Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Międzynarodowe Studium Turystyki i Kultury

ul. M.Skłodowskiej - Curie 10, 85-094 Bydgoszcz

Telefon:
(52) 346 11 51

Fax:
(52) 346 11 51

Adres e-mail:
stud@esperanto.bydgoszcz.eu

Adres www:
www.esperanto.bydgoszcz.eu

Międzynarodowe Studium Turystyki i Kultury

Informacje o szkole

Międzynarodowe studium Turystyki i Kultury
Centrum kształcenia ustawicznego
Uczelnia Międzynarodowej Akademii Nauk(AIS)
w Bydgoszczy


 Zapraszamy do studiowania Turystyki, kultury i języków

Międzynarodowe Studium Turystyki i Kultury (MSTiK) – Centrum Kształcenia Ustawicznego jest międzynarodową placówką, działającą od 1991r., wpisaną do rejestrów szkół i placówek niepublicznych: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy (poz. 232/94) i Prezydenta miasta Bydgoszczy (nr ewid. 13/08). W 1996r. studium uzyskało status uczelni Międzynarodowej Akademii Nauk (AIS) z siedzibą w San Marino. Zajęcia w studium prowadzą wykładowcy z Międzynarodowej Akademii Nauk (AIS) i AKB (AIS Klerigejo Bydgoszcz-Uczelni AIS w Bydgoszczy), Międzynarodowego Instytutu Esperanckiego (IEI) w Hadze, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i Muzeum Dyplomacji w Bydgoszczy, Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Turystyki i Zarządzania z Poznania, Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli, Wojewódzkiego Ośrodka Kultury, a także dziennikarze oraz działacze PTTK, Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy, Międzynarodowego Centrum Kultury i Turystyki „Kujawy i Pomorze”, Polskiego Związku Esperantystów oraz Biura Podróżników „Flugo”.  Słuchaczami Studium - Centrum mogą być osoby pełnoletnie, mające średnie wykształcenie z maturą oraz dobry stan zdrowia. W ciągu trzech lat nauki Studium umożliwia uzyskanie kwalifikacji i uprawnień, które pozwalają podjąć pracę w dziewięciu zawodach (według  klasyfikacji Unii Europejskiej):

I rok - kwalifikacje/uprawnienia: lektor języka esperanto dla początkujących oraz opiekun/wychowawca kolonijny; zawody/stanowiska: pracownik informacji turystycznej (422104), pracownik biura podróży (422103) oraz pilot wycieczek (511301);

II rok - kwalifikacje/uprawnienia: lektor języka esperanto dla średnio- zaawansowanych i twórca ceramiki artystycznej; zawody/stanowiska: organizator obsługi turystycznej (341401), przewodnik turystyczny terenowy (511304) oraz animator kultury (347601);

III rok - zawody/stanowiska: wykładowca języka esperanto (235910), specjalista ds. organizacji usług turystycznych (241915) oraz specjalista ds. organizacji kultury (241990); dodatkowo ewent. tytuł bakałarza AIS w zakresie nauk humanistycznych lub stosowanych.
W roku 2011/2012 w Studium realizowane będzie we współpracy z uczelniami, instytucjami i organizacjami oraz Biurem Podróżników „Flugo” prowadzenie specjalistycznych kursów z turystyki, m.in. pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, kultury (np. animatora kultury) i biznesu oraz kursów konwersacyjnych języków (m.in. angielski, esperanto, francuski, hiszpański, litewski, niemiecki i rosyjski) – koszt każdego kursu 300 zł. Natomiast tygodniowe (poniedziałek-piątek) kursy języków, turystyki i kultury ze studentami MSTiK kosztują tylko 50 zł. Także kurs konsultacyjny języka esperanto kosztuje 50 zł.

     Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2000r. – uzyskanie dyplomu naszego studium jest dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek uznanym dokumentem potwierdzającym znajomość języka esperanto.  Codziennie prowadzona jest nauka w języku międzynarodowym esperanto.  Współpraca z Międzynarodową Akademią Nauk AIS i z uczelniami polskimi pozwala uzyskać szeroką wiedzę z zakresu nauk humanistycznych i stosowanych, m.in. turyzmu, ekologii, eurologii, etnologii, etnografii, geografii, interlingwistyki, historii, nauk politycznych, dyplomacji, handlu, marketingu, zarządzania i kilku języków. Rok nauki 2011/2012 potrwa do 30.04.2012 i obejmie: w systemie dziennym po 30-40 godzin tygodniowo (z feriami w grudniu i styczniu), a w systemie zaocznym intensywne sesje studyjno-egzaminacyjne (w tym 9-dniowe, Międzynarodowy Kurs Pedagogiczny i Międzynarodowy Kurs Pilotów wycieczek z egzaminami końcowymi od 21 – 26.04.2012. Słuchacze zaoczni mogą też uczestniczyć - bez dodatkowych opłat - w dowolnie wybranych kursach i innych zajęciach prowadzonych dla słuchaczy dziennych. Międzynarodowy kurs pilotów wycieczek i przewodników będzie trwał razem z Międzynarodowym Kursem Pedagogicznym, których uczestnicy po zdaniu egzaminów otrzymają uprawnienia do nauczania języka esperanto na kursach i imprezach. Koszt tych kursów 300 zł lub promocyjnie tylko kursu pedagogicznego – 150 zł.

Rok nauki 2011/2012 rozpoczął się 36 Międzynarodowym Forum Turystyki, Edukacji i Kultury w Bydgoszczy wraz z 38 Sesją AKB/AIS – Międzynarodowej Akademii Nauk od 16-22 września 2011 w Bydgoszczy. Najwięcej kandydatów zgłosiło się jak dotąd na studia 2011/2012 w Międzynarodowym Studium Turystyki i Kultury w Bydgoszczy-Uczelni Międzynarodowej Akademii Nauk- z Albanii, Belgii, Rosji, Mongolii, Chin, Iranu, Kazachstanu, Nepalu, DR Kongo, Komorów, Angoli, Senegalu, Ukrainy i Polski.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych turystyką międzynarodową!

W ramach Międzynarodowego Kursu Pedagogicznego z okazji Dni Zamenhofa w Bydgoszczy i Toruniu od 12-18.12.2011 kursy AIS-Międzynarodowej Akademii Nauk na temat „Międzykulturowa edukacja na świecie” – poprowadzi dr Przemysław Paweł Grzybowski z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Koszt tej Sesji 300 zł, a ze zniżką 50% do 10.12.2011 – 150 zł.

 W latach 1991-2011 w ciągu ponad 20 lat zajęcia w Studium prowadzili wykładowcy z 60 krajów Europy, Afryki, Ameryki, Azji i Australii dla słuchaczy ze 100 krajów świata. W roku 2006/2007 studiowało w Bydgoszczy 115 studentów zagranicznych, w 2007/2008 – 68, w 2008/2009 - 64, a w 2009/2010 – 80 a w 2010/2011,  130 z ponad 20 krajów i 4 kontynentów: z Afryki, Azji i Europy. Aktualnie już ponad 70 z 14 krajów słuchaczy zgłosiło się na rok 2011/2012.

Najczęściej używanymi językami w Studium, obok polskiego i esperanto, były: angielski, hiszpański, francuski, litewski, albański, włoski, chiński, mongolski, niemiecki i rosyjski. Słuchacze poznają zatem kultury i języki różnych narodów -  a obcokrajowcy kulturę i język polski przy współpracy z Centrum Nauczania Języka Polskiego dla Obcokrajowców Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Opłaty za naukę dla zapisujących się na I rok są następujące: Wpisowe 500 zł +czesne za 8 miesięcy x 200 zł=1600 zł –razem 2100 zł  lub opłata czesnego za cały rok  2011/2012 z góry  2000 zł. Do 31.12.2011 można się także zapisać na rok 2012/2013 w promocyjnej cenie – 50% zniżki tj. 1000 zł za cały rok nauki.

Promocje:  Dla kandydatów – członków Międzynarodowego Centrum Kultury i Turystyki w Bydgoszczy, zgłaszających się na studia i kursy w MSTiK, przysługują 50% ceny promocyjne – za kursy 150 zł (zamiast 300 zł), a na studia 2011/2012  1000 zł (zamiast 2000 zł) do 10.12.2011. Warto skorzystać!

    Słuchaczom wyższych lat przysługują zniżki: 15% przy płatności za cały rok albo 15% wpisowego przy systemie ratalnym. Uwaga: wpisowe obejmuje m.in. ubezpieczenie i czesne za wrzesień, jest płatne corocznie i bezzwrotne - natomiast przy rocznej wpłacie z góry i późniejszej rezygnacji potrąca się 20% wpłaty + 10% za każdy rozpoczęty miesiąc. Zapisy i wpłaty przyjmuje sekretariat Studium (adres w nagłówku); wpłat dokonywać też można na rachunek:

Międzynarodowego Centrum Kultury i Turystyki „Kujawy i Pomorze”
            w Banku Pocztowym SA Oddział w Bydgoszczy
            nr konta 80 1320 1117 2034 0100 2000 0001.

Organizatorzy grup 10-osobowych i prowadzący Punkty Konsultacyjne Międzynarodowego Studium Turystyki i Kultury mogą studiować bezpłatnie!

         Można się także zapisać na Międzynarodowy Kurs Dyplomacji, który będzie prowadzony w 2011/2012  przez Prof. dr hab. Adama Sudoła – Przewodniczącego Stowarzyszenia Miłośników Dyplomacji i Dziejów Migracji „Pro Diplomatio” i Dyrektora Muzeum Dyplomacji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Koszt kursu wynosi 600 zł.

      W roku 2011/2012 będzie również prowadzone MIĘDZYNARODOWE STUDIUM WIEDZY O BYDGOSZCZY, dla wszystkich, którzy chcą uzyskać nie tylko wiedzę o mieście Kazimierza Wielkiego, ale także dyplomy ukończenia STUDIUM oraz tytuły bakałarza a następnie magistra Międzynarodowej Akademii Nauk w dziedzinie wiedzy o mieście Bydgoszczy. Studium jest przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych zarówno mieszkańców Bydgoszczy, z całej Polski i z zagranicy. Międzynarodowe Studium Wiedzy o Bydgoszczy poprowadzi mgr Jerzy Derenda – Przewodniczący Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy wraz z działaczami TMMB i znawcami Bydgoszczy. Koszt rocznego czesnego Studium umożliwiający uzyskanie tytułów bakałarza a następnie magistra Międzynarodowej Akademii Nauk wynosi 2000 zł a ze zniżką 50% dla członków MCKiT i TMMB 1000 zł a samego studium bez tytułów naukowych 600 zł a ze zniżkami 50% dla członków MCKiT i TMMB – 300 zł.  Studenci MSTiK mogą uzyskać dyplomy z wiedzy o Bydgoszczy bez dodatkowych opłat. Zapisy i wpłaty przyjmuje Sekretariat MSTiK- Międzynarodowego Studium Turystyki i Kultury w Bydgoszczy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 10 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 16.00. Informacje Tel. 52/3461151 lub u Przewodniczącego TMMB tel. 600535579. Inauguracja zajęć Międzynarodowego Studium Wiedzy o Bydgoszczy planowana jest na 10-11 grudnia 2011 roku.

Zapraszamy do tej nowej formy zdobywania wiedzy o Bydgoszczy!   

     Słuchacze Studium mogą wpisać się na listę studentów Międzynarodowej Akademii Nauk AIS (dodatkowy koszt 32,50 euro), co da im prawo do 75% zniżki w opłatach za dodatkowe kursy i egzaminy tej Akademii - zaś po uzyskaniu dyplomu studium pozwoli im ubiegać się o stopień bakałarza (odpowiednik licencjata) oraz po ewent. dalszych dwóch latach magistra AIS w zakresie nauk humanistycznych lub stosowanych.          

     Studia w Międzynarodowej Akademii Nauk (AIS)–Uczelni w Bydgoszczy (AKB–AIS Klerigejo Bydgoszcz) odbywają się według Bolońskiego systemu kredytowo-punktowego z możliwością uzyskania 150 punktów (studunuoj) w zakresie turystyki i 150 punktów w zakresie kultury-razem 300 punktów i przygotowanie do pracy w dziesięciu zawodach dotyczących turystyki i kultury. 

     Serdecznie zapraszamy do naszego Międzynarodowego Studium, które umożliwia bezpłatne lub zniżkowe praktyki (minimum 50%), a także pracę w ponad 100 krajach świata - są to najtańsze studia zagraniczne w Polsce, pozwalające na uzyskanie trzech dyplomów: polskiego i dwóch zagranicznych.

Ponadto piloci i uczestnicy kursu pilotów, znający język angielski, będą mogli m.in. podjąć minimum roczną pracę w Chinach w przedszkolach od 2012 roku a z językiem esperanto m.in. w Bułgarii, Chinach, Wietnamie i innych krajach.
Studia i kursy w Bydgoszczy to wartościowa oferta bezpłatnego podróżowania po świecie i pracy w wielu krajach świata na wszystkich kontynentach! Aktualnie Centrum i Studium utrzymuje kontakty ze 125 krajami świata.

W roku 2010 Międzynarodowe Studium Turystyki i Kultury w Bydgoszczy obchodziło  20-lecie działalności (1991 – 2010) i 15-lecie współpracy

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec