Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa

Telefon:
22 59 00 700

Fax:
22 818 00 52

Adres e-mail:
rekrutacja@wsm.warszawa.pl

Adres www:
www.wsm.warszawa.pl

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

O uczelni

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie powstała w lipcu 1995 r. Działalność dydaktyczną rozpoczęła 1 października tegoż roku.


Szkoła położona jest na warszawskiej Pradze w odległości 4 km od ścisłego centrum miasta, w pobliżu dworców kolejowych "Warszawa Wschodnia" i "Warszawa Wileńska" oraz dworca PKS "Warszawa Stadion". Umożliwia to łatwy dojazd osobom zamieszkałym w miejscowościach położonych na wschód jak i na zachód od Warszawy. Układ komunikacyjny korzystny jest także dla mieszkańców miejscowości położonych na północ od Stolicy. W bezpośrednim sąsiedztwie uczelni znajduje się pętla tramwajowa „Kawęczyńska Bazylika” tramwajów nr 7 i 13.

Kampus Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie to jeden z najnowocześniejszych obiektów akademickich w Polsce. Na terenie Kampusu WSM poza bogatym zapleczem naukowo-dydaktycznym znajdują m.in.: sala widowiskowo-koncertowa na 700 osób, kompleks sportowy (kryta pływalnia, sala gimnastyczna, pełnowymiarowa hala sportowa, siłownia), Dom Studenta z 300 miejscami dla studentów, biblioteka, klub studenta, czytelnia, parking podziemny, punkty gastronomiczne. Powierzchnia Kampusu to ponad 30.000 m2.
W Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy 2016" przygotowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie utrzymała miejsce w pierwszej dwudziestce zajmując 19 pozycję. W tegorocznej edycji Rankingu "Perspektyw" oceniano 70 magisterskich niepublicznych uczelni wyższych. W porównaniu do ubiegłorocznego Rankingu "Perspektywy 2015" oznacza to potwierdzenie wysokiej pozycji w pierwszej dwudziestce ogólnopolskiego Rankingu.
Wyższa Szkoła Menedżerska prowadzi studia na kierunkach:


Prawo - studia jednolite magisterskie

Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie
Czas trwania: 10 semestrów
Tryb: stacjonarny, niestacjonarny
Uzyskany tytuł: magister
Wysokość czesnego (dla I semestru studiów):
Studia stacjonarne
2400zł (za semestr) lub 510zł (za miesiąc)
Studia niestacjonarne
2200zł (za semestr) lub 470zł (za miesiąc)


Administracja – studia I i II stopnia

Specjalności:
 • Zarządzanie ochroną zdrowia
  - II stopień
 • Ochrona danych osobowych, informacji niejawnych i baz danych
  - II stopnień
 • Fundusze i systemy finansowania projektów Unii Europejskiej
  - II stopnień
 • Administracja bezpieczeństwa narodowego
  - I i II stopnień
 • Administracja dyplomatyczno-konsularna
  - I i II stopnień
 • Administracja instytucji europejskich
  - I i II stopnień
 • Administracja gospodarcza (w tym działalność gospodarcza w warunkach integracji europejskiej)
  - I i II stopnień
 • Administracja publiczna
  - I i II stopnień
 • Administracja skarbowa
  - I i II stopnień
 • Prawo pracy i polityka zatrudnienia
  - I i II stopnień
 • Samorząd terytorialny
  - I i II stopnień
 • Zamówienia publiczne
  - I i II stopnień
 • Bezpieczeństwo pracy (BHP)
  - I i II stopnień

Rodzaj studiów: studia I stopnia
Czas trwania: 6 semestrów
Tryb: stacjonarny, niestacjonarny
Uzyskany tytuł: licencjat
Wysokość czesnego (dla I semestru studiów)
Studia stacjonarne:
2000zł (za semestr) lub 430zł (za miesiąc)
Studia niestacjonarne:
1750zł (za semestr) lub 380zł (za miesiąc)
 
Rodzaj studiów: studia II stopnia
Czas trwania: 4 semestry
Tryb: stacjonarny, niestacjonarny
Uzyskany tytuł: magister
Wysokość czesnego (dla I semestru studiów)
Studia stacjonarne
2300zł (za semestr) lub 490zł (za miesiąc)
Studia niestacjonarne
2200zł (za semestr) lub 470zł (za miesiąc)


Informatyka – studia I stopnia

Specjalności:
 • Bezpieczeństwo obiektów i informacji
 • Technologie sieciowe
 • Inżynieria systemów
 • Systemy webowe
 • Bazy danych
Rodzaj studiów: studia I stopnia
Czas trwania: 7 semestrów
Tryb: stacjonarny, niestacjonarny
Uzyskany tytuł: inżynier
Wysokość czesnego (dla I semestru studiów)
Studia stacjonarne:
2200zł (za semestr) lub 470zł (za miesiąc)
Studia niestacjonarne:
2000zł (za semestr) lub 430zł (za miesiąc)


Bezpieczeństwo Narodowe - studia I stopnia

Specjalności:
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe i wewnętrzne
 • Dyplomacja
 • Zarządzanie kryzysem
 • Bezpieczeństwo Informacji Publicznej
 • Zarządzanie bezpieczeństwem transportu lotniczego NOWOŚĆ!
Rodzaj studiów: studia I stopnia
Czas trwania: 6 semestrów
Tryb: stacjonarny, niestacjonarny
Uzyskany tytuł: licencjat
Wysokość czesnego (dla I semestru studiów)
Studia stacjonarne:
2000zł (za semestr) lub 430zł (za miesiąc)
Studia niestacjonarne:
1700zł (za semestr) lub 370zł (za miesiąc)
Finanse i Rachunkowość
- studia I stopnia

Specjalności:
 • Rachunkowość finansowa,
 • Analiza finansowa,
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa,
 • Bankowość i Ubezpieczenia,
 • Controlling i audyt finansowy,
 • Doradztwo Finansowo-Księgowe,
 • Finanse i Inwestycje,
 • Rachunkowość i finanse publiczne
Rodzaj studiów: studia I stopnia
Czas trwania: 6 semestrów
Tryb: stacjonarny, niestacjonarny
Uzyskany tytuł: licencjat
Wysokość czesnego (dla I semestru studiów)
Studia stacjonarne:
2000zł (za semestr) lub 430zł (za miesiąc)
Studia niestacjonarne:
1750zł (za semestr) lub 380zł (za miesiąc)


Zarządzanie – studia I i II stopnia

Specjalności:
 • eMarketing & Social Media
  (studia I i II stopnia)
 • Marketing
  (studia I i II stopnia)
 • Przedsiębiorczość międzynarodowa
  (studia I i II stopnia)
 • Zarządzanie administracją publiczną w Unii Europejskiej
  (studia I i II stopnia)
 • Zarządzanie działalnością innowacyjną
  (studia I i II stopnia)
 • Zarządzanie funduszami europejskimi
  (studia I i II stopnia)
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w zintegrowanej Europie
  (studia I i II stopnia)
 • Zarządzanie w bankowości i finansach
  (studia I i II stopnia)
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  (studia I i II stopnia)
 • Menedżer biznesu
  (studia I stopnia)
 • Organizacja i zarządzanie w turystyce międzynarodowej
  (studia I stopnia)
 • Rachunkowość i controlling
  (studia I stopnia)
 • Zarządzanie instytucjami i organizacjami lotniczymi
  (studia I stopnia) NOWOŚĆ!
 • Dyplomacja europejska (studia II stopnia)
 • Integracja i bezpieczeństwo europejskie
  (studia II stopnia)
 • Komunikacja społeczna
  (studia II stopnia)
 • Marketing polityczny
  (studia II stopnia) NOWOŚĆ!
 • Negocjacje w dyplomacji
  (studia II stopnia)
 • Przywództwo w biznesie
  (studia II stopnia)
 • Rachunkowość i audyt
  (studia II stopnia)
 • Systemy informacyjne zarządzania
  (studia II stopnia) NOWOŚĆ!
 • Zarządzanie komunikacją wizualną
  (studia II stopnia)
 • Zarządzanie projektami
  (studia II stopnia)
 • Zarządzanie transportem lotniczym
  (studia II stopnia) NOWOŚĆ!
Studies in English:
 • Corporate Management
 • Accounting and Controlling
Rodzaj studiów: studia I stopnia
Czas trwania: 6 semestrów
Tryb: stacjonarny, niestacjonarny
Uzyskany tytuł: licencjat
 
Wysokość czesnego (dla I semestru studiów) - dla studiów prowadzonych w języku polskim
Studia stacjonarne:
2000zł (za semestr) lub 430zł (za miesiąc)
Studia niestacjonarne:
1750zł (za semestr) lub 380zł (za miesiąc)
 
Wysokość czesnego (dla I semestru studiów) - dla studiów prowadzonych w języku angielskim
Studia stacjonarne:
3500zł (za semestr) lub 730zł (za miesiąc)
 
Rodzaj studiów: studia II stopnia
Czas trwania: 4 semestry
Tryb: stacjonarny, niestacjonarny
Uzyskany tytuł: magister
 
Wysokość czesnego (dla I semestru studiów)
Studia stacjonarne
2300zł (za semestr) lub 490zł (za miesiąc)
Studia niestacjonarne
2200zł (za semestr) lub 470zł (za miesiąc)

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – studia I stopnia

Specjalności:
 • Inżynieria obsługi procesów wytwórczych
 • Zarządzanie systemami jakości w procesach wytwórczych
 • Logistyka procesów wytwórczych
 • Design i wzornictwo przemysłowe
 • Inżynieria budownictwa
 • Urbanistyka i inżynieria krajobrazu
 • Inżynieria i technologie ochrony środowiska
 • Inżynieria i projektowanie wnętrz
 • Obsługa i zarządzanie ruchem lotniczym NOWOŚĆ!
 • Poradnictwo żywieniowe i dietetyka NOWOŚĆ!
 
Rodzaj studiów: studia I stopnia
Czas trwania: 7 semestrów
Tryb: stacjonarny, niestacjonarny
Uzyskany tytuł: inżynier
Wysokość czesnego (dla I semestru studiów)
Studia stacjonarne:
2200zł (za semestr) lub 470zł (za miesiąc)
Studia niestacjonarne:
2000zł (za semestr) lub 430zł (za miesiąc)Pedagogika – studia I i II stopnia

Specjalności nauczycielskie:
 • Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna
  (studia I i II stopnia)
 • Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna z Informatyką na II etapie edukacyjnym
  (studia I i II stopnia)
 • Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna z elementami Oligofrenopedagogiki
  (studia I i II stopnia)
 • Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna z elementami Surdopedagogiki
  (studia I i II stopnia)
 • Pedagogika Małego Dziecka
  (studia II stopnia)
 • Wychowanie do życia w rodzinie
  (studia II stopnia)

Specjalności realizowane są zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012 poz. 131) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 212 poz. 426).

Specjalności nienauczycielskie:
 • Pedagogika pracy
  (studia I stopnia)
 • Resocjalizacja
  (studia I i II stopnia)
 • Animacja Społeczno-Kulturalna
  (studia I i II stopnia)
 • Opieka nad osobą starszą i niepełnosprawną
  (studia I i II stopnia)
 • Polityka oświatowa - menedżer oświaty
  (studia I i II stopnia)
 • Praca socjalna
  (studia I i II stopnia)
 • Terapia pedagogiczna
  (studia I i II stopnia)
 • Doradztwo zawodowe i personalne
  (studia II stopnia)
 • Edukacja dla rozwoju społecznego
  (studia II stopnia)
 • Polityka wielokulturowa z interwencją socjalną
  (studia II stopnia)
 • Poradnictwo zawodowe i coaching kariery (tutoring)
  (studia II stopnia)
 • Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi
  (studia II stopnia)
Rodzaj studiów: studia I stopnia
Czas trwania: 6 semestrów
Tryb: stacjonarny, niestacjonarny
Uzyskany tytuł: licencjat
Wysokość czesnego (dla I semestru studiów)
Studia stacjonarne:
1700zł (za semestr) lub 370zł (za miesiąc)
Studia niestacjonarne:
1500zł (za semestr) lub 330zł (za miesiąc)
 
Rodzaj studiów: studia II stopnia
Czas trwania: 4 semestry
Tryb: stacjonarny, niestacjonarny
Uzyskany tytuł: magister
Wysokość czesnego (dla I semestru studiów)
Studia stacjonarne
2100zł (za semestr) lub 450zł (za miesiąc)
Studia niestacjonarne


Psychologia - studia jednolite magisterskie

Specjalności:
 • Psychologia ogólna
 • Psychologia biznesu, rynku pracy i zarządzania
 • Psychologia rozwoju, dojrzałości i samorealizacji
 • Psychologia sądowa
 • Społeczna psychologia międzykulturowa
 • Psychologia sportu, zdrowia, life-style coaching
 • Psychologia kliniczna dzieci i dorosłych
 • Psychoprofilaktyka i poradnictwo psychologiczne
 • Psychologia mediów
 • Psychologia transportu

Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie
Czas trwania: 10 semestrów
Tryb: stacjonarny, niestacjonarny
Uzyskany tytuł: magister
Wysokość czesnego (dla I semestru studiów):
Studia stacjonarne
1800zł (za semestr) lub 300zł (za miesiąc, 6 rat)
Studia niestacjonarne
1500zł (za semestr) lub 250zł (za miesiąc, 6 rat)
ZapiszZapiszZapiszZapisz
Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec