Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Kolegium Pracowników Służb Społecznych

ul. Obrońców 31, 03-933 Warszawa

Telefon:
22 617 80 01

Fax:
22 617 80 01

Adres e-mail:
poczta@kpss.edu.pl

Adres www:
www.kpss.edu.pl

Kolegium Pracowników Służb Społecznych

Informacje o kolegium


Kolegium Pracowników Służb Społecznych
jest szkołą publiczną, prowadzoną przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Powołane zostało w październiku 2005 roku, na bazie warszawskiej Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych, z 40 – letnią tradycją kształcenia w zawodzie PRACOWNIK SOCJALNY. Opiekę naukowo – dydaktyczną sprawuje UNIWERSYTET WARSZAWSKI – Instytut Polityki Społecznej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych.

Dyrektorem Kolegium jest mgr Elżbieta Ciężka, która od 1996 r. pełniła funkcję dyrektora w Szkole Policealnej Pracowników Służb Społecznych.


Kierunki:

 • Wydział dzienny 3-letni – dyplom zawodowy - pracownik socjalny
 • Wydział zaoczny 3-letni – dyplom zawodowy - pracownik socjalny


Uniwersytet Warszawski – Instytut Polityki Społecznej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych (sprawujący opiekę naukowo – dydaktyczną)

Egzamin licencjacki - Dyplom Wyższych Studiów Zawodowych i tytuł Licencjata

Uniwersytet Warszawski i inne uczelnie - możliwość kontynuowania nauki na studiach magisterskichCykl kształcenia trwa trzy lata,
w systemie dziennym jest bezpłatny,
a w systemie zaocznym czesne wynosi 900 zł za semestr.Absolwenci Kolegium:

1. Uzyskują dyplom uprawniający do pracy w zawodzie – pracownik socjalny.

2. Uniwersytet Warszawski umożliwia chętnym absolwentom ubieganie się o tytuł licencjata ( bez potrzeby uzupełniania różnic programowych).

Na III roku słuchacze, pod opieką promotorów z UW, piszą pracę dyplomową. Po obronie pracy i zdaniu egzaminu przed komisją w UW absolwenci uzyskują DYPLOM WYŻSZYCH STUDIÓW ZAWODOWYCH I TYTUŁU LICENCJATA oraz mogą kontynuować naukę na uzupełniających studiach magisterskich np. w Instytucie Polityki Społecznej UW.Warunki przyjęcia do Kolegium


Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na podstawie konkursu świadectw maturalnych.

Od kandydatów oczekuje się:

 • zrozumienia potrzeb drugiego człowieka,
 • zainteresowania sprawami ludzkimi,
 • życzliwości i cierpliwości,
 • łatwości nawiązywania kontaktów z ludźmi,
 • zaangażowania społecznego,
 • umiejętności samodzielnego myślenia i odpowiedzialności

Wymagane dokumenty
 • świadectwo maturalne – oryginał
 • podanie
 • życiorys napisany własnoręcznie
 • 4 fotografie
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające przydatność do wykonywania zawodu pracownik socjalny
 • ksero dowodu osobistego

Szczegółowych informacji udziela sekretariat Kolegium czynny codziennie w godzinach:
od 8.00 do 15.00. tel./fax (22) 617 80 01
e-mail: poczta@kpss.edu.pl

Wszystkich zainteresowanych nauką w Kolegium zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.kpss.edu.pl


Dzień otwarty planowany jest w kwietniu i ogłaszany na stronie internetowej.


Możliwość zatrudnienia w zawodzie:
Kolegium cieszy się dużym prestiżem w środowisku związanym ze służbą społeczną. Absolwenci są cenieni, przez pracodawców za posiadaną wiedzę, postawę moralną i społeczną. Znajdują zatrudnienie w rożnych działach pomocy społecznej, instytucjonalnej i środowiskowej, placówkach oświatowych w służbie zdrowia.


Drogi Maturzysto, podpowiemy, dlaczego kształcenie w naszym Kolegium jest dobrym wyborem:


I. W trakcie 3 lat kształcenia zdobywasz:
a. zawód – dyplom pracownika socjalnego zgodny z wymogami Ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004, Rozdział 2 art. 116;
b. tytuł licencjata Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku polityka społeczna;
c. możliwość dalszego kształcenia na studiach magisterskich w UW lub na innej uczelni,na wybranym kierunku czyli zdobycie kolejnego zawodu.

II. Kształcenie w systemie dziennym jest bezpłatne.

III. Kolegium, jako szkoła publiczna, zapewnia wysoki poziom kształcenia, zgodny ze standardami zawartymi w przepisach prawnych: rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych (Dz. U. z 15 kwietnia 2005 r., Nr 61, poz. 544), rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. (Dz. U. nr 62, poz.555) w sprawie standardów kształcenia w kolegiach pracowników służb społecznych.

IV. Kolegium przygotowuje rzetelnie do wykonywania zawodu, organizuje praktyki zawodowe (560 godzin), w trakcie których, słuchacz zapoznaje się z pracą w instytucjach zatrudniających pracowników socjalnych. Podejmując różnorodne działania na rzecz środowiska i klientów pomocy społecznej, zdobędziesz przekonanie, że praca w tym zawodzie jest przeznaczona właśnie dla Ciebie. Możliwość rozwijania umiejętności praktycznych wzbogaca i urozmaica naukę, która nie ogranicza się do zapamiętywania i odtwarzania wielu różnych informacji.

V. Nauczyciele - wykładowcy posiadają wiedzę teoretyczną i są również praktykami w swej profesji, dlatego potrafią pokazywać zastosowanie przekazywanej wiedzy w konkretnych działaniach.

VI. Kolegium powstało w 2005 roku, ale czerpie doświadczenia z 40-letniej tradycji kształcenia pracowników socjalnych w systemie szkoły policealnej. Nowe przepisy wprowadziły zmiany, dzięki którym podnosi się poziom wymagań dotyczących kwalifikacji w tym zawodzie oraz istnieje drożność kształcenia (kolegium – dyplom zawodowy, egzamin licencjacki – studia I stopnia na uczelni sprawującej opiekę naukowo-dydaktyczną, studia II stopnia - magisterskie).

VII. Szkoła jest dobrze wyposażona w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Posiada bibliotekę z czytelnią wraz z bogatym, ciągle uzupełnianym księgozbiorem, ze stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu.

VIII. Przyszli pracodawcy - instytucje pomocy społecznej, w których słuchacze odbywają praktyki, wyrażają bardzo pozytywne opinie o wiedzy i umiejętnościach naszych absolwentów, chętnie przyjmują ich do pracy.


TERAZ WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE!!!


Kolegium Pracowników Służb Społecznych
ul. Obrońców 31
03-933 Warszawa
tel/fax 22 617 80 01 os 8.00 - 15.00
poczta@kpss.edu.pl


Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec