Politechnika Gdańska

Informacje ogólneDyplom Politechniki Gdańskiej
jest jak przepustka do lepszego świata.

Wybierając studia na Politechnice Gdańskiej możesz być pewien jednego – to będzie jedna z najlepszych decyzji, jakie podejmiesz w swoim życiu. Nie gwarantujemy, że dyplom inżyniera zdobędziesz bez wysiłku, wręcz przewinie, tu czeka na ciebie wytężona praca umysłowa, po której przyjdzie równie ekstremalny czas dobrej zabawy. 

Mury naszej gdańskiej uczelni – na przestrzeni 110 lat – opuściło wielu wybitnych przedstawicieli przemysłu i biznesu, dzięki którym rozwija się  polska i światowa gospodarka. Proponujemy naukę na uczelni o wielkim doświadczeniu, której największą ambicją jest kształcenie inżynierów na światowym poziomie. Nowoczesne laboratoria, ciekawe wykłady i projekty zespołowe dadzą ci wielką szansę zdobycia umiejętności poszukiwanych na rynku pracy, a rozwijanie języków obcych umożliwi ci realizację swoich ambicji nie tylko w Polsce.
 
Twój dzisiejszy wybór zdecyduje, jaki dyplom będziesz trzymał w ręku za kilka lat, my proponujemy ci zarówno te popularne kierunki inżynierskie, jak np. mechanika i budowa maszyn, jak i unikatowe na skalę kraju, jak np. inżynieria mechaniczno-medyczna czy też chemia budowlana. W ofercie dydaktycznej Politechniki Gdańskiej mamy 37 kierunki studiów na studiach I i II stopnia. Szczegółów szukaj na www.rekrutacja.pg.gda.pl

Proponujemy, abyś po wytężonym wysiłku umysłowym ciekawie spędzał czas wolny – możesz dołączyć do amatorów wspinaczki, zapalonych wodniaków, chórzystów, fotografików i radiowców. A jeśli marzą ci się studia za granicą, to również i one pozostają w zasięgu twoich możliwości. Corocznie kilkuset studentów Politechniki Gdańskiej wyjeżdża studiować za granicę, wielu broni dyplomy na dwóch uczelniach.

Ponad 100 000 absolwentów

W latach 1904-1939 politechnikę w Gdańsku ukończyło około 11 080 osób. Liczba wszystkich absolwentów Politechniki Gdańskiej wypromowanych od 1945 do 2012 roku to ponad 89 000 osób. Łącznie wiec mury uczelni z dyplomem w ręku opuściło już ponad 100 000 osób.

Lokalizacja Uczelni

Gdańsk, miasto o ponad 1000-letniej tradycji, należy do grona największych w Polsce ośrodków biznesowych, gospodarczych, kulturalnych i naukowych. Jest stolicą ponad milionowej aglomeracji miejskiej oraz zamieszkałego przez ponad 2,2 miliony osób regionu pomorskiego, jednego z najzamożniejszych w Polsce.

Politechnika Gdańska leży w centrum starej gdańskiej dzielnicy Wrzeszcz, doskonale skomunikowanej z każdą częścią Trójmiasta. W 21 gdańskich uczelniach studiuje blisko 64 tys. Osób, z czego niemal połowę stanowią studenci Politechniki Gdańskiej.

Większość lokalnego przemysłu koncentruje się wokół stoczni i żeglugi. W Gdańsku funkcjonują dwa porty. Nowy Port jest głównym ośrodkiem przemysłowym dla stoczni, zakładów metalurgicznych chemicznych czy też przetwórstwa Spożywczego. Z kolei Port Północny jest największym w Polsce rozwojowym projektem branży gospodarki morskiej. Koncentruje się na eksporcie węgla i imporcie ropy naftowej.

Przez ostatnie 10 lat Gdańsk konsekwentnie realizuje strategię zrównoważonego rozwoju, w którym główną rolę odgrywa gospodarka oparta na wiedzy.

W 1980 roku Stoczni8a Gdańska była miejscem narodzin Solidarności, która doprowadziła 1989 roku do upadku rządów partii komunistycznej. Gdańszczanin, robotnik, przywódca Solidarności Lech Wałęsa w 1983 roku otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla, a w 1990 objął fotel prezydenta Polski

Kampus Politechniki Gdańskiej

Na terenie kampusu zabytkowa architektura współistnieje z nowoczesnymi budynkami pełnymi doskonale wyposażonych sal i wysoce wyspecjalizowanych laboratoriów. Symbolem uczelni jest wzniesiony na początku XX wieku monumentalny Gmach Główny zaprojektowany w stylu neorenesansu niderlandzkiego, przez wybitnego architekta i późniejszego profesora uczelni Alberta Carstena. Podczas II Wojny Światowej spłonęło 60 proc. kubatury tego budynku, a po wieńczącej gmach wieży zegarowej pozostała jedynie stalowa konstrukcja. Wieżę odbudowano dopiero po 67 latach, dokładnie 13 maja 2012 odbudowaną wieżę posadowiono na Gmachu Głównym.

Kampus Politechniki Gdańskiej stale się rozwija. Obecnie w trakcie wyposażania jest Laboratorium Innowacyjnych Technologii Elektroenergetycznych i Integracji Odnawialnych Źródeł Energii LINTE^2, w którym prowadzone będą badania ukierunkowane na wdrożenia i patenty przemysłowe z zakresu nowoczesnej elektroenergetyki. Już w roku 2014 na PG powstanie kompleks składający się z Centrum Nanotechnologii B, Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość oraz parkingu podziemnego na 50 miejsc postojowych.

Miejsca w Rankingach 

Politechnika Gdańska zajmuje wysokie miejsca w rankingach:

2 uczelnia w kraju pod względem zainteresowania kandydatów na studia. Już od trzech lat Politechnika Gdańska znajduje się w czołówce rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
3 lokata pod względem wysokości zarobków absolwentów wyższych uczelni w Polsce.
4 miejsce wśród uczelni, których absolwenci piastują funkcje prezesów; „Rzeczpospolita”
2 najbardziej prodoktorancka uczelnia w Polsce; konkurs PRODOK
3 razy z rzędu PG otrzymała certyfikat Uczelnia Liderów za kształcenie absolwentów kreatywnych, twórczych, innowacyjnych; Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego
8 lokata w Polsce, 232 w Europie, a 654 na świecie w światowym rankingu uczelni Webometrics
 

 

Władze uczelni

 Rektor
prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk
 Prorektor ds. nauki
prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz, prof. zw. PG
 Prorektor ds. kształcenia
dr hab. inż. Marek Dzida, prof. nadzw. PG
 Prorektor ds. rozwoju i jakości
prof. dr hab. inż. Kazimierz Jakubiuk, prof. zw. PG
 Prorektor ds. współpracy i innowacji
dr hab. inż. Jacek Mąkinia, prof. nadzw. PG
 Kanclerz
mgr inż. Marek Tłok


Oferta edukacyjna

Politechnika Gdańska oferuje studia I i II stopnia na następujących Wydziałach i kierunkach:

Wydział Architektury
 • architektura i urbanistyka (studia I i II stopnia)
 • gospodarka przestrzenna (studia I stopnia)
Wydział Chemiczny
 • biotechnologia (studia I i II stopnia)
 • chemia (studia I i II stopnia)
 • chemia budowlana (studia I stopnia)
 • inżynieria materiałowa - kierunek międzywydziałowy (studia I i II stopnia)
 • ochrona środowiska w języku angielskim (studia I stopnia)
 • technologia chemiczna (studia I i II stopnia)
 • technologie ochrony środowiska (studia I i II stopnia)

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
 • automatyka i robotyka (studia I i II stopnia)
 • elektronika i telekomunikacja (studia I i II stopnia)
 • informatyka (studia I i II stopnia)
 • inżynieria biomedyczna - kierunek międzywydziałowy (studia I i II stopnia)

Wydział Elektrotechniki i Automatyki
 • automatyka i robotyka (studia I i II stopnia)
 • elektrotechnika (studia I i II stopnia)
 • energetyka - kierunek międzywydziałowy (studia I i II stopnia)

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
 • nanotechnologia (studia I i II stopnia)
 • fizyka techniczna (studia I i II stopnia)
 • inżynieria materiałowa - kierunek międzywydziałowy (studia I i II stopnia)
 • matematyka (studia I i II stopnia)
 • podstawy nauk technicznych

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
 • budownictwo (studia I i II stopnia)
 • geodezja i kartografia (studia I stopnia)
 • inżynieria środowiska (studia I i II stopnia)
 • transport (studia I i II stopnia)
 • techniki geodezyjne w inżynierii (studia II stopnia)

Wydział Mechaniczny
 • energetyka - kierunek międzywydziałowy (studia I i II stopnia)
 • inżynieria materiałowa - kierunek międzywydziałowy (studia I i II stopnia)
 • inżynieria mechaniczno-medyczna (studia I i II stopnia)
 • mechanika i budowa maszyn (studia I i II stopnia)
 • mechatronika (studia I i II stopnia)
 • zarządzanie i inżynieria produkcji (studia I stopnia)

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
 • energetyka - kierunek międzywydziałowy (studia I i II stopnia)
 • oceanotechnika (studia I i II stopnia)
 • transport (studia I stopnia)
 • inżynieria zasobów naturalnych

Wydział Zarządzania i Ekonomii

 • analityka gospodarcza
  – studia zostaną uruchomione po zatwierdzeniu przez Senat PG
 • europeistyka (studia I i II stopnia)
 • inżynieria kognitywna w zarządzaniu i ekonomii
  – studia zostaną uruchomione po zatwierdzeniu przez Senat PG i MNiSW
 • zarządzanie inżynierskie (studia I stopnia)
 • zarządzanie – studia w języku angielskim

Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec