Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Stosunki międzynarodowe

studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, licencjat (6 sem.)

Specjalności:
  • Handel międzynarodowy
  • Dyplomacja i negocjacje międzynarodowe
  • Turystyka międzynarodowa
  • Europejska administracja publiczna
  • Logistyka międzynarodowa
  • Zarządzanie projektami i funduszami unijnymi
O stosunkach międzynarodowych w WSB
Absolwent studiów I stopnia kierunku Stosunki międzynarodowe, posiada wiedzę z zakresu: nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych, mechanizmów funkcjonowania współczesnych stosunków międzynarodowych w Europie i w świecie, społeczno-politycznych, prawnych i ekonomicznych uwarunkowań integracji europejskiej, jak też różnorodnych aspektów funkcjonowania jej struktur i instytucji, wiedzę ogólnohumanistyczną o charakterze interdyscyplinarnym, poszerzającą wiedzę przedmiotową o pojęcia z zakresu filozofii, socjologii, psychologii.

Dysponuje umiejętnościami: pozwalającymi wyjaśnić mechanizmy funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej, analizy problemów społeczno-ekonomicznych kraju z uwzględnieniem perspektywy międzynarodowej, posługiwania się pojęciami prawno-ekonomicznymi, skutecznego komunikowania się, przekonywania i negocjowania. Posiada także znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym posługiwanie się terminologią z zakresu stosunków międzynarodowych. Cechuje się etyczną i społeczną odpowiedzialnością zawodową.

Gdzie szukać pracy po kierunku stosunki międzynarodowe w WSB?
Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą oraz w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych, organach wspólnotowych, ośrodkach informacyjnych oraz uczestniczących w procesie wykorzystania środków unijnych.

Między innymi może znaleźć zatrudnienie w takich instytucjach jak:
• organizacjach i instytucjach międzynarodowych,
• przedstawicielstwach zagranicznych organizacji i instytucji,
• biurach handlu zagranicznego i komórkach eksportu,
• przedsiębiorstwach rozwijających współpracę zagraniczną,
• administracji publicznej,
• organizacjach pozarządowych zorientowanych na współpracę międzynarodową;
• absolwenci kierunku Stosunki międzynarodowe to także politycy i eksperci unijni.

Certyfikaty dla studentów stosunków międzynarodowych
Absolwenci specjalności turystyka międzynarodowa nabędą wiedzę niezbędną do zdania egzaminu i uzyskania certyfikatu pilota wycieczek. Przygotowanie studentów do uzyskania certyfikatu ma za zadanie wyposażyć studentów w wszechstronną wiedzę w zakresie pilotażu imprez turystycznych, nabycia praktycznych umiejętności prowadzenia wycieczek, obsługi transferów, obsługi turystów w miejscu wypoczynku (praca rezydenta) oraz uzyskanie uprawnień pilota wycieczek krajowych lub zagranicznych.
Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec