Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Pedagogika

studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne
licencjat (6 sem.) magister (4 sem.)

Specjalności:
  • Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
  • Resocjalizacja
  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (specjalność dodatkowa)

Pedagogika w WSB
Celem kierunku Pedagogika w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej jest profesjonalne przygotowanie pedagogów do pracy z dziećmi i młodzieżą, dorosłymi, osobami w tzw. III wieku, a także osobami wykazującymi syndrom nieprzystosowania społecznego.
Absolwent Pedagogiki w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Absolwent Pedagogiki w WSB posiada podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu przedmiotów pedagogicznych, w szczególności podstaw pedagogiki, systemów pedagogicznych, teorii wychowania i teorii kształcenia, pedagogiki społecznej i socjologii wychowania uzupełnioną elementami wykształcenia filozoficznego, psychologicznego i socjologicznego.

Umiejętności absolwentów pedagogiki w WSB
Absolwenci Pedagogiki zyskują nowe umiejętności i kwalifikacje m.in. komunikacji społecznej i posługiwania się warsztatem diagnostycznym, co pozwala na tworzenie i doskonalenie własnego warsztatu metodycznego. Posiadają umiejętności: refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową, pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej, samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu swojej specjalności. Potrafią posługiwać się narzędziami i metodami technologii informacyjnej, a ponadto w trakcie studiów poznają język obcy na poziomie pozwalającym posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu pedagogiki.

Gdzie szukać pracy po pedagogice?
Absolwent kierunku pedagogika jest przygotowany do pracy w :
• przedszkolach,
• szkołach podstawowych, klasach I-III,
• policji, sądach (kurator sądowy), placówkach opiekuńczo - wychowawczych,
• centrach pomocy rodzinie, domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy, ośrodkach opiekuńczych, ośrodkach interwencji kryzysowej,
• stowarzyszeniach i fundacjach,
• zakładach poprawczych, karnych dla młodocianych oraz dorosłych,
• ośrodkach profilaktyki uzależnień,
• urzędach pracy,
• szkolnych ośrodkach kariery (doradca zawodowy).

Certyfikaty dla studentów pedagogiki w WSB
W ramach zajęć na kierunku pedagogika studenci mogą zdobyć certyfikaty:
potwierdzające znajomość programu do statystycznej analizy danych (SPSS).SPSS technology junior expert lub SPSS technology expert,
językowe dające dodatkowe kwalifikacje - FCE, TOIC, TELC.

Certyfikat FCE jest jednym z kryteriów, którego spełnienie wymaga Ministerstwo Edukacji Narodowej by móc uczyć języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r.) Posiadanie certyfikatu FCE w znaczny sposób poszerza kompetencje absolwenta pedagogiki specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne oraz zwiększa jego konkurencyjność na rynku pracy.
potwierdzające znajomość języka migowego.
Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej
Wrocław, dolnośląskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
14. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
15. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
16. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
17. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
18. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
19. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
20. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
21. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
22. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
23. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
24. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
25. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
26. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec