Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Filologia angielska

studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, licencjat (6 sem.)
  • Specjalizacja tłumaczeniowa
  • Specjalizacja filologia angielska z językiem niemieckim (nauczycielska)
  • Filologia angielska z językiem hiszpańskim
  • Filologia angielska z językiem rosyjskim
Filologia angielska w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Absolwent kierunku filologia, reprezentuje wysoki poziom przygotowania ogólno humanistycznego i językowego oraz posiada ogólną znajomość literatury, kultury i historii krajów anglojęzycznych.

Jest przygotowany do podjęcia pracy w wydawnictwach, środkach masowego przekazu, turystyce i innych sektorach, które wymagają znajomości języka angielskiego. Ukończenie specjalizacji nauczycielskiej dodatkowo wyposaża absolwentów w kwalifikacje zawodowe i przygotowanie do nauczania języków obcych (języka angielskiego i niemieckiego).
W ramach studiów 750 godz. zajęć przeznaczone jest na zajęcia lektoratowe z jęz. angielskiego. Pozostałe wykłady prowadzone są w języku angielskim.

Wiedza i umiejętności:

Absolwent Filologii angielskiej posiada wiedzę z zakresu: językoznawstwa i literaturoznawstwa, literatury brytyjskiej i amerykańskiej, historii języka angielskiego, gramatyki, metodyki nauczania języków obcych, psychologii i pedagogiki.
Posiada umiejętności w zakresie: poprawnego wykorzystywania języka angielskiego w różnych sytuacjach społecznych; swobodnego wyrażania sądów, opinii, argumentowania, posługiwania się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu, posługiwania się językiem angielskim naukowym, poprawnego redagowania tekstów, ciągłego doskonalenia uczenia się języków obcych i nauczania języków obcych.

Certyfikaty

W ramach zajęć na kierunku filologia studenci WSB mogą zdobyć certyfikaty: * językowe dające dodatkowe kwalifikacje - FCE, TOIC, TELC.
Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec