Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Zespół Szkół Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego

ul.Fordońska 120, 85-028 Bydgoszcz

Telefon:
(52) 342 04 12

Adres e-mail:
sekretariat_szkolyckk@wp.pl

Adres www:
www.bzdz.com.pl

Zespół Szkół Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego

O szkole

Zespół Szkół Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia ZawodowegoZespół Szkół BZDZ oferuje młodzieży i dorosłym możliwość uzyskania wykształcenia i podniesienia kwalifikacji zawodowych, zależnie od indywidualnych predyspozycji i potrzeb.
Wykształcenie zdobyte w naszych szkołach to przepustka na krajowy, a także europejski rynek pracy.

Sieć szkół pozwala na podejmowanie nauki zarówno na szczeblu ogólnym jak i zawodowym. Nasze szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych.

Każdy z pewnością znajdzie u nas coś dla siebie, a właściciele firm i instytucji – także możliwość podniesienia kwalifikacji swoich pracowników.

Szkoła objęta jest patronatem naukowym Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
w Bydgoszczy oraz patronatem Policyjnego Towarzystwa Sportowego „Gwardia”
w Bydgoszczy.

Nasze atuty to:
 • własna baza lokalowa;
 • odpowiednio wyposażone sale wykładowe i szkoleniowe dostosowane do kompleksowego procesu dydaktycznego;
 • sale zawodowe – kosmetyczne, fryzjerskie, gastronomiczne;
 • wysoko wykwalifikowani nauczyciele i instruktorzy zawodów;
 • ciągły nadzór pedagogiczny, czuwający nad jakością realizacji programu nauczania;
 • zapewnienie praktyk zawodowych.

W naszej ofercie:
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ( 3-letnie )
  dla absolwentów gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej

Warunki naboru:

o przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłaty:

Nauka za darmo !!!

 • Policealna Szkoła Zawodowa o profilach:
  dla absolwentów szkoły dającej wykształcenie średnie
  • technik BHP
  • technik informatyk
  • technik usług kosmetycznych
  • dietetyk
  • technik rachunkowości
  • technik administracji
  • florysta

Warunki naboru:

o przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłaty:

Nauka za darmo !!!

 • Szkoła Techniczna (dla młodzieży) – technikum 4-letnie
  (dla absolwentów gimnazjum) z klasami o profilach:
  • STRAŻACKI
  • POLICYJNY
  • WOJSKOWY
kształcące w zawodach:
  • technik żywienia i usług gastronomicznych
  • technik informatyk
  • technik logistyk
  • technik urządzeń i systemów energii odnawialnej

Po zakończeniu nauki i zdaniu wszystkich egzaminów zawodowych z kwalifikacji wyodrębnionych dla konkretnego zawodu, uczeń uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie.

W realizacji zajęć zawodowych pomaga współpraca z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.

Zajęcia fakultatywne przeprowadzane w ramach profili mundurowych stanowią doskonałą okazję do zdobycia dodatkowej wiedzy i umiejętności, poszerzających kompetencje
i zwiększających szansę na zatrudnienie w wybranych służbach mundurowych. Przygotowują one również naszych uczniów do samego procesu rekrutacji do wojska, policji lub straży pożarnej.

Dzięki współpracy naszych szkół z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym województwa Kujawsko-Pomorskiego, nasi uczniowie mają możliwość zdobycia umiejętności z szeroko pojętego ratownictwa, zarówno wodnego, jak i medycznego.

Zajęcia odbywają się w centrach i ośrodkach szkoleniowych Wojska, PSP, Policji i WOPR na terenie województwa.

W trakcie zajęć organizowane są liczne wyjazdy sprawnościowo-szkoleniowe.

Każdy słuchacz posiada umundurowanie służby mundurowej, zgodnie z wybranym profilem!

Warunki naboru:

o przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłaty:

Opłata wpisowa : 100 zł

Czesne za naukę w klasach o profilach mundurowych wynosi 150 zł/miesiąc.

Jeżeli zależy Państwu na wysokim poziomie nauczania
– to Zespół Szkół Bydgoskiego 
Zakładu Doskonalenia Zawodowego 
przy ul. Fordońskiej 120 jest trafnym wyborem !!!

Zapraszamy !!!

www.bzdz.com.pl


Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec