Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania


KIERUNKI I SPECJALNOŚCI


Administracja 
studia I stopnia
 • administracja gospodarki komunalnej i finansów publicznych;
 • administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. 
studia II stopnia
 • administracja bezpieczeństwa; 
 • procedury w administracji.

Bezpieczeństwo narodowe 
studia I stopnia
 • bezpieczeństwo wewnętrzne UE; 
 • system obronny RP; 
 • zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności.
studia II stopnia (pod warunkiem uzyskania zgody MNiSW na uruchomienie studiów)
 • polityka bezpieczeństwa RP;
 • bezpieczeństwo międzynarodowe.

Ekonomia 
studia I stopnia
 • ekonomika finansów i bankowości; 
 • finanse publiczne i skarbowość.
studia II stopnia
 • ekonomika zasobów ludzkich; 
 • ekonomika hotelarstwa i obsługa ruchu turystycznego; 
 • ekonomika przemysłu i usług; 
 • gospodarka lokalna i finanse samorządowe; 
 • gospodarka i administracja publiczna; 
 • północnoeuropejskie studia nad rozwojem.

Finanse i rachunkowość 
studia I stopnia
 • finanse i rachunkowość jednostek sektora publicznego; 
 • finanse i rachunkowość przedsiębiorstw.

Logistyka 
studia I stopnia
 • zarządzanie w logistyce; 
 • logistyka w przedsiębiorstwie.

Politologia 
studia I stopnia
 • dyplomacja i stosunki międzynarodowe; 
 • polityka regionalna; 
 • polityka społeczno-gospodarcza;
 • politologia 40 plus (polityka regionalna).
studia II stopnia
 • dziennikarstwo polityczne i ekonomiczne; 
 • europejskie studia samorządowe; 
 • polityka bezpieczeństwa publicznego;
 • międzynarodowy dyskurs polityczny.

Prawo 
jednolite studia mgisterskie
 • prawo europejskie i międzynarodowe;
 • specjalizacja sądowa.
Scandinavian studies - studia skandynawskie
( warunkiem uzyskania zgody MNiSW na uruchomienie studiów)

studia I stopnia w języku angielskim 
 • Business and image speciality (specjalność biznesowo-wizerunkowa);
 • Diplomatic and strategic speciality (specjalność dyplomatyczno-strategiczna).

Stosunki międzynarodowe 
studia I stopnia
 • dyplomacja; 
 • ekonomiczne i polityczne uwarunkowania stosunków międzynarodowych; 
 • marketing międzynarodowy.

Zarządzanie 
studia I stopnia
 • ekonomika i rozwój organizacji; 
 • zarządzanie podatkami i rachunkowość.
studia II stopnia
 • zarządzanie finansami; 
 • zarządzanie zasobami ludzkimi; 
 • controlling i rachunkowość; 
 • zarządzanie w sektorze publicznym i prywatnym; 
 • handel i wystawiennictwo; 
 • analityka ekonomiczna w zarządzaniu.


Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania
ul. Świętokrzyska 21, 25-406 Kielce
tel. 41 349 66 16
fax 41 349 65 24Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej
Wrocław, dolnośląskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
14. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
15. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
16. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
17. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
18. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
19. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
20. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
21. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
22. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
23. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
24. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
25. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
26. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2017 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec