Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu

ul. Elizy Orzeszkowej 1, 60-778 Poznań

Telefon:
61 670 33 11

Adres e-mail:
rekrutacja@wsb.net.pl

Adres www:
www.wsb.net.pl/pomaturze

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu

O uczelni


Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa została utworzona w 2004 roku. Jest pierwszą w Polsce i jedną z nielicznych w Europie uczelnią, której obszar działalności dydaktyczno-wychowawczej stanowi problematyka bezpieczeństwa człowieka w najszerszym rozumieniu tego słowa. Zgłębianie wiedzy na uczelni tego profilu, wyposaża absolwenta w określone kwalifikacje, pożądane na Europejskim rynku pracy.

Jako jedna z nielicznych Uczelni wyższych w Polsce, oferuje studia pierwszego stopnia na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE oraz jako pierwsza Uczelnia w Poznaniu zdobyła uprawnienia do prowadzenia kształcenia na POZIOMIE STUDIÓW MAGISTERSKICH na tymże kierunku.

Uczelnia kształci też na kierunkach BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, PEDAGOGIKA, BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE, PSYCHOLOGIA i ZARZĄDZANIE oraz prowadzi STUDIA PODYPLOMOWE i KURSY. Absolwenci Uczelni dysponują takimi kompetencjami zawodowymi, które czynią ich konkurencyjnymi na rynku pracy.

Studia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa pozwalają nie tylko na zdobycie wiedzy i wykształcenia, ale również na rozwój osobisty i realizowanie swoich pasji.

Od 2010 roku Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa umożliwia zdobywanie wiedzy w wydziałach zlokalizowanych w Gliwicach i w Gdańsku. W ostatnim czasie zostały uruchomione kolejne: w Bartoszycach i Giżycku. Na zgodę MNiSW oczekuje Wydział Nauk Społecznych w Jaworznie


Gdańsk
Adres: Marynarki Polskiej 15, 80-557 Gdańsk
tel. 58 341-98-51
GG: 31306387
Gliwice
Adres: Piłsudskiego 9, 44-100 Gliwice
tel. 32 335-40-19
GG: 31281739

Bartoszyce:
Adres: Mazurska 5, 11-200 Bartoszyce
tel. 662 22 11 33
e-mail: rekrutacja@wsb.net.pl

Giżycko
Adres: Gimnazjalna 1, 11-500 Giżycko
tel. 662 22 11 33

Jaworzno
Adres: Inwalidów Wojennych 2, 43-603 Jaworzno
tel. 662 22 11 33Uwaga! Rekrutacja!


Ch­cesz stu­dio­wać u nas? Złóż do­kumen­ty, za­rezer­wuj miej­sce i roz­pocz­nij z na­mi swoją aka­de­micką przy­godę na stu­diach OD MARCA 2015 r.

OFERTA EDUKACYJNA

STUDIA MAGISTERSKIE

Kierunek: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Dostępność: Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu

Specjalności:
 • Audyt i bezpieczeństwo informacji
 • Bezpieczeństwo militarne
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Bezpieczeństwo portów lotniczych
 • Edukacja i promocja bezpieczeństwa z BHP
 • Mediacje i negocjacje w sytuacjach kryzysowych
 • Obrona cywilna
 • Psychologia w zarządzaniu bezpieczeństwem
STUDIA LICENCJACKIE

Kierunek: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Dostępność:


Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu
Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach
Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach
Wydział Nauk Społecznych w Giżycku
Wydział Nauk Społecznych w Jaworznie*

Specjalności:

 • Bezpieczeństwo antyterrorystyczne
 • Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni
 • Bezpieczeństwo przeciwpożarowe
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Bezpieczeństwo publiczne - specjalizacja policyjna
 • Bezpieczeństwo obiektów osób i mienia
 • Bezpieczeństwo zakładu pracy i BHP
 • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
STUDIA MAGISTERSKIE 

Kierunek: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Dostępność: Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku

Specjalności:
 • Audyt i bezpieczeństwo informacji
 • Bezpieczeństwo militarne
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Bezpieczeństwo portów lotniczych
 • Obrona cywilna
 • Psychologia w zarządzaniu bezpieczeństwem
STUDIA LICENCJACKIE

Kierunek: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Dostępność: Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku

Specjalności:
 • Bezpieczeństwo antyterrorystyczne
 • Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni
 • Bezpieczeństwo przeciwpożarowe
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Bezpieczeństwo publiczne - specjalizacja policyjna
 • Bezpieczeństwo w logistyce i transporcie morskim
 • Bezpieczeństwo zakładu pracy i BHP
 • Kryminalistyka z detektywistyką
 • Służby Graniczne
 • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
STUDIA LICENCJACKIE

Kierunek: BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE

Dostępność:

Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu

Specjalności:
 • Agrobiznes w turystyce i wypoczynku
 • Bezpieczeństwo ekologiczne i eko-energetyka
 • Bezpieczeństwo żywności i w żywieniu
 • BHP i ochrona p. poż. w zakładzie pracy
 • Coaching i zarządzanie sekretariatem w placówkach zdrowia
 • Edukacja zdrowotna i gerontologia
 • Psychoprofilaktyka w wojsku
 • Ratownictwo medyczne
 • Terapia zajęciowa
 • Trener personalny z psychodietetyką
 • Zarządzanie jakością w szpitalach i hotelach
 • Zarządzanie prozdrowotne i leaddership – specjalizacja wojskowa
Wydział Nauk Społecznych w Giżycku

Specjalności:
 • Agrobiznes w turystyce i wypoczynku
 • Bezpieczeństwo ekologiczne i eko-energetyka
 • Bezpieczeństwo żywności i w żywieniu
 • BHP i ochrona p. poż. w zakładzie pracy
 • Coaching i zarządzanie sekretariatem w placówkach zdrowia
 • Edukacja zdrowotna i gerontologia
 • Psychoprofilaktyka w wojsku
 • Ratownictwo medyczne
 • Terapia zajęciowa
 • Trener personalny z psychodietetyką
 • Zarządzanie jakością w szpitalach i hotelach
 • Zarządzanie prozdrowotne i leaddership – specjalizacja wojskowa

STUDIA LICENCJACKIE

Kierunek: PSYCHOLOGIA

Dostępność:

Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku
Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach
Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu

Specjalności:
 • Psychologia dialogu międzykulturowego
 • Psychologia kryminalistyczno-śledcza
 • Psychologia marketingu politycznego
 • Psychologia mediacji i negocjacji
 • Psychologia sieci i e-commerce
 • Psychologia sytuacji kryzysowych
 • Psychologia służb mundurowych
 • Psychologia ubezpieczeń
STUDIA LICENCJACKIE

Kierunek: PEDAGOGIKA

Dostępność: 

Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu
Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku
Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach
Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach

Specjalności:
 • Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość
 • Edukacja dla bezpieczeństwa i BHP z metodyką
 • Edukacja dorosłych i gerontologia
 • Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe
 • Metodyka dochodzeniowo-śledcza
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią
 • Pedagogika penitencjarna
 • Pedagogika pracy - coaching i zarządzanie sekretariatem
 • Pedagogika wojskowa
 • Profilaktyka i prewencja społeczna – specjalizacja policyjna
 • Psychopedagogika z detektywistyką
 • Resocjalizacja
STUDIA LICENCJACKIE

Kierunek: ZARZĄDZANIE

Dostępność: 

Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu

Specjalności:

 • Audyt i kontrola jakości zarządzania
 • Coaching i przywództwo w biznesie
 • Wywiad i kontrwywiad gospodarczy
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji oraz BHP
 • Zarządzanie bezpieczeństwem państwa
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w ruchu drogowym
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 • Zarządzanie kadrami - Outsourcing HR
 • Zarządzanie zespołem wielokulturowym

* Kształcenie zostanie uruchomione po uzyskaniu zgody MNiSW

Na każdym z kierunków można kształcić się w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

ZAPRASZAMY !!!
www.wsb.net.pl/pomaturze

Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej
Wrocław, dolnośląskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
14. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
15. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
16. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
17. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
18. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
19. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
20. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
21. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
22. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
23. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
24. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
25. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
26. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec