Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Opolu

ul. Sempołowskiej 2, 45-044 Opole

Telefon:
+48 77 441 41 00

Adres e-mail:
dziekanat@opole.janski.edu.pl

Adres www:
www.opole.janski.edu.pl

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Opolu

Informacje o uczelniSzkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego dawna Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, istnieje od 1993 roku i należy do najstarszych uczelni niepublicznych w Polsce. Została wpisana do prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 29. W początkowym okresie działalności kształcenie odbywało się wyłącznie w Warszawie, na kierunku Zarządzanie i marketing. W ciągu niespełna 20 lat funkcjonowania powstały w Warszawie dwa wydziały: Zarządzania i Nauk Społecznych oraz Wydziały Zamiejscowe w Chełmie, Elblągu, Krakowie, Opolu i Zabrzu. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego jest także założycielem Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego przejęła Wyższą Szkołę Zarządzania w Szczecinie i utworzyła Wydział Zarządzania w Szczecinie.

Uczelnia tym różni się od innych szkół wyższych, iż oprócz programu edukacyjnego realizuje program wychowawczy, który ma kształtować w studentach postawę służby i odpowiedzialności wobec Ojczyzny, ucząc jak odnosić sukcesy działając etycznie. W swej ofercie ma w sumie aż 10 kierunków studiów I stopnia, 80 specjalności i 90 kierunków studiów podyplomowych. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego została laureatem ogólnopolskiego konkursu o godło Uczelni Roku 2012 Polish Product oraz otrzymała certyfikat Wiarygodna Szkoła przyznawany przez Akademickie Centrum Informacyjne.

Nasze Atuty:
 • wolne niedziele i poniedziałki
 • najlepsza kadra naukowo-dydaktyczna
 • najwyższa jakość nauczania potwierdzona pozytywną oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 • indywidualne podejście do studenta
 • zwolnienie z czesnego dla najlepszych maturzystów i studentów
 • konkurencyjne opłaty za studia
 • wysokie stypendia naukowe i socjalne
 • dni wolne z okazji świąt narodowych i kościelnych
 • nowoczesne, autorskie programy nauczania
 • drugi kierunek 50% taniej

Kierunki studiów I stopnia


Gospodarka przestrzenna
Specjalności:
 • Szacowanie nieruchomości (studia I stopnia licencjackie)
 • Planowanie przestrzenne i urbanistyczne (studia inżynierskie)
Socjologia
Specjalności:
 • Doradztwo zawodowe i personalne 
 • Komunikacja społeczna i media 
 • Socjologia empiryczna i badania marketingowe
Stosunki międzynarodowe (studia I stopnia licencjackie)
Specjalności:
 • Inwestycje zagraniczne i rynki międzynarodowe 
 • Zarządzanie międzynarodowe

Studia podyplomowe
 • Broker (doradca) edukacyjne i zawodowy
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Doradztwo zawodowe
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Kadry i płace w zarządzaniu
 • Komunikacja społeczna i public relations (Nowe media i techniki promocji)
 • Księgowość
 • Mediacje i negocjacje: biznesowe, sądowe i pozasądowe
 • Międzynarodowe Studia Coachingu
 • Nowoczesne zarządzanie kulturą
 • Oligofrenopedagogika
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Podyplomowe kwalifikacyjne studia pedagogiczne
 • Pośrednictwo i zarządzanie nieruchomościami
 • Szacowanie nieruchomościami
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie oświatą
 • Zarządzanie podmiotami leczniczymi
 • Zarządzanie i administrowanie w procesach transgranicznych z elementami pozyskiwania funduszy
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Doradztwo zawodowe i Coaching

  Rekrutacja


  Warunkiem wstępnym jest złożenie wymaganych dokumentów i uiszczeniu opłat!
  Uczelnia prowadzi nabór na semestr zimowy i letni.
  O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń!
  Zapraszamy !!!


  Galeria uczelni

  Najczęściej oglądane prezentacje:

  1. Uniwersytet Wrocławski
  Wrocław, dolnośląskie
  2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  Warszawa, mazowieckie
  3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
  Warszawa, mazowieckie
  4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
  Pułtusk, mazowieckie
  5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Wrocław, dolnośląskie
  6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Toruń, kujawsko-pomorskie
  7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
  Łódź, łódzkie
  8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
  Wrocław, dolnośląskie
  9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Lublin, lubelskie
  10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
  Olsztyn, warmińsko-mazurskie
  11. Akademia Morska w Szczecinie
  Szczecin, zachodniopomorskie
  12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
  Szczytno, warmińsko-mazurskie
  13. Akademia Makijażu Mokotowska
  Warszawa, mazowieckie
  14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
  Poznań, wielkopolskie
  15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
  Poznań, wielkopolskie
  16. Politechnika Częstochowska
  Częstochowa, śląskie
  17. Uniwersytet Łódzki
  Łódź, łódzkie
  18. Lotnicza Akademia Wojskowa
  Dęblin, lubelskie
  19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
  Wrocław, dolnośląskie
  20. Akademia Morska w Gdyni
  Gdynia, pomorskie
  21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
  Warszawa, mazowieckie
  22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
  Warszawa, mazowieckie
  23. Uczelnia Łazarskiego
  Warszawa, mazowieckie
  24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
  Łódź, łódzkie
  25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
  Kraków, małopolskie
  26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
  Kraków, małopolskie
  Ranking szkół WPROST
  Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec