Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Chełmie

ul. Szpitalna 50, 22-100 Chełm

Telefon:
+48 82 563 18 00

Adres e-mail:
dziekanat@chelm.janski.edu.pl

Adres www:
www.chelm.janski.edu.pl

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Chełmie

Informacje o uczelniSzkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego dawna Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, istnieje od 1993 roku i należy do najstarszych uczelni niepublicznych w Polsce. Została wpisana do prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 29. W początkowym okresie działalności kształcenie odbywało się wyłącznie w Warszawie, na kierunku Zarządzanie i marketing. W ciągu niespełna 20 lat funkcjonowania powstały w Warszawie dwa wydziały: Zarządzania i Nauk Społecznych oraz Wydziały Zamiejscowe w Chełmie, Elblągu, Krakowie, Opolu i Zabrzu. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego jest także założycielem Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego przejęła Wyższą Szkołę Zarządzania w Szczecinie i utworzyła Wydział Zarządzania w Szczecinie.

Uczelnia tym różni się od innych szkół wyższych, iż oprócz programu edukacyjnego realizuje program wychowawczy, który ma kształtować w studentach postawę służby i odpowiedzialności wobec Ojczyzny, ucząc jak odnosić sukcesy działając etycznie. W swej ofercie ma w sumie aż 10 kierunków studiów I stopnia, 80 specjalności i 90 kierunków studiów podyplomowych. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego została laureatem ogólnopolskiego konkursu o godło Uczelni Roku 2012 Polish Product oraz otrzymała certyfikat Wiarygodna Szkoła przyznawany przez Akademickie Centrum Informacyjne.

Nasze Atuty:
 • wolne niedziele i poniedziałki
 • najlepsza kadra naukowo-dydaktyczna
 • najwyższa jakość nauczania potwierdzona pozytywną oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 • indywidualne podejście do studenta
 • zwolnienie z czesnego dla najlepszych maturzystów i studentów
 • konkurencyjne opłaty za studia
 • wysokie stypendia naukowe i socjalne
 • dni wolne z okazji świąt narodowych i kościelnych
 • nowoczesne, autorskie programy nauczania
 • drugi kierunek 50% taniej

Kierunki studiów I stopnia

Gospodarka przestrzenna
Specjalności:
 • Geodezyjne urządzanie terenów  (studia inżynierskie)
 • Planowanie przestrzenne i urbanistyka (studia inżynierskie)
 • Gospodarka zasobami lokalnymi (studia licencjackie)
 • Szacowanie nieruchomości (studia licencjackie)
Pielęgniarstwo

Zarządzanie
Specjalności:
 • Finanse i rachunkowość w zarządzaniu
 • Zarządzanie firmą
 • Zarządzanie instytucjami publicznymi 
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Zarządzanie ruchem granicznym

Studia podyplomowe
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Doradztwo zawodowe
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Kadry i płace w zarządzaniu
 • Mediacje i negocjacje: biznesowe, sądowe i pozasądowe
 • Międzynarodowe Studia Coachingu
 • Oligofrenopedagogika
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Rachunkowość i controlling
 • Socjoterapia
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z elementami edukacji uczniów autystycznych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 
 • Zarządzanie oświatą
 • Zarządzanie podmiotami leczniczymi

Rekrutacja

Warunkiem wstępnym jest złożenie wymaganych dokumentów i uiszczeniu opłat!
Uczelnia prowadzi nabór na semestr zimowy i letni.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń!
Zapraszamy !!!


Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Collegium Civitas
Warszawa, mazowieckie
2. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
3. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
4. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
5. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
6. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
7. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
10. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
11. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
14. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
15. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
16. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
17. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
18. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
19. Artystyczne Policealne Studium Zawodowe STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
22. Szkoła Policealna Medyczna im. Marii Skłodowskiej - Curie
Wrocław, dolnośląskie
23. „Apeiron” – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie
Kraków, małopolskie
24. Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych
Katowice, śląskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2015 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec