Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Socjologia

studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, licencjat (6 sem.)

Specjalności:
  • Socjologia reklamy i komunikacji międzyludzkiej
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi 
  • Psychologia społeczna stosowana

O socjologii w WSB

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Socjologia posiada wiedzę z zakresu: socjologii poszerzoną o podstawy nauk społecznych, ogólnej metodologii nauk, diagnozowania, wyjaśniania i interpretacji zjawisk społecznych, dynamiki zmian współczesnego społeczeństwa polskiego. Dysponuje umiejętnościami: praktycznego wykorzystania badań i analiz socjologicznych, analizy i diagnozy procesów zachodzących w bezpośrednim otoczeniu społecznym, umiejętnościami komunikacyjnymi potrzebnymi do rozwiązywania konfliktów, mediacji i negocjacji, wykorzystywania nowoczesnych metod i technik analizy zjawisk i procesów społecznych - zarówno jakościowych, jak ilościowych, z zastosowaniem programów komputerowych. Cechuje się etyczną i społeczną odpowiedzialnością zawodową.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia i samokształcenia.

Gdzie szukać pracy po socjologii w WSB?
Absolwent Socjologii w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej jest przygotowany do pracy w instytucjach publicznych, prywatnych i organizacjach non profit, głównie związanych z funkcjonowaniem społeczeństwa tj.:
• administracja samorządowa i rządowa,
• przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe,
• agencje reklamowe i public relations,
• media,
• ośrodki badania opinii publicznej,
• firmy i działy zajmujące się zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Certyfikaty – socjologia w WSB to nie tylko dyplom
W ramach zajęć na kierunku socjologia, studenci mogą zdobyć certyfikaty potwierdzające znajomość programu do statystycznej analizy danych (SPSS), wykorzystywany w procesie prowadzenia badań społecznych, marketingowych, badaniach rynku - SPSS technology junior expert lub SPSS technology expert.
Ponadto w trakcie studiów studenci mogą zdobyć cenne na rynku pracy certyfikaty językowe, dające dodatkowe kwalifikacje - FCE, TOIC, TELC.

Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej
Wrocław, dolnośląskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
14. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
15. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
16. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
17. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
18. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
19. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
20. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
21. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
22. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
23. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
24. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
25. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
26. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec