Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa

Telefon:
77 448 47 00

Fax:
77 435 29 89

Adres e-mail:
pwsz@pwsz.nysa.pl

Adres www:
www.pwsz.nysa.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

O Uczelni


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie to nowoczesna uczelnia publiczna, która kształci studentów na poziomie licencjata, inżyniera i magistra. Jest to pierwszy stopień kształcenia, który zgodnie ze Strategią Bolońską daje prawo do studiowania na poziomie magisterskim we wszystkich uczelniach akademickich w Polsce i Europie. Uczelnia oferuje 12 kierunków i ponad 20 specjalności, wchodzących w zakres nauk humanistycznych, społecznych, medycznych, artystycznych, ekonomicznych i technicznych.   

Nyska Alma Mater powstała w 2001 roku. Od tego czasu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie realizuje ważną misję edukacyjną i naukową w regionie. Siłą uczelni są ludzie, którzy ją współtworzą z pełnym zaangażowaniem. Nauczyciele akademiccy, pochodzący z renomowanych uczelni Śląska (Górnego, Dolnego i Opolskiego), wnoszą do nyskiej Alma Mater swoje serce oraz swój dorobek naukowy i doświadczenie dydaktyczne. Tym samym, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie w niczym nie ustępuje dużym ośrodkom akademickim zarówno pod względem standardów nauczania, jak i nowoczesnej bazy materialnej.


Niezmiennie pozytywne oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej, jak również stałe, wysokie miejsca w ogólnopolskich rankingach szkół o podobnym charakterze potwierdzają wysoką jakość kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie. Dnia 1 października 2013 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki oceny jednostek naukowych - kategoryzację. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie otrzymała kategorię naukową B. Ocena jest miernikiem sukcesów badawczych. Dodatkowo otrzymanie przez Uczelnię oceny B poszerza możliwości współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym regionu i przedstawia PWSZ w Nysie jako jeszcze bardziej wiarygodnego partnera. 

PWSZ w Nysie na początku 2013 roku wdrożyła System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2009 oraz uzyskała wpis do Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Audit, przeprowadzony przy tej okazji przez auditorów zewnętrznych, potwierdził, że Uczelnia jest zarządzana w sposób profesjonalny i stosuje standardy nauczania, które spełniają wszelkie wymagania międzynarodowe. To wyróżnia nyską PWSZ na tle innych, bowiem nie wszystkie uczelnie takie standardy posiadają. 

Nyska Alma Mater jest dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem kulturalno-naukowym. Uczelnia posiada 8 budynków dydaktycznych, akademik i dwie hale sportowe o łącznej powierzchni ponad 20 tysięcy m2. Strukturę Uczelni tworzy 11 Instytutów, Studium Nauk Podstawowych, Studium Języków Obcych oraz Studium Wychowania Fizycznego.

Uczelniane budynki, sale wykładowe i laboratoria dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także wyposażone są w najwyższej klasy aparaturę i sprzęt komputerowy.  Jest to zgodne z obecnymi trendami i standardami europejskimi, jak również zapewnia studentom kompleksowe i praktyczne przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej. 

Przy Uczelni z powodzeniem funkcjonuje Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych oraz Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków. Nowoczesna biblioteka, e-dziekanat i e-indeks, laboratoria kosmetyczne, dietetyczne i chemiczne wyposażone w najnowszej generacji sprzęt, pracownia metronomii, 20 naukowych kół studenckich, szkolenia prowadzone przez Biuro Karier oraz czynnie działający Akademicki Związek Sportowy - to tylko niektóre możliwości, jakie daje swoim studentom i absolwentom PWSZ w Nysie. 

PWSZ w Nysie prowadzi także wiele działań mających na celu łączenie sfery nauki z biznesem. Jedną z najsłynniejszych imprez, którą od wielu lat organizuje Uczelnia, jest Nyski Festiwal Nauki.

Jako jedyni w Polsce, studenci w Nysie, otrzymują stypendium mieszkaniowe fundowane przez Urząd Miasta w Nysie. Stypendium jest przyznawane studentowi studiów stacjonarnych (niezależnie od osiągniętego dochodu) z tytułu zamieszkania w Domu Studenta PWSZ w Nysie lub obiekcie innym niż Dom Studenta, na terenie Gminy Nysa, jeżeli miejsce jego stałego zamieszkania znajduje się nie bliżej niż 20 km od Nysy.


Kierunki i specjalności

STUDIA I STOPNIA
(licencjackie i inżynierskie)Architektura
(inżynier)
  • architektura i urbanistyka
  • konserwacja i ochrona zabytków
  • architecture and urban planning
  • architektura światła
Bezpieczeństwo wewnętrzne
  • kryminologia i kryminalistyka
  • bezpieczeństwo ekonomiczne
  • bezpieczeństwo systemów informatycznych
Dietetyka
  • dietetyka administracyjna
  • dietetyka kliniczna
  • dietetyka sportowa
Filologia angielska

Język biznesu angielski

Filologia germańska
  • filologia germańska nauczycielska z jęz. angielskim
  • filologia germańska translatorska (tłumaczeniowa) z jęz. angielskim
  • filologia germańska turystyczno – kulturoznawcza z jęz. niemieckim od podstaw
  • język niemiecki w biznesie i turystyce
Finanse i rachunkowość
  • rachunkowość i kontrola finansowa
  • finanse przedsiębiorstw
Informatyka (inżynier)
  • gry komputerowe i multimedia
  • systemy internetowe
  • systemy i sieci komputerowe
  • bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych
Jazz i muzyka estradowa
  • realizacja dźwięku
  • instrumentalistyka jazzowa
  • wokalistyka jazzowa
Kosmetologia
  • chemia i technologia kosmetyków
  • kosmetologia specjalistyczna
Pielęgniarstwo (II stopnia - magisterskie)

Pielęgniarstwo (I stopnia - licencjackie)

Ratownictwo medyczne
Zarządzanie i inżynieria produkcji (inżynier)
  • automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne 
  • zarządzanie produkcją i usługami
  • inżynieria jakości
Psychofizyczne kształtowanie człowieka
  • trener osobisty
  • rekreacja psychoruchowa

STUDIA II STOPNIA
(magisterskie)


Studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie trwają, 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

Ukończenie PWSZ umożliwia podjęcie pracy lub też kontynuowanie dalszej nauki na studiach doktoranckich.

Uczelnia oferuje możliwość kształcenia studentów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w ramach kierunku pielęgniarstwo.

Staże i praktyki 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie kładzie bardzo duży nacisk na zdobywanie praktycznej wiedzy, którą student będzie mógł zdobyć podczas studiów w trakcie praktyk zawodowych i wykorzystać w pracy zawodowej, co wpisuje się także w strategię Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uczelnia oferuje również kursy językowe oraz praktyki zagraniczne i studia, dzięki którym każdy student ma możliwość wyjechać do uczelni partnerskich w ramach międzynarodowych programów stypendialnych. Do tej pory PWSZ w Nysie podpisała 150 umów bilateralnych z 70 uczelniami z 22 krajów.  

PWSZ w Nysie umożliwia wyjazdy na 3-miesięczne praktyki studenckie do zagranicznych instytucji, np. przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit i do innych instytucji (muzea, biblioteki, szpitale itp.). 

Poszukiwania instytucji przyjmującej na praktyki zawodowe mogą być organizowane bezpośrednio przez studenta lub przy współpracy z Działem Praktyk oraz Biurem Współpracy Międzynarodowej PWSZ w Nysie. Praktyka zawodowa powinna być związana z dziedziną, jaką się studiuje, ponieważ stanowi ona integralną część programu studiów oraz daje możliwość zdobycia dodatkowych kompetencji i umiejętności. 
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w NYSIE
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa,
tel. 77 448 47 00, fax 77 435 29 89,


www.pwsz.nysa.plZapiszZapiszZapiszZapisz
Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec