Oświatą - RÓWNIEŻ W GORZOWIE

Zapraszamy!!!

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec